અધિકૃત અને રજૂ કરાયેલી શેર મૂડી વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - અધિકૃત વિ જાહેર કરેલા શેર મૂડી

શેર મૂડી બિઝનેસ માટે ભંડોળ ઊભું કરવાનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે. એ 'શેર' માલિકીનું એકમ છે અને તેને એક રોકાણકારથી બીજામાં ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે. અધિકૃત અને અદા થયેલ શેર મૂડી વચ્ચે મુખ્ય તફાવત એ છે કે જ્યારે અધિકૃત શેર મૂડી એ મૂડીની મહત્તમ રકમ છે કે જે કંપનીને શેરોના મુદ્દે જાહેર જનતામાંથી એકત્ર કરવા માટે અધિકૃત છે, જારી કરેલી શેર મૂડી વ્યવહારમાં શેર ઇશ્યૂ દ્વારા ઊભા કરેલા મૂડીની રકમ છે.

સમાવિષ્ટો

  1. ઝાંખી અને કી તફાવત
  2. ઇશ્યૂ કરાયેલી શેર કેપિટલ શું છે?
  3. અધિકૃત શેર કેપિટલ શું છે
  4. સાઇડ બાયપાસ - ઑથોરાઈઝ્ડ વિ ઇશ્યૂડ શેર કેપિટલ

શું શેર મૂડી પ્રકાશિત થાય છે?

રજૂ કરેલા શેરમાં મુખ્યત્વે સામાન્ય શેર અને અગ્રિમ શેરનો સમાવેશ થાય છે. સામાન્ય શેરના શેરધારકો એવા ધંધાનો મુખ્ય માલિકો છે જેમને મતદાન અધિકારો છે. આ પ્રકારનાં શેરો ઊંચા જોખમ ધરાવે છે કારણ કે શેરધારકોને તમામ દેવું ધારકો અને પસંદગી શેરહોલ્ડરોને લિક્વિડેશનના કિસ્સામાં છેલ્લામાં (અને ભંડોળ ઉપલબ્ધ હોય તો) પતાવટ કરવામાં આવશે. પ્રેફરન્સ શેર મતદાનના અધિકારો ધરાવતા નથી પરંતુ ડિવીડન્ડની નિયત આવક મેળવવા માટે હકદાર છે.

શેર ઇશ્યૂ માટે એકાઉન્ટીંગ એન્ટ્રી

કેશ એ / સી ડો

શેર મૂડી A / C Cr

ઇશ્યૂ કરાયેલી શેર મૂડી લાભ> વધારાના નાણાંનો સ્રોત

શેર ઇશ્યૂનો મુખ્ય ફાયદો એ વધારાના નાણા એકત્ર કરવાની ક્ષમતા છે. નાણા ઉભી કરવાનો આ એક સરળ પદ્ધતિ છે કારણ કે કંપનીને દેવું ધિરાણમાં મૂડી ઊભી કરવા પર વ્યાજ ચૂકવવાની જરૂર નથી.

દેવું મર્યાદિત બર્રોઈંગ

દેવું ધિરાણ મર્યાદિત હોવાથી, કંપની ઓછા ધ્યાનમાં રાખીને (દેવું ટકાવારી ઇક્વિટી સરખામણીમાં ઓછી છે) આનાથી કંપનીને વધુ વિશ્વસનીય લાગે છે, અને ઋણ માટે વ્યાજ ચૂકવવાની જરૂર નથી.

ઇશ્યૂ કરેલા શેર મૂડીના ગેરલાભો

નિયંત્રણ ગુમાવવી

મુખ્ય ગેરલાભ હાલના શેરહોલ્ડરો દ્વારા નિયંત્રણનું નુકસાન છે. શેરધારકોને વિવિધ અધિકારો માટે હકદાર છે, અને તેઓ કંપનીના નિર્ણયો અને બાબતો પર સીધો નિયંત્રણ ધરાવે છે. શેરના ઘણા શેરહોલ્ડરો પર શેર વહેંચવામાં આવે ત્યારે, પાવર હળવા બને છે.

નફાના વિભાગ

શેરધારકોની સંખ્યા વધતી જાય તેમ, નફો તેમના શેરહોલ્ડિંગમાં પ્રમાણમાં વહેંચવો જોઈએ.ઘણી કંપનીઓ ડિવીડન્ડ્સના રૂપમાં નફો આપે છે મૂડી ઊભી કરવાના વિનિમયમાં, કંપનીના મૂળ માલિકો આવકમાંથી વધુ પૈસા ગુમાવે છે.

અધિકૃત શેર મૂડી શું છે?

અધિકૃત શેર મૂડી પણ મહત્તમ, રજીસ્ટર અથવા સામાન્ય મૂડી તરીકે ઉલ્લેખ કરે છે. આ મૂડીની મહત્તમ રકમ છે જે કંપનીને શેરોના મુદ્દે જાહેર જનતા પાસેથી એકત્ર કરવા માટે અધિકૃત છે. અધિકૃત શેર મૂડીનો જથ્થો પ્રમાણપત્ર ઇનકોર્પોરેશનમાં સ્પષ્ટ કરવો જોઈએ, જે એક કંપનીના નિર્માણ સંબંધી કાનૂની દસ્તાવેજ છે. અધિકૃત શેર મૂડી કેટલી હોવી જોઈએ તે પ્રમાણમાં ઓછામાં ઓછી અથવા મહત્તમ ટકાવારી નથી; આ કંપનીના માલિકોની મુનસફી પર આધારિત રહેશે.

