ખામી અને બાળ સહાય વચ્ચેનો તફાવત

ખોરાકી વિ બાળ સહાય

છૂટાછેડા બાદ કોર્ટના આદેશ પર ભૂતપૂર્વ સાથીને કરવામાં ચુકવણીનો હેતુ એ છે કે ખોરાકી અને બાળ સહાય વચ્ચેનો તફાવત પાછળનો મુખ્ય હકીકત છે અથવા કાનૂની અલગ. છૂટાછેડા અને કબજોની લડાઇ જેવા કુટુંબ સંબંધિત મુદ્દાઓની વૃદ્ધિને ધ્યાનમાં રાખીને, શરતો મોટાભાગના લોકો માટે અપરિચિત નથી. અમે ઘણી વખત આ શબ્દો સાંભળવા. આ શરતોથી પરિચિત ન હોય તેવા લોકો માટે, તેમની વચ્ચેની ભેદને ઓળખવાથી સહેજ જટિલ થઈ શકે છે. જો કે, બંને શબ્દોની સરળ સમજ દ્વારા તફાવત સ્પષ્ટ થાય છે. જયારે છૂટાછેડા અથવા કાનૂની જુદાં જુદાં જુદાં જુદાં જુદાં જુદાં જુદાં જુદાં જુવાલાની ફાઇલો માટે ખોટા ખર્ચે છે અને બાળ સપોર્ટ ઊભા થાય તેઓ નાણાકીય વળતરના બે સ્વરૂપોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. કદાચ ખૂબ મૂળભૂત પ્રારંભિક તફાવત મદદ કરી શકે છે. લગ્નમાંથી બાળકોના ટેકા માટે આપવામાં આવેલ વળતર તરીકે ભૂતપૂર્વ પત્ની અને બાળ સહાય માટે આપવામાં આવતી નાણાકીય વળતરના સ્વરૂપ તરીકે ખાધની વિચાર કરો.

ખોરાકી શું છે?

કાયદેસર રીતે, ગરીબી શબ્દની વ્યાખ્યા એક પતિ / પત્નીને અન્ય પતિ / પત્નીને કોર્ટમાં કરવામાં આવે છે. તેને અમુક અધિકારક્ષેત્રોમાં ' પતિ કે પત્નીની સવલત ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, તે લગ્ન દરમિયાન પ્રાથમિક પ્રબંધક છે, ઘણીવાર પતિ, જે પત્નીને છૂટાછેડા પછી કોર્ટ દ્વારા હુકમની રકમ આપે છે, જો કે આ કેસથી કેસ અલગ હોઈ શકે છે. વ્યક્તિ દ્વારા તેના પતિ / પત્નીની મૂળભૂત જરૂરિયાતોને ટેકો આપવા અને તેમની / તેણીની જાળવણી માટેના હેતુસર તેના ભૂતપૂર્વ પતિ / પત્નીને આપવામાં આવતી ભથ્થાની એક પ્રકાર તરીકે વિચારો. આપેલ છે કે આવા ચુકવણીનો આદેશ કોર્ટ દ્વારા કરવામાં આવે છે, આથી કાનૂની જવાબદારી છે. કોર્ટનો હુકમ પેમેન્ટની શરતો જેમ કે માળખું અને સમયગાળો નિર્ધારિત કરશે.

ગરોળી એ પરિવારના કાયદામાં એક મહત્વપૂર્ણ ખ્યાલ છે, કારણ કે તે છૂટાછેડાની પરીણામે ઊભી થનારા અન્યાયી આર્થિક પરિણામોને દૂર કરે છે. અદાલતોમાં દરેક કેસની આસપાસના સંજોગોના આધારે ન્યાયી અને ન્યાયી શું છે તે નિર્ધારિત કરવા માટેનો વિવેક છે. આમ, અમુક ચોક્કસ પરિબળો છે કે જ્યારે ગુજરાન આપતી વખતે કોર્ટ ધ્યાનમાં લે છે. આ પરિબળોના કેટલાક દાખલાઓ લગ્ન, બંને પક્ષો, લગ્નની લંબાઈ, તેમની શારીરિક અને ભાવનાત્મક સ્વાસ્થ્ય, કમાણી ક્ષમતા, શિક્ષણ સ્તર અને કુશળતા, રોજગારક્ષમતા અને અન્ય ઘણા લોકો વચ્ચે યોગદાન અને બલિદાન છે.કોર્ટ ગ્રોથ પ્રદાન કરી શકે છે કે જે ક્યાં તો કાયમી છે, કામચલાઉ અથવા બંને. વધુમાં, આવા ચૂકવણી ક્યાં તો સામયિક ચૂકવણી (માસિક ચૂકવણી) હોઈ શકે છે અથવા તે એક કુલ ચુકવણી હોઈ શકે છે ખોરાકીનો સમયગાળો સામાન્ય રીતે લગ્નની લંબાઈ પર આધાર રાખે છે. આમ, સામાન્ય સિદ્ધાંત એ છે કે ખામીઓનો સમયગાળો લગ્ન માટે લાંબું છે જે લાંબી અવધિ સુધી ચાલ્યો છે. ખોરાકી એ લવચીક છે કે તે પછીની તારીખે બદલી શકાય છે, સંશોધિત કરી શકાય છે અથવા બંધ કરી શકાય છે. આમ, ચુકવણીકારની આવકમાં વધારો અથવા ઘટાડો, ચુકવણીકાર, માંદગી, આવકમાં ઘટાડો, અથવા મૃત્યુની નિવૃત્તિ જેવી ચુકવણી, ચુકવણીની સમાપ્તિ અથવા સમાપ્તિ માટેના આધાર હોઇ શકે છે. અગાઉ દર્શાવ્યા મુજબ, એલોમા એક કાનૂની ફરજ છે અને આવા જવાબદારીને પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળતાની પરિણામે કાનૂની પરિણામ આવી શકે છે.

ખોરાકી એ એક પત્નીને બીજા દ્વારા આપવામાં આવેલી નાણાકીય વળતર છે

બાળ સહાય શું છે?

ઉપર સૂચવ્યા મુજબ, ચાઇલ્ડ સપોર્ટ બાળક માટે ટેકો પૂરો પાડવા માટે આપેલા નાણાકીય વળતરનો એક પ્રકાર છે. પારંપરિક રીતે, તેને

