ઘોષણા અને છૂટાછેડા વચ્ચે તફાવત

જાહેર વિવાદ છૂટાછેડા

લગ્ન જીવનનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગો અને નિર્ણય છે. મોટાભાગના યુગલો માટે કે નિર્ણય સંપૂર્ણ બની શકે છે અને અન્ય લોકો માટે તે તેમના જીવનમાં સૌથી ખરાબ નિર્ણય હોઈ શકે છે. જે લોકો બીજી શ્રેણી સાથે જોડાયેલા હોય છે, તે અલગથી વાસણમાંથી બહાર નીકળવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ હશે. વિચ્છેદ માટે કાયદાકીય સત્તાની જરૂર છે, જે કદાચ કોઈ વિવાદ અથવા છૂટાછેડા દ્વારા મેળવી શકાય છે જોકે છૂટાછેડા અને રદબાતલનો સામાન્ય રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જો કે મોટાભાગના લોકો તે બે વચ્ચેના વાસ્તવિક તફાવતને જાણતા નથી. ઘણા લોકો માટે આ બંને શરતો એક જ છે i. ઈ. લગ્ન વિસર્જન માટે કાનૂની કાર્યવાહી. આ અંશતઃ સાચું છે, કારણ કે બંને કાર્યવાહી લગ્નના વિસર્જન માટે કરવાનો છે, જો કે કાનૂની અર્થમાં; રદ અને છૂટાછેડા સંપૂર્ણપણે અલગ છે. રદબાતલ અને છૂટાછેડા સાથે સંકળાયેલી ઘણી વિગતો છે, જેને અહીં ચર્ચા કરવામાં આવશે.

છૂટાછેડા અને ખુલાસો

અમને મોટા ભાગના ખબર છે કે વિચ્છેદ અને છૂટાછેડા લગ્ન વિસર્જન સાથે સંકળાયેલા છે. પછી છૂટાછેડા અને વિચ્છેદ વચ્ચે તફાવત શું છે? એકવાર એક પરિણીત યુગલ જુદા જુદા નિર્ણયનો નિર્ણય કરે છે, તો તે છૂટાછેડા કાર્યવાહી શરૂ કરી શકે છે અથવા તો રદ કરવામાં આવી શકે છે.

સામાન્ય રીતે સિવિલ ઍનલામેન્ટ અને ધાર્મિક વિજ્ઞાપન જેવા બે પ્રકારના વિવાદ કાર્યવાહી છે. નાગરિક અસ્વીકાર સામાન્ય રીતે રાજ્ય દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે અને ધાર્મિક વિચ્છેદ ચર્ચ દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ લેખમાં ચર્ચા કરાયેલી રદ્દીકરણ નાગરિક અસ્વીકરણ છે, કારણ કે ધાર્મિક વિચ્છેદ પ્રક્રિયા દરેક જુદા જુદા ધાર્મિક સત્તા માટે અલગ છે. બંને કાયદાકીય કાર્યવાહીના ઘણા પાસાઓ વિશે મૂળભૂત વિચાર આદર્શ એકને પસંદ કરવામાં મદદ કરી શકે છે, જે તમારી પરિસ્થિતિઓ માટે આદર્શ છે.

મોટાભાગના યુગલો છૂટાછેડા વગર કાનૂની અલગ થવા માટે જાય છે, જ્યાં કોર્ટ દરેક અન્ય પાસા જેવા કે બાળ સહાય, ખોરાકી, મિલકતનું વિભાજન, નિરીક્ષણ અને કસ્ટડી નક્કી કરે છે.

છૂટાછેડા વિરુદ્ધ લુપ્ત થવું, બે વચ્ચેના મુખ્ય તફાવત એ હકીકત છે કે ભૂતપૂર્વ એક હુકમનામું મેળવવા માટે કાયદાકીય કાર્યવાહી છે, જે લગ્ન ખૂબ શરૂઆતથી અમાન્ય છે, પરંતુ છૂટાછેડા કાર્યવાહીનો અંત આવે છે. માન્ય લગ્ન ટૂંકમાં, છૂટાછેડામાં, કોર્ટ જાણે છે કે લગ્ન માન્ય છે અથવા કાયદેસર રીતે લગ્ન છે પરંતુ છૂટાછેડા હુકમનામા દ્વારા, બંને પક્ષો વચ્ચેના સંબંધો અને ચાલુ રાખવાની સ્ટોપ્સને બંધ કરે છે. રદ કરવાની કાર્યવાહીમાં કાયદાના અદાલત ધારે છે કે લગ્ન કાયદેસર નથી અથવા માન્ય લગ્ન નથી અને લગ્નનો વિસર્જન નથી. કોર્ટ જાહેર કરે છે કે દંપતિના લગ્નને અમાન્ય ગણવામાં આવે છે.

હવે તમે વિવાદ અને છૂટાછેડા વચ્ચેનો વાસ્તવિક તફાવત જાણતા હોઇ શકો છો કે જે કાયદાના નિયમો છે જે ઘણા લોકો માટે ગૂંચવણમાં મૂકે છે.જ્યાં સુધી કાનૂની કાર્યવાહીનો સંબંધ છે ત્યાં સુધી, છૂટાછેડાની કાર્યવાહીની તુલનામાં, જ્યારે તે ખૂબ લાંબી હોઇ શકે છે, ત્યારે રદ કરવાની કાર્યવાહી સામાન્ય રીતે ઘણી ઓછી અવ્યવસ્થિત હોય છે. રદબાતલ કાર્યવાહીમાં ઘણાં બધાં ધ્યાનમાં લેવામાં આવતા નથી, મિલકતના વિભાજન, ખોરાકી, કસ્ટડી વગેરે જેવા અન્ય પાસાઓ, જ્યારે છૂટાછેડામાં સામાન્ય રીતે કોર્ટ આ પૈકીના ઘણા પાસાં નક્કી કરે છે.