સંલગ્ન અને સબસિડીયર વચ્ચેનો તફાવત

સંલગ્ન વિ સબસિડીઅરી

સંલગ્ન અને પેટાકંપની બે શબ્દો છે જે વ્યાપકપણે વ્યાપાર પરિભાષામાં સાંભળવામાં આવે છે. કોર્પોરેશનો અને મોટા પાયે કંપનીઓની વાત કરતી વખતે, આ બે શબ્દો ખુબ ખુશીથી ઉપયોગમાં લેવાય છે, તેથી ક્યારેક તેમની વ્યાખ્યાઓના આધારે કર્મચારીઓને ગૂંચવણમાં મૂકે છે. પરિણામ સ્વરૂપે, ઘણીવાર બે શબ્દો એકબીજાના બદલે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે જે આમ કરવા માટે અત્યંત અચોક્કસ છે.

સંલગ્ન શું છે?

સંલગ્ન શબ્દ એક વાણિજ્યમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતો શબ્દ છે જે એક વિશાળ સંસ્થાનો અથવા પીઅર સાથે સંબંધ ધરાવતી વ્યવસાયી સંસ્થાનો સંદર્ભ આપે છે. આ દ્રશ્યમાં, સંલગ્ન કંપની તેની સાથે સંપર્કમાં સતત એક મોટી કંપનીનો એક ભાગ છે. જો કે, સંલગ્ન મોટી કંપની અથવા એન્ટરટેઇન્ટ દ્વારા નિયંત્રિત નથી કે જે સંલગ્નને એક સ્વતંત્ર સ્ટેન્ડિંગ આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કોર્પોરેશનને અન્ય કોર્પોરેશન અથવા એક એન્ટીટી તરીકે સંલગ્ન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જ્યારે તે સખત તેના દ્વારા નિયંત્રિત નથી અથવા જ્યારે ઇચ્છિત હોય ત્યારે નિયંત્રણનો દેખાવ ટાળવા માટે. આનુષંગિકોને એવી કંપનીઓ સાથે જોવામાં આવે છે જે નકારાત્મક જાહેર અભિપ્રાય અથવા વિદેશી માલિકી પર પ્રતિબંધિત કાયદાઓ ટાળવા માટે જરૂરી લાગે છે.

સહાયક શું છે?

પેટાકંપનીને પુત્રી અથવા બહેન કંપની તરીકે ઓળખવામાં આવી શકે છે જે અંશતઃ અથવા સંપૂર્ણ માલિકીની અન્ય કંપની અથવા એક એન્ટિટી છે. વ્યાપારી સંસ્થાને પેટાકંપની તરીકે બોલાવવા માટે, મોટા ભાગની પેટાકંપનીના અડધાથી વધુ ભાગની માલિકીની જરૂર છે, જેનાથી પિતૃ કંપનીને પેટાકંપનીની નીતિઓ અને પ્રવૃત્તિઓ પર પૂર્ણ નિયંત્રણ તરીકે હોલ્ડિંગ કોર્પોરેશન તરીકે કાર્ય કરવાની મંજૂરી આપે છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, પેટાકંપની સરકાર અથવા સરકારી માલિકીના સાહસો હોઈ શકે છે, જ્યારે સૌથી સામાન્ય પેટાકંપનીઓ મર્યાદિત જવાબદારી કંપનીઓ, કોર્પોરેશનો અને ખાનગી કંપનીઓ છે.

ઓપરેટિંગ પેટાકંપનીઓ અને નોન ઓપરેટિંગ પેટાકંપનીઓ જેવી બે પ્રકારની પેટાકંપનીઓ છે. એક ઓપરેટીંગ પેટાકંપની એક એવી સંસ્થા છે જે તેની પોતાની ઓળખ સાથે કામ કરે છે જ્યારે એક નોન-ઓપરેટિંગ પેટાકંપની ફક્ત બોન્ડ્સ, શેરોના સ્વરૂપમાં કાગળ પર જ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, તેથી તેની ઓળખનો ઉપયોગ કરવો પિતૃ કંપની તે દૃશ્યમાન હકીકત છે કે તમામ બહુરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ તેમની કામગીરી પેટાકંપનીઓના રૂપમાં ગોઠવે છે અને આજ રીતે આજની દુનિયામાં વ્યવસાયનું સામાન્ય લક્ષણ છે.

સંલગ્ન અને સબસિડીયરી વચ્ચે શું તફાવત છે?

ઘણી વખત વ્યાપારી વિશ્વમાં સાંભળ્યું છે, સંલગ્ન અને પેટાકંપનીમાં બે શરતો વચ્ચે ભેળસેળ કરવાનું સહેલું છે. જ્યારે સંબંધોના બન્ને સ્વરૂપો તેમને અન્ય એકમ દ્વારા ચોક્કસ પ્રભાવનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી આપે છે, તો તફાવત એ છે કે આ શક્તિનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે.

• એક સંલગ્ન માત્ર મોટી સંસ્થાની સાથે સંબંધ જાળવી રાખે છે. તે મોટા અસ્તિત્વ દ્વારા સંપૂર્ણપણે નિયંત્રિત નથી. પેટાકંપની માતાપિતા કંપનીના નિયંત્રણ હેઠળ ચલાવવામાં આવે છે.

• કંપનીને પેટાકંપની બનવા માટે, પેટા કંપનીના શેરોમાં અડધાથી વધુની માલિકીની કંપનીની જરૂર છે. કોઈ સંલગ્નને અન્ય એન્ટિટી સાથે કોઈ બોન્ડ નથી; તે કદાચ અન્ય કંપનીની માલિકીના શેરોની એક નાની રકમ

• એક સંલગ્ન સ્વયં સ્વતંત્ર રીતે સંચાલિત કરે છે પેટાકંપનીની ક્રિયા તેના પિતૃ કંપની દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે.