અસનોન્સ એન્ડ ઓલિટરેશન એન્ડ કન્સોન્સન્સ વચ્ચેનો તફાવત

સંમતિ વિ અનુમતિ વિ consonance

અભિગમ વચ્ચેનો તફાવત, અનુપ્રાસ , અને સંસ્કરણ મૂળભૂત રીતે સ્વર, વ્યંજનો, અને કવિતાના વાક્યમાં શબ્દોની અંદર સમાન ધ્વનિ મૂળાક્ષરોનો ઉપયોગ કરવા માટે વપરાય છે. કવિઓ કવિતાઓમાં શબ્દોને પસંદ કરતી વખતે કવિતાઓને વધુ પ્રવાહી બનાવે છે અને સાંભળનાર અથવા વાચકના કાનને આકર્ષક બનાવે છે. આ કવિતાના આ તત્વોને અનુપ્રાસ, સંવેદના અને સંયોગના સંદર્ભમાં વાતચીત કરવામાં આવે છે અને આ ત્રણેયની પ્રાથમિક હેતુ સાંભળનારને વધુ કવિતા વધુ આકર્ષક અને રસપ્રદ બનાવે છે. કવિતા શીખનારા વિદ્યાર્થીઓ ઘણીવાર કવિતાના આ ત્રણે તત્વો વચ્ચે ભેળસેળમાં રહે છે. આ લેખ એક્શનન્સ, સંતોષ, અને અનુપ્રાસ વચ્ચે તફાવત શોધવાનો પ્રયાસ કરે છે.

અનુપ્રાસતા

આ જ શબ્દો સાથે શરૂ થતી શબ્દો પસંદ કરવાની પ્રથા છે, જે સમાન અવાજો સતત રીતે ઉત્પન્ન કરવા માટે અનુપ્રાસનો ઉત્તમ ઉદાહરણ જીભ શબમાં જોવા મળે છે, જે તે દરિયાકાંઠે સમુદ્રના શેલો વેચે છે. અહીં, તમે જોઈ શકો છો કે લેખકએ હોશિયારીથી ધ્વનિનો ઉપયોગ કર્યો છે અને કવિતાને સાંભળનારને અપીલ કરવા માટે ઘણી વખત ઉપયોગ કર્યો છે. અનુપ્રાસ સાથે યાદ રાખવું એ બાબત એ છે કે ઉત્પત્તિમાં ઉપયોગમાં લેવાતી શબ્દોની શરૂઆતમાં સમાન અવાજો ઉત્પન્ન થાય છે.

અસનોન્સ

આ એક સાઉન્ડ અસર છે જે સમાન સ્વરવાળા ઘણા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે. આવા શબ્દો ઉત્તરાધિકાર માં ઉપયોગ થાય છે, કવિતા એક રસપ્રદ વાંચન માટે બનાવવા માટે. નીચેના ઉદાહરણ પર એક નજર.

બો

એક ck b a ટી a b એક ck porch પર. આ ઉદાહરણમાં, પ્રથમ બે શબ્દો કાળા અને બેટ સાથે સાઉન્ડ બીનો ઉપયોગ અનુપ્રાસના ઉદાહરણ તરીકે કાર્ય કરે છે. છેલ્લે, કાળા અને પાછળના અવાજો CK એ સંવાદ અસર બનાવે છે કારણ કે આ સ્વર નથી પરંતુ વ્યંજન અવાજો સમાન છે અને શબ્દોના અંતમાં ઉત્પન્ન થાય છે જે નિકટતામાં છે.

સંમતિ

આ પ્રથા સાંભળનાર પર સમાન અસર ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, જેમ કે સ્વરોની જગ્યાએ વ્યંજનોનો ઉપયોગ કરવાથી તફાવત હોવાના આધારે ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. અનુરૂપતામાં, ધ્વનિનો એક માત્ર ઉપાય અસર બનાવવા માટે પૂરતો છે.

અસનોન્સ અને અનુપ્રાસ અને સંયોગ વચ્ચે શું તફાવત છે?

• એક કવિતામાં એક કવિતામાં સ્વર અવાજોની પુનરાવૃત્તિ એ શબ્દોમાં કવિતા નથી.

• અનુપ્રાસ એ એક કવિતામાં એક વાક્યમાંના શબ્દોના શરુઆતમાં સમાન અવાજોના રિપરલમેન્ટ છે.

• સંમતિ અનુપ્રાસ સમાન છે, પરંતુ સમાન અવાજો શરૂઆતમાં નથી, પરંતુ મધ્યમાં અથવા શબ્દના અંતે ઉત્પન્ન થાય છે.

• જો પુનરાવર્તિત અવાજો શબ્દોની શરૂઆતમાં હોય, તો તે અનુપ્રાસ છે; અન્યથા, તે સંવાદ છે.

• વંશીયતા, એકસૂત્રતા અને અનુપ્રાસ વચ્ચેનો તફાવત મૂળભૂત રીતે સ્વરો, વ્યંજનો, અને કવિતાના એક વાક્યમાં શબ્દોની અંદર સમાન ધ્વનિ મૂળાક્ષરોના ઉપયોગમાં છે.