વાર્ષિકી અને અનિવાર્ય વચ્ચેનો તફાવત

વાર્ષિકી વિ શાશ્વતતા

વાર્ષિકી અને શાશ્વત એવી શરતો છે જે કોઈપણ રોકાણકારને જાણવા અને સમજવા માટે ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તેઓ બન્ને નાણાકીય ચૂકવણીના પ્રકારોનો સંદર્ભ આપે છે. એક વાર્ષિકી એ સમયના સેટ માટે સમયાંતરે કરાયેલી પુન: ચુકવણી છે, જ્યારે કે કાયમી વળતર કે જેનો કોઈ અંત નથી. બંને વચ્ચે સમાનતાને લીધે, તેઓ ઘણી વખત ગેરસમજ થાય છે. નીચેનો લેખ ચુકવણીના દરેક ફોર્મની સ્પષ્ટ ઝાંખી આપે છે અને તે કેવી રીતે એકબીજાના સમાન અથવા અલગ છે.

એન્યુઇટી શું છે?

એક વાર્ષિકી નાણાકીય અસ્ક્યામત તરીકે ઓળખાય છે જે સમયાંતરે નિર્ધારિત સમયગાળામાં ચોક્કસ રકમની રોકડ ચૂકવણી કરશે. વાર્ષિકી સામાન્ય રીતે નિવૃત્તિ યોજનાઓનો એક ભાગ છે, જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા રોકાણ કરવામાં આવે છે, જે નિવૃત્તિ સમયે નિયમિતપણે ફંડ્સનો પ્રવાહ મેળવશે. એક વાર્ષિકી નાણાકીય કરાર તરીકે ઓળખાય છે જે વ્યક્તિ અને નાણાકીય સંસ્થા વચ્ચે બનેલી છે. વ્યક્તિગત સમયગાળાની શરૂઆતમાં એકલી રકમ ચૂકવશે અથવા નાણાકીય સંસ્થા જેવી કે વીમા કંપની જેવી સેટ શેડ્યૂલ પર ડિપોઝિટનો સમૂહ કરશે અને નાણાકીય સંસ્થા અગાઉ સંમત નિયત સમય માટે વ્યક્તિને નિયમિત ચુકવણી કરશે. ના સમયે.

નાણાકીય સંસ્થા વ્યક્તિની થાપણોને સ્વીકારશે અને તેમને વિવિધ નાણાકીય સંપત્તિઓમાં રોકાણ કરશે જેથી ભંડોળ ઉગાડવામાં આવે અને નિયમિત ચૂકવણી કરી શકાય. વિવિધ પ્રકારની વાર્ષિકીઓ છે, અને જે પસંદ કરાયેલી તે રોકાણકારની આવશ્યકતા અને જોખમ લેવાના સ્તર પર આધારિત છે.

શાશ્વત છે?

સનાતનને રોકડ પ્રવાહની પ્રવાહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જે નિયમિત અંતરાલો પર ચૂકવવામાં આવશે, અને તે સમયની શાશ્વત અવધિ માટે ચાલુ રહેશે. કાયદાનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ એ છે કે બ્રાન્ટો દ્વારા આપવામાં આવેલા બોન્ડ્સ જેને કોન્સોલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 1751 માં બ્રિટીશ સરકાર દ્વારા કોન્સોલ જારી કરવામાં આવ્યા હતા અને નિયમિતપણે રુચિના સ્વરૂપમાં સતત ચુકવણી કરવામાં આવી હતી કારણ કે આ બોન્ડ્સની પરિપક્વતા તારીખ નથી.

વાર્ષિકીની તેની સમાનતાને લીધે, શાશ્વતતાને ઘણી વખત અંત વિના એન્યુટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, શાશ્વતતામાં ચહેરો મૂલ્ય નથી અને તેથી, માત્ર એક જ ચુકવણી જે શાશ્વત દ્વારા કરવામાં આવશે તે વ્યાજની ચૂકવણી છે; કારણ કે વ્યાજની ચુકવણી હંમેશાં છે ત્યાં કોઈ મુખ્ય ચુકવણી નહીં હશે.

વાર્ષિકી વિ શાશ્વતતા

વાર્ષિકી અને શાશ્વતતાઓ તેમની સમાનતાને લીધે ઘણા લોકો દ્વારા સહેલાઈથી મૂંઝવણ કરી શકે છેજો કે, નાણાકીય ચુકવણીના આ બે સ્વરૂપો એકબીજાથી અલગ છે. વાર્ષિકી અને શાશ્વતતા બંને નિયમિત અંતરાલે ચુકવણી કરે છે અને એકબીજાના સમાન હોય છે, જેમાં બન્નેને કરવામાં આવેલા રોકાણ માટે વળતરના સ્વરૂપ તરીકે ચૂકવવામાં આવે છે.

બે વચ્ચેના તફાવતો છે. શરૂઆત સાથે, વાર્ષિકી એ પૂર્વનિર્ધારિત સમયગાળા માટે ચૂકવણી કરવામાં આવે છે, અને કાયમી ચૂકવણીઓ હંમેશાં કરવામાં આવે છે વધુમાં, એન્યુઇટીઝની ફેસ વેલ્યુ હોય છે અને રોકાણકારને કરવામાં આવતી સમયાંતરે ચુકવણી વ્યાજ સાથેના પ્રિન્સિપલનો એક ભાગનો સમાવેશ કરશે. બીજી બાજુ, હંમેશાં અનિવાર્ય છે, ચહેરાના મૂલ્ય નથી, અને ત્યારથી ચૂકવણી શાશ્વત રીતે કરવામાં આવે છે, શાશ્વતનો મુખ્ય ક્યારેય ચૂકવણી નહીં થાય.

સારાંશ:

• વાર્ષિકી અને શાશ્વત એકબીજાના સમાન હોય છે, જેમાં તેઓ નિયમિત અંતરાલ પર ચુકવણી કરે છે અને બંનેને વળતરના સ્વરૂપ તરીકે ચૂકવવામાં આવે છે.

• એન્યુઇટીને નાણાકીય સંપત્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જે સમયાંતરે 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, 20 વર્ષ, વગેરે જેવી ચોક્કસ સમયગાળામાં રોકડ રકમની ચૂકવણી કરશે.

• એક શાશ્વતતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે રોકડ પ્રવાહનો એક પ્રવાહ કે જે નિયમિત સમયાંતરે ચૂકવણી કરવામાં આવશે, અને તે સમયની શાશ્વત અવધિ માટે ચાલુ રહેશે.