અન્નાફઝ I અને અનાફાઝ II વચ્ચેનો તફાવત

Anaphase I વિ એનાફેસ II

જીવતંત્રનું માળખું એ એક કોષ છે. એક નવું કોષ પૂર્વ અસ્તિત્વમાં રહેલા સેલથી શરૂ થાય છે, જે જીવનની સાતત્યતા માટે એક આવશ્યક પ્રક્રિયા છે. પરમાણુ વિભાજન અને કોષ વિભાજન સેલ ડિવિઝનમાં બે પગલાં છે.

મેટાઓસિસ અને આયિયોસિસ એ અણુ વિભાગના બે સ્વરૂપો છે જે સેલમાં થાય છે. મિટોસિસના પરિણામ સ્વરૂપે, ન્યુક્લિયસ બે પુત્રી કોશિકાઓમાં વહેંચાય છે, અને પ્રત્યેક એક જ રંગસૂત્રની સંખ્યા છે કારણ કે પેરેંટ ન્યુક્લીય પાસે છે. જો કે, અર્ધસૂત્રની અંદર, પુત્રી કોશિકાઓ પર અણુ રંગસૂત્રોની સંખ્યા, માતાપિતા મધ્યવર્તી કેન્દ્રથી અર્ધા છે. મેયોસિસ ત્યારે થાય છે જ્યારે શુક્રાણુ અને ઇંડા પ્રાણીઓમાં બને છે અને વનસ્પતિઓમાં બીજોનું નિર્માણ થાય છે (ટેલર એટ અલ, 1998). અર્ધસૂત્રણના પરિણામે, એક પેરેન્ટ સેલમાંથી ચાર પુત્રી કોશિકાઓ રચાય છે, જે આનુવંશિક વિવિધતાની સાથે હોઇ શકે છે.

મેયોસિસમાં બે ક્રમિક અણુ વિભાગોનો સમાવેશ થાય છે; હું. ઈ. અર્ધસૂત્રણુ I અને અર્મોસિસ II, જે દ્વિગુણિત સેલમાંથી ચાર અધોગતિના કોષોનું પરિણામ ધરાવે છે. આ અર્ધિયમદંડ આઇ અને આયિઓસિસ II બંને પાસે ચાર તબક્કા છે. ઈ. પ્રોફેસ, મેટાફેઝ, એન્ફેસ અને ટેલોફિઝ. અન્નાફેસ, હું અર્ધસૂત્રણુ I પર થાય છે, જ્યારે અન્નાફિઝ II અર્ધસૂત્રોસ II પર થાય છે.

એનાફેસ આઇ

આ મેટાફેઝ I નું ત્યારબાદનું પગલું છે જ્યાં સ્પિનલના વિષુવવૃત્તમાં બે સમરૂપિકૃત રંગસૂત્રો ગોઠવવામાં આવે છે. આ રંગસૂત્રો સ્પિન્ડલથી તેમના સેન્ટ્રોમેલ્સ (ટેલર એટ અલ, 1998) દ્વારા જોડાયેલા છે.

અંનેફિઝ I ની શરૂઆતમાં, સેલને લંબાવવાનું શરૂ થાય છે. કોશિકાના લંબાઈના પરિણામે, સ્પિન્ડલ ફાઇબર ઉંચાઇ વિરુદ્ધ ધ્રુવો તરફ દોરી જાય છે, જે હોમલોગસ રંગસૂત્રોને હાપલોઈડ સેટ્સ (ટેલર એટ અલ, 1998) માં અલગ કરે છે.

અનાફાઝ II

અન્નાફિઝ II એ અર્ઝોરીસ II માં થાય છે, જે મિટોસિસના એનાફઝ જેવું જ છે. એનાફાઝ II મેટાફેઝ II ને અનુસરે છે. મેટાફેઝ II ના અંતમાં, સ્પિનલના વિષુવવૃત્તની આસપાસ અર્બોલોઇડ રંગસૂત્રો ગોઠવાય છે. જ્યારે સ્પિન્ડલ તંતુઓ વિપરીત ધ્રુવો સુધી વિસ્તરે છે, ત્યારે ક્રોમેટોડ્સ તેમના સેન્ટ્રોમેરોથી વિભાજીત થયા છે.

અણફાઝ 1 અને અણફાઝ II વચ્ચેનો તફાવત શું છે? • ઍનાફઝ આઇ અને એનાફેસ II વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે એનાફેસ આઇ ડિપ્લોઇડ સેલમાં થાય છે અને ઍનાફિઝ II હાપલોઇડ સેલમાં જોવા મળે છે.

• એનાફેસ I માં, સ્વરિત રંગસૂત્રોના સેન્ટ્રોમર્સ સ્પિન્ડલ તંતુઓ સાથે જોડાયેલા હોય છે, કારણ કે બે સ્પિન્ડલ રેસા દરેક એકરૂપરૂપ ગુણસૂત્રના કેન્દ્રરો સાથે જોડાયેલ છે, જ્યારે એનાફેસ II માં, બંને સ્પિન્ડલ તંતુઓ એક જ રંગસૂત્ર સાથે જોડાયેલા છે.

• ઍનાફિઝમાં હું, સમરૂપ રંગસૂત્રો (દ્વિઅર્થી) વિરુદ્ધ વિરુદ્ધ ધ્રુવો, એકસાથે બહેન ક્રોમેટોડ્સને એકસાથે રાખવા, જ્યારે ક્રોમેસોમના એનાફેસ બીજા ક્રોમેટોમિને વિરુદ્ધ ધ્રુવોને અલગ રાખવામાં આવે છે, જે સેન્ટ્રોમેરને વિભાજન કરે છે.

• ઍનાફિઝમાં, સેન્ટ્રોમેરનું વિભાજન થતું નથી, જ્યારે એન્નાફિઝ II માં, બહેન ક્રોમેટ્સ અલગ, સેન્ટ્રોમેરને વિભાજન કરે છે.

• એનાફેસના અંતમાં, દરેક પુત્રી સેલમાં એક અનુરૂપ રંગસૂત્ર જશે, જ્યારે એન્નાફિઝ II ના અંતે, દરેક પુત્રી સેલમાં એક બહેન ક્રોમેટીડ રહેશે.

• એનાફેસ II મીટોસિસ એનાફેસ જેવું જ હોય ​​છે, જ્યારે ઍનાફઝ હું મિટોસિસ એનાફેસ જેવું નથી.

• એનાફેસ આઇ માં, રંગસૂત્રોની સ્પિન્ડલની વિષુવવૃત્તની આસપાસ ગોઠવાયેલા હોય છે, જ્યારે એનાફેસ II માં, ક્રોમામેટિડની ગોઠવણીની ગોઠવણી 90 અંશ દ્વારા એનાફેસ -1 માં ગોઠવાયેલા છે.

સંદર્ભ:

ટેલર , ડીજે, ગ્રીન એનપીઓ, સ્ટેઉટ, જીડબ્લ્યુ, (1998),

જૈવિક વિજ્ઞાન . કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી પ્રેસ, કેમ્બ્રિજ