વૈકલ્પિક અને સબસ્ટિટ્યુટ વચ્ચેનો તફાવત

વૈકલ્પિક વિ સબસ્ટિટ્યૂટે

વૈકલ્પિક અને સબસ્ટિટ્યુટ બે શબ્દો છે જે ઘણી વખત એક અને સમાન અર્થનો ઉલ્લેખ કરે છે. કડક શબ્દોમાં કહીએ તો બે વચ્ચેનો તફાવત ઘણો મોટો છે.

વૈકલ્પિક શબ્દ 'વારા દ્વારા સફળ' ના વિચારને વ્યક્ત કરવા માટે વપરાતો શબ્દ છે. તેનો અર્થ એ કે સમય અથવા સ્થાનના ઉત્તરાધિકારમાંના બીજા પછીના એક. બીજી તરફ 'અવેજી' શબ્દને 'રિપ્લેસમેન્ટ'ના અર્થમાં સમજવું જોઈએ. આ બે શબ્દો વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત છે.

એ નોંધવું રસપ્રદ છે કે 'વૈકલ્પિક' શબ્દનો અર્થ 'પ્રથમ વાર વળે છે અને પછી બીજા' થાય છે. બીજી તરફ 'અવેજી' શબ્દનો અર્થ થાય છે 'જે કોઈ બીજાના સ્થાન લે છે'

શબ્દ 'વૈકલ્પિક' એ ઉપયોગમાં અને અર્થમાં પારસ્પરિક છે. બીજી તરફ શબ્દ 'અવેજી' શબ્દ પારસ્પરિકના અર્થમાં ઉપયોગમાં લેવાતો નથી. આ બે શબ્દો વચ્ચે પણ એક મહત્વપૂર્ણ તફાવત છે.

વૈકલ્પિકના કેટલાક શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણો અંશની વિચિત્ર સંખ્યા છે, અંકોની સંખ્યા, અઠવાડિયામાં દર બીજા દિવસે અને તેના જેવું. બીજા શબ્દોમાં કહી શકાય કે 'વૈકલ્પિક' શબ્દ 'દરેક અન્ય' અથવા 'દરેક સેકન્ડ પદાર્થ, વસ્તુ અથવા નિવેદન' નો અર્થ આપે છે.

નીચે આપેલ બે વાક્યો જુઓ:

1 તે દરેક વૈકલ્પિક સોમવારે મંદિરમાં જાય છે.

2 તેને વૈકલ્પિક દિવસ પર દવા લેવી જોઈએ.

ઉપર આપેલા વાક્યોમાં તમને લાગશે કે 'વૈકલ્પિક' શબ્દનો ઉપયોગ 'દરેક અન્ય' અથવા 'દરેક બીજા એક' ના અર્થમાં થાય છે. આ 'વૈકલ્પિક' શબ્દનો યોગ્ય ઉપયોગ છે

બીજી બાજુ શબ્દ 'અવેજી' શબ્દનો ઉપયોગ 'કોઈ વ્યક્તિને અથવા બીજા સ્થાને મૂકવા માટે અથવા ઉપયોગ કરવાના' અર્થમાં થાય છે. નીચેના વાક્યો પર નજર નાખો:

1. તેમણે પોઝિશનને અવેજી તરીકે સ્થાન આપ્યું છે.

2 હાર્ડ વર્ક માટે કોઈ વિકલ્પ નથી.

પ્રથમ વાક્યમાં ક્રિકેટની રમતમાં એક ખેલાડી બીજા ખેલાડીની સ્થિતિ લે છે જે ક્ષેત્ર પર ઘાયલ થાય છે. આથી 'અવેજી' શબ્દનો ઉપયોગ 'બીજાના સ્થાને વ્યક્તિને મૂકી' ના અર્થમાં થાય છે. બીજા વાક્યમાં 'અવેજી' શબ્દના અર્થમાં 'અવેજીની જગ્યા લેવા' શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે. સજામાંથી તમે જે અર્થ મેળવશો તે એ છે કે 'તે બાબત માટે કશું મહેનતનું સ્થાન લઈ શકાય નહીં' બે શબ્દો ચોકસાઈ સાથે ઉપયોગ કરવો જોઈએ.