એફિડેવિટ અને સાક્ષી વિધાન વચ્ચેના તફાવત

ની સમાનતાને કારણે, એફિડેવિટ વિરુદ્ધ વિવાહિત નિવેદન

એફિડેવિટ્સ અને સાક્ષીનાં નિવેદનો ગુનાહિત અને દીવાની કાયદાની બંને કિસ્સાઓમાં ઉપયોગમાં લેવાતા સામાન્ય કાનૂની દસ્તાવેજો છે. આ દસ્તાવેજોની પ્રકૃતિની સમાનતાને લીધે, એમ માનવું ખૂબ જ સામાન્ય છે કે આ બંને શબ્દોનો અર્થ એ જ છે. જો કે, આ બે દસ્તાવેજોની સાચી પ્રકૃતિને જાણવું એ વધુ બે સંક્ષિપ્તમાં વચ્ચેના તફાવતોને સમજવામાં મદદ કરશે.

એક એફિડેવિટ શું છે?

મધ્યયુગીન લેટિનમાંથી ઉદ્દભવતા એફિડેવિટ અને "તેણે / તેણીએ શપથવૃત્ત જાહેર કરેલું છે" તરીકે ભાષાંતર કર્યું છે, તે હકીકતની સ્વેચ્છાએ પ્રતિજ્ઞા અથવા શપથ લીધા બાદ સ્વેચ્છાએ કરેલી નિવેદન છે. આ એવી વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવે છે કે જે કાયદા દ્વારા અધિકૃત છે જેમ કે શપથ કમિશનર અથવા નોટરી જાહેર. સોગંદનામામાં સોગંદનામામાં ખટલોની સુનાવણી અથવા તેના સચ્ચાઈના પુરાવા તરીકે અદાલતની કાર્યવાહી દ્વારા આવશ્યકતા મુજબ દંડની સજા હેઠળની ચકાસણીનો સમાવેશ થાય છે. એક કાનૂની પત્રવ્યવહાર જેમ કે મતદાર નોંધણી પર જાહેરાત મેળવવા માટે એફિડેવિટનો મુસદ્દો તૈયાર કરી શકાય છે જે જણાવે છે કે આપેલી માહિતી અરજદારના જ્ઞાનના શ્રેષ્ઠ માટે સચોટ છે. એફિડેવિટ ક્યાં તો પ્રથમ અથવા ત્રીજી વ્યક્તિમાં લખાયેલો છે, જે તે મુસદ્દાની છે. જો પ્રથમ વ્યક્તિમાં, એફિડેવિટ માટે શરૂઆત, એક પ્રમાણન કલમ અને લેખક અને સાક્ષાની સહી હોય તે જરૂરી છે. જો નોટરાઈઝ્ડ હોય, તો તેને ન્યાયિક કાર્યવાહીના સંદર્ભમાં શીર્ષક અને સ્થાન સાથે કૅપ્શનની જરૂર પડશે.

સાક્ષીનું નિવેદન શું છે?

દસ્તાવેજની સામગ્રી સાચી છે તેની પુષ્ટિ કરવા માટે એક સાક્ષીના નિવેદનને સાબિતી આપનાર વ્યક્તિ દ્વારા સહી કરેલ અથવા સાક્ષી દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાયેલ એક સાક્ષીની રેકોર્ડિંગ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. યુ.કે.માં, સાક્ષીના નિવેદનોને "વ્યક્તિ દ્વારા મૌખિક રીતે આપવા માટે પરવાનગી આપવામાં આવે તેવા પુરાવાઓ ધરાવતી લેખિત નિવેદન" તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે, જ્યારે યુએસએમાં, સાક્ષીના નિવેદનમાં શોધવાની પ્રક્રિયાના તરફેણમાં પીડિત છે ટ્રાયલ પહેલાં કી સાક્ષીઓ સાક્ષી નિવેદનો વ્યક્તિની અવલોકનો અંગેની મૂળભૂત માહિતી પ્રદાન કરે છે અને કાનૂની કાર્યવાહી દરમિયાન તેઓ કદાચ એક સાધન તરીકે ઉપયોગમાં લઈ શકે છે.

સોગંદનામા અને સાક્ષી વિધાન વચ્ચે શું તફાવત છે?

એક એફિડેવિટ અને સાક્ષી નિવેદન બંને દસ્તાવેજો છે જે કાનૂની કાર્યવાહી દરમિયાન સાધનો તરીકે રજૂ કરી શકાય છે. જો કે, આ બે દસ્તાવેજોની પ્રકૃતિમાં ઘણા તફાવતો અસ્તિત્વ ધરાવે છે જે તેમને વિવિધ હેતુઓ અને વ્યાખ્યાઓ આપે છે.

• એફિડેવિટ ખોટી જુબાનીના સોગંદનામા એક સોગંદના દસ્તાવેજો છે અને, તેથી, એક સાચું નિવેદન માનવામાં આવે છે.એક સાક્ષી નિવેદન શપથ લીધા વગરનું દસ્તાવેજ નથી. તે ફક્ત એક વ્યક્તિની અવલોકનો જણાવે છે.

• સોગંદનામાની નોંધણી કરવામાં આવી છે, જે તેમને કાનૂની કાર્યવાહીમાં નોંધપાત્ર વજન આપે છે. સાક્ષી નિવેદનો માત્ર નિવેદન બનાવે વ્યક્તિ દ્વારા સહી થયેલ છે.

• સાક્ષીઓના નિવેદનો કોઈ ચોક્કસ ઘટના દરમિયાન વ્યક્તિ જે રીતે નિરીક્ષણ કરે છે તેના આધારે મૂળભૂત માહિતી આપે છે. એફિડેવિટ વધુ સારી સંશોધન કરેલ દસ્તાવેજ છે.

• સાક્ષીના નિવેદનો કાનૂની કાર્યવાહી દરમિયાન સાધનો તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે અથવા ફક્ત સાક્ષીના સ્મૃતિ રીફ્રેશ કરવાના સાધન તરીકે. એક સોગંદનામું કોર્ટના કેસમાં નક્કર પુરાવા તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે અને તેને સામાન્ય રીતે સત્ય તરીકે ગણવામાં આવે છે.

• જો એફિડેવિટની સામગ્રી અસત્ય હોવાનું જણાય છે, તો જવાબદાર વ્યક્તિને કાયદા દ્વારા સજા આપવામાં આવે છે. આવા દંડ સાક્ષીના નિવેદન પર લાદવામાં આવ્યો નથી કારણ કે સાક્ષીના નિવેદનની સાબિતી આપવાની કોઈ રીત નથી.

સંબંધિત પોસ્ટ્સ:

એફિડેવિટ અને નોટરી વચ્ચેનો તફાવત

  1. એફિડેવિટ અને વૈધાનિક ઘોષણા વચ્ચેનો તફાવત
  2. એફિડેવિટ અને ઘોષણા વચ્ચે તફાવત