ચપળ અને ઝાટકણી વચ્ચેનો તફાવત

ચપળ સ્ક્રમ

ચપળ અને ઝબકવું પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. ચપળ પધ્ધતિમાં વધારો અને પુનરાવર્તનશીલ કાર્ય કેડન્સનો સમાવેશ થાય છે જેને સ્મ્રિંટ્સ પણ કહેવાય છે. બીજી તરફ, સ્ક્રીમ, એ ચપળ અભિગમનો પ્રકાર છે જેનો ઉપયોગ સોફ્ટવેર વિકાસમાં થાય છે.

ચપળ

ચપળ પધ્ધતિનો ઉપયોગ પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટમાં થાય છે અને તે પ્રોજેક્ટ ઉત્પાદકોને સૉફ્ટવેર એપ્લિકેશન્સ બનાવવાની મદદ કરે છે જે પ્રકૃતિમાં અનિશ્ચિત છે. આ પધ્ધતિમાં સ્ફ્રન્ટ્સ તરીકે ઓળખાતા ઇટરરેટિવ અને ઇન્ક્રીમેન્ટલ વર્ક કેડન્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તે મૂળભૂત રીતે પરંપરાગત ક્રમિક મોડેલ અથવા ધોધ મોડેલથી પ્રેરિત છે.

ચપળ પધ્ધતિનો ઉપયોગ કરવાનો ફાયદો એ છે કે આ પ્રોજેક્ટની દિશા તેના વિકાસ ચક્ર દરમ્યાન વાપરી શકાય છે. વિકાસને પુનરાવર્તન અથવા સ્પ્રિંટની સહાયથી ઍક્સેસ કરવામાં આવે છે. દરેક સ્પ્રિન્ટના અંતમાં, પ્રોજેક્ટનો વિકાસ કરવાથી ટીમના વિકાસમાં વધારો થાય છે. મુખ્યત્વે કામના ચક્રની પુનરાવર્તન અને ઉત્પાદનની પેદાશ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આ કારણ એ છે કે ચપળ પદ્ધતિને વધતી જતી અને પુનરાવર્તન તરીકે પણ કહેવામાં આવે છે.

ચપળ અભિગમમાં, વિકાસની આવશ્યકતા, વિશ્લેષણ, ડિઝાઇન વગેરેના દરેક પગલાનું સતત પ્રોજેક્ટના જીવનચક્ર દ્વારા નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે, જ્યારે ધોધ મોડેલ સાથે આ કેસ નથી. તેથી ચપળ અભિગમનો ઉપયોગ કરીને, વિકાસ ટીમો પ્રોજેક્ટને યોગ્ય દિશામાં ચલાવી શકે છે.

સ્ક્રમ

સ્ક્રમ એ ચપળ અભિગમનો એક પ્રકાર છે જેનો ઉપયોગ સોફ્ટવેર એપ્લિકેશન્સના વિકાસ માટે થાય છે. તે માત્ર એક માળખું છે અને એક પદ્ધતિ અથવા પૂર્ણ પ્રક્રિયા નથી. તે શું કરવાની જરૂર છે તે માટે વિગતવાર સૂચનાઓ આપતી નથી પરંતુ મોટાભાગના તે સોફ્ટવેર પર આધારિત છે જે સૉફ્ટવેર વિકસાવવાનું છે. કારણ કે પ્રોજેક્ટ વિકસાવવાનું જાણે છે કે કેવી રીતે સમસ્યાનું નિરાકરણ થઈ શકે છે, તેથી જ તેમના પર ઘણું બાકી છે.

ક્રોમના કિસ્સામાં ક્રોસ-ફંક્શનલ અને સેલ્ફ-ઓર્ગેનાઈઝિંગ ટીમ આવશ્યક છે. આ કિસ્સામાં કોઈ ટીમના નેતા નથી કે જેઓ ટીમના સભ્યોને કાર્યો સોંપશે, પરંતુ સમગ્ર ટીમ સમસ્યા અથવા સમસ્યાઓને સંબોધશે. તે પ્રોજેક્ટમાં અમલીકરણ માટે દરેક જણ આ પ્રોજેક્ટમાં વિચારથી જ આ પ્રોજેક્ટમાં સામેલ છે તે રીતે ક્રોસ-ફંક્શનલ છે.

તે ચપળ પધ્ધતિ છે, કારણ કે તે પુનરાવર્તનની શ્રેણી અથવા સ્મૃતિઓનો ઉપયોગ કરે છે. કેટલાક લક્ષણો સ્પ્રિન્ટના ભાગ રૂપે અને દરેક સ્પ્રિન્ટના અંતે વિકસિત કરવામાં આવે છે; લક્ષણો કોડિંગ, પરીક્ષણ અને ઉત્પાદનમાં તેમના સંકલનથી પૂર્ણ થાય છે. કાર્યક્ષમતાનું પ્રદર્શન દરેક સ્પ્રિન્ટના અંતે માલિકને આપવામાં આવે છે જેથી પ્રતિસાદ લેવામાં આવે કે જે આગામી સ્પ્રિન્ટ માટે મદદરૂપ થઈ શકે છે.

ઉત્પાદન એ સ્ક્રમ પ્રોજેક્ટનો પ્રાથમિક હેતુ છે. દરેક સ્પ્રિન્ટના અંતે, ટીમના સભ્યો દ્વારા સિસ્ટમ અથવા ઉત્પાદનને એક શિપ્લેબલ સ્થિતિ પર લાવવામાં આવે છે.