એપીઆર અને APY વચ્ચે તફાવત

APR vs APY

જો કોઈ વ્યક્તિ તરીકે બુદ્ધિશાળી અને પ્રતિભાશાળી તરીકે આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇન તરીકે પૃથ્વી પર સૌથી વધુ બળ તરીકે સંયોજન રસ કહેવાય છે, આપણા જીવનમાં તેની અસરો, આપણા જીવનના ખાસ કરીને નાણાકીય પાસાં, મહત્વપૂર્ણ હોવા જોઈએ. ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજની અસરને સમજવા માટે, ફક્ત એપીઆર અને એપીવાય વચ્ચેનો તફાવત જોવાની જરૂર છે કે તે કેવી રીતે આપણા નાણાંને અસર કરે છે. એટલી વાર્ષિક ટકાવારી દર છે, અને APY વાર્ષિક ટકાવારી ઉપજ છે, અને મોટાભાગના લોકો શરતોથી વાકેફ છે જો તેઓ બેંકો સાથે વ્યવહાર કરે અથવા ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરે થાપણોના રૂપમાં ઉપયોગ કરવા માટે અમારા નાણાં કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે બતાવવા માટે આ બે શબ્દો વચ્ચેનાં તફાવતોને પ્રકાશિત કરવામાં આવશે, અને જો તે અમારા ક્રેડિટ કાર્ડ્સમાં કોઈ લોન લેવાનું અથવા સંતુલન ચલાવ્યું હોય તો તે કેવી રીતે અમારા માટે પાયમાલી કરી શકે છે

શબ્દોના સૌથી સરળ રૂપમાં, સંયોજનના વ્યાજનો અર્થ છે અગાઉના વ્યાજ પર વ્યાજ જો તમે બચત ખાતામાં $ 10000 જમા કરી દીધા હોય અને બેંક 5% ની એ.પી.આર આપે છે, અને બેંક દર વર્ષે વ્યાજની ગણતરી કરે છે, તો તમે 5% વ્યાજ કમાશો જે તમારા કેસમાં $ 500 જેટલું થાય. જો બેંક માસિક વ્યાજની ગણતરી કરશે, તો તમે પ્રથમ મહિના માટે 5% કમાવી શકો છો અને પછી મુખ્ય પર વ્યાજ અને પ્રથમ મહિના માટે મળેલા વ્યાજ અને તેથી પર. વર્ષના અંતે, તમને $ 500 ની જગ્યાએ $ 512 મળશે. આ રીતે, તે આનંદદાયક દેખાય છે, તે નથી?

હવે એવી સ્થિતિનો વિચાર કરો જ્યાં તમે લેનારા છો. જો ક્રેડિટ કાર્ડ કંપની 12% એ.પી.આરનો દાવો કરે છે પરંતુ માસિક વ્યાજની ગણતરી કરે છે, તો તમને 12.2% ના APY નો ચાર્જ લેવામાં આવશે જે તેના એટલી કરતાં નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં વધારે છે. આ કારણે બેંકો ગ્રાહકોને એપીઆર અને એપીવાય વચ્ચેનો તફાવત જાણવા ઈચ્છે નહીં. જેઓ રમતને એટલું એટલું જાણતા હોય છે કે વ્યાજની અસરકારક દર તરીકે વ્યાજની વ્યાજ દર અને APY ને કૉલ કરો. એટલા માટે તે એટીપી અને એપીવાયવાય વચ્ચેના તફાવતની ગણતરી કરવા માટે જરૂરી છે જો બેંક અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ કંપની તમને APR સાથે લાલચ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે જે બજારમાં સૌથી નીચો છે.

તેથી જો તમે હાઉસિંગ લોન મેળવવા અથવા બેંકમાં રોકાણ કરવા માટે શોધી રહ્યા હોવ, તો તે હંમેશા વ્યાજની ગણતરી કરવા માટે બેંકની નીતિથી સાવચેત રહેવું જોઈએ. તેઓ હંમેશાં APR નો ઉદ્ધાર કરશે, અને તેઓ અસરકારક વ્યાજ દર સમજાવાનો પ્રયાસ કરતા નથી. ધિરાણનાં વૃક્ષની બાજુ પર તમે કયા પ્રકારનાં છો તેના આધારે તેઓ હંમેશા જુદા જુદા હેતુઓ ધરાવે છે. પરંતુ એક મુજબના અને સાવચેત ગ્રાહક તરીકે, એપીઆર અને એપીવાય વચ્ચેનો તફાવત હોવાનું વાકેફ હોવું તે તમારા હિતમાં છે. બધા પછી, તે તમારી હાર્ડ મળ્યું નાણાં છે કે દાવ પર છે.

સારાંશ

એ.આર.આર એ વાર્ષિક ટકાવારી દર છે જે જ્યારે તમે લોનને સુરક્ષિત કરવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યાં છો ત્યારે બેન્કોનો ઉદ્ધત થાય છે. તેઓ તમને શું કહેતા નથી તે એ છે કે તેઓ પાસે પણ APY છે જે વાર્ષિક ટકાવારી યિલ્ડ છે, જે વ્યાજનો અસરકારક દર છે. જો બેંક માસિક વ્યાજની ગણતરી કરે છે, તો તમે વ્યાજ દરના સંયોજનને લીધે એપીઆર કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધારે ચૂકવણી કરી શકો છો.