બિન-કસ્ટોડિયલ માતાપિતા દ્વારા બાળકના પાલક માતાપિતાને છૂટાછેડા અથવા અલગતા પરના લગ્નમાંથી જન્મેલા કોર્ટ-પેઇડ ચુકવણી તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. તે બિન-કસ્ટોડિયલ માતાપિતા દ્વારા તેના / તેણીના બાળક અથવા બાળકોને વધારવાના ખર્ચમાં નાણાકીય યોગદાન છે. જ્યારે એક માવતર પાસે તેના / તેણીના બાળકની ભૌતિક કબજો નથી હોય ત્યારે બાળ સહાયનો ખ્યાલ ઊભો થાય છે અને તેથી, બાળકના દૈનિક ઉછેરમાં તેનો કોઈ ભાગ નથી. ખાત્રીની જેમ, બાળ સહાય પણ કાનૂની ફરજો છે માતાપિતા પાસે કસ્ટડી ન હોય તો બાળકના મૂળભૂત ખર્ચ અને જરૂરિયાતોમાં ફાળો આપવા માટે જવાબદાર છે. બાળ સહાય સામાન્ય રીતે ખોરાક, કપડાં, આશ્રય, પરિવહન, ઉપયોગિતા, આરોગ્ય સંભાળ, શિક્ષણ અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં દિવસ-થી-દિવસે ખર્ચ જેવા કે તબીબી અને / અથવા ઉચ્ચ શિક્ષણ ખર્ચ જેવા ભાવિ ખર્ચને પણ સામેલ કરી શકાય છે. સામાન્ય રીતે, જ્યાં સુધી બાળક બહુમતી (18 વર્ષ) ની વય પ્રાપ્ત ન કરે ત્યાં સુધી બાળ સહાય આપવામાં આવે છે, તે તેની / તેણીના માધ્યમિક શિક્ષણને મુક્ત કરે છે અથવા પૂર્ણ કરે છે. અદાલત દ્વારા હુકમ કરેલ ચુકવણી સામાન્ય રીતે પ્રકૃતિમાં સામયિક હોય છે જે સૂચવે છે કે તે માસિક ચુકવણી અથવા અન્ય આવો સમાન ચુકવણી હોઈ શકે છે. બાળ સહાય તરીકે કરવામાં આવેલ ચુકવણીની રકમ અનેક પરિબળો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, બંને માતાપિતા, બાળકોની સંખ્યા અને તેની ઉંમર, બાળકના ખર્ચ, આરોગ્ય અને શૈક્ષણિક જરૂરિયાતોની સંખ્યા અને બાળકની અન્ય કોઇ ખાસ જરૂરિયાતો. આપેલ છે કે બાળ સહાય એ કાનૂની જવાબદારી છે, જેમ કે ખોરાકી, આવા સમર્થન પૂરું પાડવા માટે નિષ્ફળતા કાનૂની પરિણામો પરિણમશે. ચાઇલ્ડ સપોર્ટ ગેરકાયદેસરના માતાપિતા દ્વારા કસ્ટોડિયલ માબાપ પાસે અદાલત-આદેશિત ચુકવણી છે

ખોરાકી અને બાળ સહાય વચ્ચે શું તફાવત છે?

એલોમા અને બાળ સહાય વચ્ચેનો તફાવત આમ સ્પષ્ટ છે. છૂટાછેડા અથવા કાયદાકીય અલગતાને પગલે બન્નેએ કોર્ટ-આદેશિત ચુકવણીની રચના કરી હોય ત્યારે તેઓ તેમના હેતુ અને પ્રકૃતિમાં અલગ પડે છે.

• આ રીતે, ખોટી ખાદ્ય એ એક પતિ કે પત્નીને છૂટાછેડા અથવા છૂટાછેડા માટે ફાઇલ કરતી ઘટનામાં ચુકવણી અથવા નાણાકીય વળતરનો એક પ્રકાર છે.

ખામીઓનો ઉદ્દેશ એ સુનિશ્ચિત કરવાનું છે કે છૂટાછેડા, ખાસ કરીને એક પતિ / પત્ની માટે કોઈ અયોગ્ય કે અન્યાયી આર્થિક પરિણામ આવે.

• રકમ નક્કી કરતી વખતે, કોર્ટ એકાઉન્ટ પરિબળોને ધ્યાનમાં લેશે, જેમ કે બંને પક્ષો, શિક્ષણ સ્તર, વય અને શારીરિક સ્વાસ્થ્યની આવકની ક્ષમતા, અને લગ્નની લંબાઈ.

• તેનાથી વિપરિત, બાળ સહાય, તેના બાળકના ઉછેરમાં યોગદાન આપવાના ઉદ્દેશ્ય માટે બિન-કસ્ટોડિયલ માતાપિતા દ્વારા કસ્ટોડિયલ માતાપિતાને ચુકવણી અથવા નાણાંકીય વળતરની એક સ્વરૂપ છે. આ ચુકવણી સામાન્ય રીતે સામયિક હોય છે અને તે પરિબળો જેમ કે ખર્ચની રકમ, માતાપિતા બંનેની આવક, બાળકોની સંખ્યા અને તેમની ઉંમર અને તેમની શૈક્ષણિક / સ્વાસ્થ્ય જરૂરિયાતો પર આધારિત છે.