તીવ્ર અને ક્રોનિક વચ્ચેના તફાવત

તીવ્ર વિ ક્રોનિક

તીવ્ર અને ક્રોનિક બંનેની જેમ દવાના ક્ષેત્રમાં ઘણીવાર ઉપયોગ થાય છે, તીવ્ર અને ક્રોનિક વચ્ચેના તફાવતને ઓળખવા અને સમજવા માટે તે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તબીબી દ્રષ્ટિએ, 'તીક્ષ્ણ' અચાનક હુમલો રોગનો ઉલ્લેખ કરે છે જે ટૂંકા ગાળા અને પ્રકૃતિની તીવ્રતામાં રહે છે, જ્યારે ક્રોનિક બીમારી સામાન્ય રીતે ત્રણ મહિનાથી વધુ મહિના સુધી ચાલે છે. તીવ્ર માંદગી એક તીવ્ર માંદગીના ચાલુ હોઈ શકે છે, જ્યારે તીવ્ર બીમારીનો ઉકેલો ન હતો. ભાષાના દ્રષ્ટિકોણથી સ્પષ્ટ શબ્દો તરીકે, તીવ્રનો ઉપયોગ વિશેષતા તેમજ સંજ્ઞા તરીકે થાય છે. ક્રોનિક, બીજી બાજુ, માત્ર વિશેષણ તરીકે ઉપયોગ થાય છે

તીવ્ર અર્થ શું છે?

જો આપણે સૌ પ્રથમ સંજ્ઞા તરીકે તીવ્ર વિચારણા કરીએ, તો ઓક્સફોર્ડ શબ્દકોશ કહે છે કે તીવ્ર ઉચ્ચારણ માટે તે ટૂંકા છે. તે વ્યાખ્યા ભાષાવિજ્ઞાનથી સંબંધિત છે અને તેમાં કોઈ તબીબી મૂલ્ય નથી. જો કે, વિશેષતા તરીકેનું તીવ્ર અર્થ એ હોઈ શકે છે "(એક અપ્રિય અથવા અણગમતી સ્થિતિ અથવા અસાધારણ ઘટના) ગંભીર અથવા તીવ્ર ડિગ્રીમાં હાજર અથવા અનુભવી છે. "ઓક્સફર્ડ ડિક્શનરી મુજબ આવા અર્થ માટેના ઉદાહરણો છે,

એક તીવ્ર હાઉસીંગ તંગી

સમસ્યા તીવ્ર છે અને વધુ ખરાબ થઈ રહી છે.

તેમ છતાં, મેડિસિનમાં, તીવ્ર શબ્દનો ઉપયોગ ટૂંકા ગાળા માટે ચાલેલો રોગના અચાનક હુમલો કરવા માટે થાય છે. સમયગાળો કલાકથી લઈને દિવસ સુધી બદલાઈ શકે છે મોટા ભાગના વખતે તીવ્ર બિમારી પ્રકૃતિ ગંભીર છે. તીવ્ર માંદગી લાંબી માંદગી તરીકે ચાલુ રહે છે અથવા ચાલુ રાખી શકે છે. પેટા-તીવ્ર શબ્દનો ઉપયોગ દવા (સબક્યુટીક બેક્ટેરિયલ એંડોકાર્ડાટીસ) માં પણ થાય છે. કેટલાક રોગોમાં માત્ર તીવ્ર સ્થિતિ છે (મ્યોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન i. હાર્ટ એટેક). કેટલાકને તીવ્ર અને ક્રોનિક શરતો (એક્સ બ્રોન્ચિયલ અસ્થમા) છે.

તીવ્ર સ્થિતિ છે જે જીવન માટે જોખમી છે. દાખલા તરીકે, ઇક્ટોપસ ગર્ભાધાન, તીવ્ર મ્યોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન, તીવ્ર શ્વસન તકલીફ, ડાયાબિટીક કીટોએસીડોસિસ, તીવ્ર અસ્થમા, છિદ્રિત પેપ્ટીક અલ્સર બિમારી. જીવન બચાવવા માટે આ શરતો તાત્કાલિક ધ્યાન આપવાની જરૂર છે!