ઇ. જી. શેરબજારમાં શેરના લિસ્ટિંગ પર, કંપની નક્કી કરી શકે છે કે માત્ર 60% માલિકી નવા રોકાણકારોને તબદીલ કરવામાં આવશે.

એવું કહેવાય છે કે ચોક્કસ સ્ટોક એક્સચેન્જો પાસે કંપનીઓને એક્સચેન્જમાં સૂચિબદ્ધ કરવાની જરૂરિયાત તરીકે ઓછામાં ઓછી અધિકૃત શેર મૂડી ધરાવવાની જરૂરિયાતો હોઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, લંડન સ્ટોક એક્સચેન્જને જાહેર કંપનીઓને ઓછામાં ઓછા £ 50,000 ની અધિકૃત શેર મૂડી લિસ્ટેડ કરવાની જરૂર છે.

સંપૂર્ણ અધિકૃત શેર મૂડી જાહેર જનતાને એક જ સમયે જારી કરવામાં આવશે નહીં, તેમાંથી એક ભાગ જ આપવામાં આવશે. આનો મુખ્ય કારણ એ છે કે સંપૂર્ણ અધિકૃત મૂડી એક જ સમયે જારી કરવામાં આવે છે અને ભવિષ્યમાં અધિકૃત મૂડીની માત્રા વધારવા માટે જો જરૂર ઊભી થાય તો વધારાના ચાર્જીસની જરૂર છે. મૂડીની બાકીની રકમને 'બિનઆધારિત મૂડી' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને ભવિષ્યમાં તેને ઉપયોગમાં લેવા માટે આરક્ષિત વિકલ્પ પૂલમાં રાખવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કંપની પાસે 10,000 શેરની અધિકૃત શેર મૂડી હતી અને અનામતમાં 1, 000 શેર્સ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો હતો, તો જાહેર રોકાણકારોને 9 000 શેર આપવામાં આવશે.

ઇનકોર્પોરેશનનું પ્રમાણપત્ર

અધિકૃત અને રજૂ કરાયેલી શેર મૂડી વચ્ચે શું તફાવત છે?

અધિકૃત વિ. ઇશ્યૂ કરેલ શેર મૂડી

અધિકૃત શેર મૂડી પણ મહત્તમ, રજીસ્ટર અથવા સામાન્ય મૂડી તરીકે ઉલ્લેખ કરે છે.

રજૂ કરેલા શેરમાં મુખ્યત્વે સામાન્ય શેર અને અગ્રિમ શેરનો સમાવેશ થાય છે. માળખું
શેર મૂડીની મહત્તમ રકમ કે જે કંપનીએ ઇશ્યુ કરવા માટે નોંધણી કરાવી છે.
અધિકૃત શેર મૂડીનો હિસ્સો જે લોકો માટે ખરીદી અને વેચવામાં આવે તે ઓફર કરવામાં આવે છે. ઘટકો
અધિકૃત શેર મૂડીમાં બિનવિષયિત શેર મૂડીનો સમાવેશ થાય છે
જાહેર કરેલા શેર મૂડીમાં બિનઆધારિત શેર મૂડીનો સમાવેશ નથી. સંદર્ભ:

"અધિકૃત શેર મૂડી વિ વહેંચાયેલ શેર મૂડી - એક કંપનીની નોંધણી કરતી વખતે તફાવત સમજાવી. "

કંપની બ્યુરોની રચના આયર્લેન્ડ એન. પી. , n. ડી. વેબ 27 જાન્યુ. 2017. "રચના પર અધિકૃત કેટલા શેર્સ છે. " પ્રારંભિક દસ્તાવેજો એન. પી. , n. ડી. વેબ 27 જાન્યુ. 2017. "સંસ્થાપનનું પ્રમાણપત્ર શું છે? વ્યાખ્યા અને અર્થ. " વ્યાપારિકીકરણcom એન. પી. , n. ડી. વેબ 27 જાન્યુ. 2017. "ઉત્સર્જિત સ્ટોક " ઈન્વેસ્ટોપેડા એન. પી. , 24 નવેમ્બર 2003. વેબ 27 જાન્યુ. 2017. ચિત્ર સૌજન્ય: "વિકિમિડિયા ફિલિપાઈન્સ સર્ટિફિકેટ ઓફ ઇનકોર્પોરેશન" દ્વારા જોજીત એફબી દ્વારા લેવામાં આવેલો ચિત્ર અને સ્કોર્પીયન પ્રિન્સ દ્વારા અપલોડ - કૉમૅન્સ મારફતે પોતાના કામ (સીસી બાય-એસએ 3. 0) વિકિમિડિયા