એફિડેવિટ અને ઘોષણા વચ્ચેના તફાવત

એફિડેવિટ વિ જાહેરાત ઘોષણા

તમને તમારા જન્મ સ્થળથી નવા શહેરમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે જ્યાં તમારે અરજી કરવી પડશે. તમારા માટે એક યોગ્ય આવાસ શોધવા ઉપરાંત ઉપયોગિતાઓ. તમને મળશે કે સત્તાવાળાઓ નિયમો અને વિનિયમોથી નભતા નથી અને તમારા દાવાના સમર્થનમાં કાનૂની દસ્તાવેજો માટે પૂછતા નથી. પ્રસિદ્ધ છે અને તમારા દાવાના સમર્થનમાં પુરાવા તરીકે કામ કરતા સૌથી વધુ લોકપ્રિય દસ્તાવેજોમાંના બે એફિડેવિટ અને જાહેરાત છે. આ બે દસ્તાવેજો તેમની પાછળ કાનૂની બળ છે અને તે ખૂબ જ સમાન છે, તેથી લોકો તેમના વપરાશ વિશે મૂંઝવણમાં રહે છે. આ લેખ તેમના લક્ષણો અને તેમના શંકાને દૂર કરવા માટેના ઉપયોગને સમજાવશે.

ઘોષણા

ઘોષણા એ એક નિવેદન છે જે તમે સાચા હોવું અને તમને હકીકતો અને માહિતી છે જે તમે સાચી અને પ્રમાણિત હોવાનું માનતા હોવ (તમે જાહેરાતની પુષ્ટિ કરો છો તે જાહેરાતના અંતે સાઇન કરો છો હકીકતોની સચ્ચાઈ) એક જાહેરાત શપથ હોવાની જરૂર નથી, ત્યાં કાનૂની સત્તા દ્વારા શપથ લેવાની તમારે જરૂર નથી. જો કે, ખોટી જુબાનીના દંડ હેઠળ વૈધાનિક ઘોષણા છે જે એટર્ની અથવા કોઈ અન્ય કાનૂની અધિકારી દ્વારા પ્રમાણિત કરવાની જરૂર છે અને સરળ ઘોષણા કરતા સોગંદનામાની નજીક છે. તેથી ઘોષણા પુરાવાનાં હેતુથી કરવામાં આવે છે, કારણ કે જો ખોટી જુબાનીની જોગવાઈ છે જે જો તે મળી આવે તો તે વ્યક્તિએ જાણીજોઈને અથવા ઇરાદાપૂર્વક ખોટા નિવેદનો રજૂ કર્યા છે.

એફિડેવિટ

એક એફિડેવિટ એક કાનૂની દસ્તાવેજ છે જે તેની પાછળ કાનૂની બળ છે અને કાયદાના અદાલતમાં પુરાવા તરીકે પ્રસ્તુત કરી શકાય છે. એક વ્યક્તિ, જ્યારે તેના દાવાને સમર્થન આપવાની અન્ય કોઇ રીત નથી, તો એફિડેવિટ મેળવવાની જરૂર છે કે જે ફક્ત તેમના દ્વારા જ નહીં પણ એક સાક્ષી છે જે જાહેર નોટરી જેવી કાનૂની અધિકારી છે. કાયદાકીય બળ બનવા માટે જાહેર નોટરીની હાજરીમાં એફિડેવિટ પર હસ્તાક્ષર કરવાની જરૂર છે. એફિડેવિટ પર નિશાન કરનાર વ્યક્તિને એક સાથીદાર કહેવામાં આવે છે અને તે એફિડેવિટમાં રજૂ કરેલા તથ્યો દ્વારા શપથ લે છે.

સંક્ષિપ્તમાં:

એફિડેવિટ અને ઘોષણા વચ્ચેના તફાવત

• એક એફિડેવિટ એક લેખિત નિવેદન છે જેમાં હકીકતો છે કે જે વ્યક્તિ તેના દાવાના સમર્થનમાં પુરાવા તરીકે ઉપયોગ કરે છે. કાનૂની પધ્ધતિ પ્રાપ્ત કરે છે કારણ કે તે એક કાનૂની સત્તા જેમ કે જાહેર નોટરી અથવા શપથ કમિશનરની હાજરીમાં હસ્તાક્ષર કરે છે.

• ઘોષણા એ ફક્ત એક નિવેદનમાં જ એક નિવેદન છે કે જે વ્યક્તિએ દસ્તાવેજમાં આપેલા દાવાને સાચું અને સાચું કહેવું. જોકે તે એટ્રિની જેવી કાનૂની સત્તાધિકાર દ્વારા સહી કરેલ હોવા છતાં તે સંતોષકારક બનવાની જરૂર નથી.

• એક જાહેરાત ખોટી જુબાનીની સજા હેઠળ કરવામાં આવેલ નિવેદન છે જે એફિડેવિટ કરતા વધુ સાનુકૂળ અને સરળ છે, જે વ્યક્તિને એક જાહેર નોટરીની હાજરીમાં નિવેદનની ચકાસણી કરવાની જરૂર પડે છે

જ્યારે તમે પ્રયાસ કરી રહ્યા હો ત્યારે સોગંદનામા જરૂરી છે મતદાર નોંધણી અથવા ડ્રાયવર્સ લાયસન્સ જેવા કાનૂની પ્રમાણપત્રો મેળવવા માટે, જ્યારે નિવેદનો વધુ સામાન્ય છે અને ઓળખ, વૈવાહિક સ્થિતિ, વય અને તેથી વધુના તમારા દાવાને સમર્થન આપવા માટે વપરાય છે.