વાર્ષિક અહેવાલ અને નાણાકીય નિવેદનો વચ્ચે તફાવત

વાર્ષિક અહેવાલ વિ. નાણાકીય નિવેદનો

નાણાકીય નિવેદનો કંપનીના તમામ નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓનો એક રેકોર્ડ છે અને તૈયાર છે માળખાગત રીતે, જેથી કરીને બધાને સરળતાથી સમજી શકાય, મુખ્યત્વે રોકાણકારો, શેરહોલ્ડરો અને એસઈસી બીજી બાજુ વાર્ષિક અહેવાલ ફક્ત નાણાકીય નિવેદનો કરતા વધારે છે, જોકે મૂળભૂત હેતુ કંપની વિશે તમામ હિસ્સેદારોને સંબંધિત તમામ નાણાકીય માહિતી પૂરી પાડવાની છે. આમ, એક નાણાકીય નિવેદનમાં સમાનતા અને વાર્ષિક અહેવાલ છે જે ઘણાને મૂંઝવણમાં મૂકે છે અને તે બન્ને જે તે ખોટું છે તે રીતે વર્તતા હોય છે. આ લેખ વાચકોના મનમાંથી તમામ શંકાઓને દૂર કરવા માટેના બે વચ્ચેના તફાવતને સમજાવશે.

વાર્ષિક અહેવાલ એ વર્ષના અંતે જારી કરેલા વિદ્યાર્થીના પરિણામે કાર્ડ જેવા છે જ્યારે તેમણે તમામ પરીક્ષાઓ લીધી છે. તેમાં નાણાકીય નિવેદનો, આવકનું નિવેદન, નફા અને નુકશાન ખાતું, ઇક્વિટીમાં ફેરફારોનું તેમજ રોકડ પ્રવાહના નિવેદનનો સમાવેશ થાય છે. પરંતુ વાર્ષિક અહેવાલ માટે, આ નાણાકીય નિવેદનો એ માત્ર સંખ્યા છે કે જે કંપનીને મળતી નાણાકીય સ્વાસ્થ્ય અને નફો અથવા નુકસાનને પ્રતિબિંબિત કરે છે. વાર્ષિક અહેવાલમાં વ્યાપક અવકાશ છે અને તેમાં કંપનીના સીઇઓ, નવા ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓ વિશે વિગતો, ભવિષ્ય માટેની યોજનાઓ, ડિરેક્ટર્સની રજૂઆત અને મેનેજમેન્ટ ટીમનો સમાવેશ થાય છે. જાહેર કંપનીઓમાં એવી માહિતી સામેલ કરવી ફરજિયાત છે જે એસઈસી દ્વારા જરૂરી છે.

વાર્ષિક અહેવાલ અને નાણાકીય નિવેદનો વચ્ચે શું તફાવત છે

વાર્ષિક અહેવાલમાં તફાવત અને નાણાકીય નિવેદનો તે જે મૂળભૂત હેતુથી તેઓ સેવા આપે છે નાણાકીય નિવેદનોનો મૂળ ઉદ્દેશ સ્પષ્ટ કટ શરતો અને સંખ્યાઓ, નાણાકીય સ્થિતિ, ભૂતકાળમાં કામગીરી અને શેરહોલ્ડરો અને રોકાણકારો માટે જરૂરી એવી કોઈ કંપનીના નાણાકીય સ્થિતિમાં બદલાવો રજૂ કરવાનું છે. આ નાણાકીય નિવેદનો પારદર્શક હોય છે, સરળતાથી સમજી શકાય છે અને સમાન સંગઠનો સાથે સરખાવી શકાય છે. આ નાણાકીય નિવેદનોથી બધી અસ્કયામતો, જવાબદારીઓ, નફા અને ખર્ચના સરળતાથી સુલભ હોવું આવશ્યક છે. બીજી તરફ વાર્ષિક અહેવાલનો હેતુ માત્ર નાણાકીય નંબરો કરતાં કંપની વિશે વ્યાપક ચિત્ર રજૂ કરવાનો છે. તે ઉત્પાદનો, નવા બજારોની ચર્ચા કરે છે; વ્યૂહરચનાઓ અને દિશા કે જે કંપનીએ તમામ નાણાકીય ડેટા સિવાય ભવિષ્યમાં લેવાની દરખાસ્ત કરી છે.

વાર્ષિક અહેવાલ vs નાણાકીય નિવેદનો

• નાણાકીય નિવેદનો અને કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ જુદા જુદા દસ્તાવેજો છે જે તમામ હિસ્સેદારોને અલગ અલગ માહિતી પૂરી પાડે છે.

• જ્યારે નાણાકીય નિવેદનો, નામ પ્રમાણે, કંપનીની નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ અંગેની તમામ માહિતી પૂરી પાડે છે, વાર્ષિક અહેવાલ માત્ર એક નાણાકીય નિવેદન

દ્વારા પ્રતિબિંબિત કરેલા સંખ્યા કરતાં વધુ છે • વાર્ષિક અહેવાલ અવકાશમાં વધુ છે અને તેમાં સમાવેશ થાય છે, નાણાકીય નિવેદનો ઉપરાંત કંપનીના સીઇઓ તેમજ ભાવિ યોજનાઓ અને વ્યૂહરચનાઓનો પત્ર.