ઓસ્ટ્રેલિયન એનબીએન અને એનબીએન કો લિમિટેડ વચ્ચેના તફાવત.

ઓસ્ટ્રેલિયન એનબીએન વિ એનબીએન કો લિમિટેડ.

એનબીએન એ ઓસ્ટ્રેલિયાની સરકારની પહેલ છે જે ફાઇબર દ્વારા તમામ ઓસ્ટ્રેલિયનો માટે સપર ઝડપી બ્રોડબેન્ડ પૂરો પાડે છે. એનબીએન નવી, જથ્થાબંધ, ઓપન એક્સેસ હાઇ સ્પીડ બ્રોડબેન્ડ નેટવર્ક છે.

એનબીએન (NBN) ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલિંગને ઓછામાં ઓછા 90 ટકા ઑસ્ટ્રેલિયન ઘરો, શાળાઓ અને વ્યવસાયો, જે પ્રતિ સેકન્ડમાં 100 મેગાબિટની ઝડપે પહોંચાડવામાં સક્ષમ છે, અથવા ઘણા લોકો કરતા આજે વધુ ઝડપે 100 ગણા વધારે ઝડપી ફેલાવવાનો સમાવેશ કરશે. બાકીની જગ્યા આગામી પેઢીના હાઇ સ્પીડ વાયરલેસ અને સેકન્ડ અથવા વધુ 12 મેગાબિટની બ્રોડબેન્ડ ઝડપે વિતરિત ઉપગ્રહ તકનીકોના સંયોજન દ્વારા જોડવામાં આવશે.

એકવાર બ્રોડબેન્ડ નેટવર્ક બન્યું પછી, સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ હાઇ સ્પીડ ઈન્ટરનેટ એક્સેસ, વૉઇસ આઇપી ફોન્સ (વીઓઆઈપી), આઈપીટીવી અને શાળાઓ, યુનિવર્સિટીઓ, હોસ્પિટલ્સ, બિઝનેસ સંસ્થાઓ અને મલ્ટીમીડિયા સેવાઓ જેવી ઘણી બ્રોડબેન્ડ સેવાઓ આપી શકે છે. હોમ્સ હાલમાં (2010) અમર્યાદિત વપરાશ બ્રોડબેન્ડ ઇન્ટરનેટ પેકેજનો ખર્ચ 50 ડોલર છે.

ઑસ્ટ્રેલિયામાં નવા નેશનલ બ્રોડબેન્ડ નેટવર્ક ડિઝાઇન, બિલ્ડ કરવા અને સંચાલન કરવા માટે એનબીએન કો લિમિટેડ નવી કંપની છે. ઓસ્ટ્રેલિયન સરકાર દ્વારા 7 એપ્રિલ 2009 ના રોજ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.

ટૂંકમાં NBN એ પ્રોજેક્ટ નામ છે અને એનબીએન (NBN) લિ લિમિટેડ એનબીએન (NBN) પ્રોજેક્ટને અમલમાં મૂકવા માટે સરકાર દ્વારા રચાયેલી કંપની છે.