સામાન્ય રીતે, તીવ્ર બિમારીવાળા દર્દીને લક્ષણો તરીકે તબીબી સલાહ લેવી, સામાન્ય રીતે, પ્રકૃતિ ગંભીર છે

ક્રોનિક શું અર્થ છે?

ઓક્સફોર્ડ શબ્દકોષ મુજબ ક્રોનિક માટેની વ્યાખ્યા એ છે કે, "(એક બીમારીની) લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહે છે અથવા સતત રિકરિંગ થાય છે. "તે એક શબ્દ છે જે ઘણીવાર તીવ્ર સાથે વિપરિત છે ક્રોનિકના આ તબીબી અર્થ ઉપરાંત, શબ્દનો ઉપયોગ વ્યક્તિને સૂચવવા માટે પણ થાય છે, જેની ખરાબ ટેવ છે ઉદાહરણ તરીકે,

તે લાંબી લાયર છે.

ક્રોનિક બીમારી એ છે કે બીમારી મહિના માટે ચાલે છે, સામાન્ય રીતે, ત્રણ મહિનાથી વધુ.તીવ્ર માંદગી એક તીવ્ર માંદગીના ચાલુ હોઈ શકે છે, જ્યારે તીવ્ર બીમારીનો ઉકેલ નહીં આવે. ક્રોનિક બીમારી ધીમે ધીમે શરૂ થઈ શકે છે અને ધીમી પ્રગતિશીલ રોગ બની શકે છે. (ભૂતપૂર્વ ક્રોનિક ઑસ્ટિયોરાર્થિસ).

ડાયાબિટીસ મેલીટસ, હાયપરટેન્શન એ સામાન્ય રોગો છે જે આજીવન સારવારની જરૂર છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તેઓ ક્રોનિક સારવાર સાથેના ક્રોનિક રોગો છે. શ્વાસનળીની અસ્થમા એક લાંબી રોગ હોઈ શકે છે પરંતુ સતત સારવારની જરૂર પડે છે અથવા જ્યારે લક્ષણો વધુ ખરાબ થાય છે (તીવ્ર ઉત્તેજના).

ક્રોનિક રોગોમાં, હલકો અથવા એસિમ્પટમેટિક હોવાના લક્ષણોમાં ઉપેક્ષા કરવાની એક વલણ છે.

તીવ્ર અને ક્રોનિક વચ્ચે શું તફાવત છે?

• તીવ્ર એક વિશેષતા તેમજ સંજ્ઞા તરીકે વપરાય છે ક્રોનિક માત્ર વિશેષણ તરીકે ઉપયોગ થાય છે

બંને પાસે તબીબી ઉપયોગ સિવાય અન્ય કેટલાક અન્ય અર્થ છે.

• મેડિસિનમાં, તીવ્ર એ શબ્દનો ઉપયોગ ટૂંકા ગાળા માટે ચાલેલો રોગના અચાનક હુમલો કરવા માટે થાય છે. ક્રોનિક બીમારી એનો અર્થ એ કે બીમારી મહિના માટે ચાલે છે, સામાન્ય રીતે, ત્રણ મહિનાથી વધુ.

• તીવ્ર માંદગી તીવ્ર માંદગીના ચાલુ હોઈ શકે છે, જ્યારે તીવ્ર બીમારીનો ઉકેલ નહીં આવે.

સામાન્ય રીતે, તીવ્ર બિમારીવાળા દર્દીને તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ, કારણ કે, સામાન્ય રીતે, પ્રકૃતિ ગંભીર છે. ક્રોનિક રોગોમાં, હલકો અથવા એસિમ્પટમેટિક હોવાના લક્ષણોમાં અવગણના કરવાની એક વલણ છે.

છેલ્લે, શબ્દ તીવ્ર અને ક્રોનિક સમયની ફ્રેમ પર આધારિત છે.

વધુ વાંચન:

એક્યુટ એંગલ અને ઓબ્સ્ટ્રેઝ એન્ગલ વચ્ચેનો તફાવત