દોષારોપણ અને પ્રતિબંધ વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - આરોપ વિરુધ્ધ આરોપણ

ક્રમાનુસાર અને આક્ષેપો અનુક્રમે દોષી ઠરાવે છે અને આક્ષેપ કરે છે. બન્ને દાવો કરે છે કે કોઈએ કંઇક ખોટું અથવા ગેરકાયદેસર કર્યું છે. આરોપ અને આક્ષેપો વચ્ચેનો તફાવત સખતાઈ અને પુરાવાના અસ્તિત્વમાં રહેલો છે. આરોપનો ઉપયોગ ઘણી વખત દાવાઓનું વર્ણન કરવા માટે થાય છે જે કોઈ પુરાવા દ્વારા સાબિત કરી શકાતા નથી. આરોપ અને આક્ષેપની વચ્ચે મુખ્ય તફાવત છે

એક આરોપ શું છે?

આરોપ એ એવો ચાર્જ અથવા દાવો છે કે કોઈએ ગેરકાયદે અથવા ખોટું કર્યું છે. તેને "ખોટી કાર્યવાહી, અપરાધ અથવા દોષનો ઔપચારિક હવાલો" (મેરીયમ-વેબસ્ટર કાનૂની શબ્દકોશ) તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. આ સંજ્ઞા ક્રિયાપદ દોષારોપણ થી ઉતરી આવે છે. જ્યારે આપણે કોઈનો આક્ષેપ કરીએ છીએ, તેનો અર્થ એ છે કે અમે કોઈકને અથવા કંઈક પર બળપૂર્વક ભારપૂર્વક જણાવી રહ્યા છીએ, પરંતુ આ આરોપણ સાચું કે ખોટું હોઈ શકે છે. દોષારોપણ અને દોષારોપણ પણ જ્યારે કોઈ વાજબી પુરાવા પર આધારીત ગુનો કરવાનું ચાર્જ કરવામાં આવે ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ રીતે, આરોપ વાપરવું હંમેશા વધુ સારું હોય છે જ્યારે દાવા અથવા ચાર્જ પુરાવા સાથે સાબિત થાય અને સાચા સાબિત થાય.

આરોપ:

પોલીસ લાંચની ગંભીર આક્ષેપોની તપાસ કરી રહી છે.

કાર્યકર્તા જૂથએ કેટલાક પ્રધાનો સામે ભ્રષ્ટાચારના આરોપો કર્યા છે.

દોષારોપણ:

તેના પર તેના બાળકોને સેક્સ્યુઅલી દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ છે.

તેણીએ પોલીસને પકડાવવાનો આરોપ મૂક્યો હતો

એક આરોપણ શું છે?

આરોપ એ કથિત છે કે કોઈએ કંઇક ખોટું અથવા ગેરકાયદેસર કર્યું છે. ઓક્સફૉર્ડ ડિક્શનરી એ તેને "એક દાવા અથવા દાવા તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરે છે કે કોઈએ ગેરકાયદેસર અથવા ખોટું કર્યું છે, ખાસ કરીને સાબિતી વગર બનાવેલું", અને મેર્રીમ-વેબસ્ટર ડિક્શનરી તેને "એક પુરાવા આપે છે કે કોઈએ કંઇક ખોટું કર્યુ છે, ઘણી વાર સાબિતી વગર". જેમ જેમ આ વ્યાખ્યાઓ સૂચિત કરે છે, આક્ષેપ એવો દાવો કરે છે કે જે કોઈપણ સાબિતી વિના બનાવવામાં આવે છે.

નામના આરોપણ ક્રિયાપદના આધારે થાય છે.

અલેજ:

તે પાંચ મહિલાઓને માર્યા ગયા હોવાનો આરોપ છે

તેણીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે તે મહોરું માણસ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.

આરોપ:

પીટર વહીવટ સામે ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો કર્યા હતા, પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી.

આરોપને નકારી કાઢતા પોલીસને એક લેખિત નિવેદન આપવું પડ્યું.

દોષારોપણ અને આરોપણ વચ્ચે શું તફાવત છે?

વ્યાખ્યા:

દોષારોપણ એક દાવા અથવા દાવો છે કે કોઈએ ગેરકાયદે અથવા ખોટું કર્યું છે.

પ્રતિબંધ એવો દાવા અથવા દાવો છે કે કોઈએ ગેરકાયદેસર અથવા ખોટું કર્યું છે, ખાસ કરીને કોઈ પુરાવા વગર.

પુરાવા:

દોષારોપણ મોટે ભાગે તેનો ઉપયોગ થાય છે જો કોઈ શંકા અથવા દાવા પુરાવાથી સાબિત થાય અથવા સમર્થન આપે તો.

પ્રતિબંધ વારંવાર ઉપયોગમાં લેવાય છે જ્યારે કોઈ સાબિત કરવા માટે કોઈ પુરાવા નથી કે ખોટું કરવું અથવા ગુનો કરવામાં આવ્યો છે

ગંભીરતા:

આરોપ આક્ષેપ કરતાં વધુ બળવાન અને મજબૂત હોઈ શકે છે.

પ્રતિબંધ આરોપ તરીકે ગંભીર અથવા બળવાન નથી

છબી સૌજન્ય:

બ્લુ ડાયમંડ ગૅલેરી દ્વારા