એકાઉન્ટિંગ નીતિઓ અને હિસાબી અંદાજો વચ્ચેનું તફાવત

એકાઉન્ટિંગ નીતિઓ વિ એકાઉન્ટિંગ અંદાજ

કંપનીના નાણાકીય નિવેદનોની તૈયારી એ પેઢીની નાણાકીય સ્થિરતા નક્કી કરવા અને તેનામાં પ્રવાહિતાના મુદ્દાઓનો સામનો કર્યા વિના ભવિષ્યમાં ચલાવવા માટેની કંપનીની ક્ષમતાને સમજવી. પેઢીના નાણાકીય નિવેદનો જેમાં નફો અને નુકસાન, બેલેન્સશીટ અને રોકડ પ્રવાહના નિવેદનોનો સમાવેશ થાય છે, જે એકાઉન્ટિંગ સિદ્ધાંતો અને તકનીકોનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય છે. હિસાબી નીતિઓ અને એકાઉન્ટિંગના અંદાજો કંપનીના પુસ્તકોમાં નોંધાયેલા એકાઉન્ટિંગ ડેટા નિયમનકારી આવશ્યકતાઓ અને નાણાકીય રિપોર્ટિંગ સચોટતાના સંદર્ભમાં માન્ય છે તેની ખાતરી કરીને આ હેતુની સેવા આપે છે. જો કે, બંને એકબીજાથી ખૂબ જ અલગ છે, અને આ લેખનો ઉદ્દેશ એ છે કે કેવી રીતે બે વચ્ચે તફાવત દર્શાવવો તે સ્પષ્ટ છે.

એકાઉન્ટિંગ નીતિઓ શું છે?

હિસાબી નીતિઓ એ ચોક્કસ માર્ગદર્શિકા, સિદ્ધાંતો, નિયમો, ધોરણો અને અન્ય માહિતી છે જે ફર્મ દ્વારા એકાઉન્ટિંગ સ્ટેટમેન્ટની યોગ્ય તૈયારીને સુનિશ્ચિત કરે છે. એકાઉન્ટિંગ નીતિઓ જે અનુસરવાની આવશ્યક કંપનીઓ ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સિયલ રિપોર્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ (આઇએફઆરએસ) છે, જેમાં ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સિયલ રિપોર્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ, ઇન્ટરનેશનલ એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ અને ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સિયલ રિપોર્ટિંગ ઇન્ટરપ્રિટેશનનો સમાવેશ થાય છે. આ નીતિઓ એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે તૈયાર કરવામાં આવેલું નાણાકીય નિવેદન 'સંબંધિત અને વિશ્વસનીય' છે, અને ખોટી રીતે ફૂલેલી ચિત્રને બતાવવા માટે આ નીતિઓમાંથી વિચલનને નિશ્ચિત કરવામાં આવે છે અને તે એકાઉન્ટિંગ માહિતીના પ્રયાસમાં મૅનેજ્યુલેશનના એક સ્વરૂપ તરીકે જોવામાં આવે છે. નાણાકીય નિવેદનોની તૈયારીમાં અત્યંત સ્વીકૃત એકાઉન્ટિંગ નીતિઓનો ઉપયોગ કંપનીની સાચી નાણાકીય તાકાત પ્રગટ કરવાની કંપનીની ક્ષમતામાં નોંધપાત્ર રીતે ફાળો આપશે અને કંપનીના વધુ સારા ખુલાસાના ધોરણો અને સચોટ એકાઉન્ટિંગ માહિતીને કારણે બાહ્ય રોકાણકારો પાસેથી ઊંચી ધિરાણ કરી શકે છે. .

એકાઉન્ટિંગ અંદાજો શું છે?

એવા કિસ્સાઓ છે કે જેમાં એકાઉન્ટન્ટને એક મૂંઝવણનો સામનો કરવો પડે છે જેમાં તે હિસાબી નિવેદનોમાં ચોક્કસપણે માહિતીને કેવી રીતે રેકોર્ડ કરવી તે ઓળખવામાં અસમર્થ છે. એવી પરિસ્થિતિથી એકાઉન્ટિંગના અંદાજોનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર વધશે, જે ઉપલબ્ધ નવીનતમ માહિતી પર કરાયેલ નિર્ણય છે. આવા અંદાજોની જરૂરિયાતનાં ઉદાહરણોમાં કરવેરાની આવક, ખરાબ દેવાં, ઇન્વેન્ટરીના અવલોપન, અસ્કયામતોના અવમૂલ્યન વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. એવા કિસ્સામાં એકાઉન્ટિંગ અંદાજો આવશ્યક છે જ્યાં નાણાંકીય માહિતી ચોક્કસ રીતે માપી શકાતી નથી અને આ પ્રકારના અંદાજોના ઉપયોગથી તે ઘટાડવું ન જોઈએ. નિશ્ચિતતા અથવા નિવેદનોની વિશ્વસનીયતા.

એકાઉન્ટિંગ નીતિઓ અને અંદાજો વચ્ચે શું તફાવત છે?

એકાઉન્ટિંગ નીતિઓ અને અંદાજો વચ્ચે મુખ્ય સમાનતા એ છે કે, તેઓ બન્ને એકાઉન્ટિંગની માહિતીને સચોટ રીતે રેકોર્ડ કરવામાં મદદ કરે છે અને ભરોસાપાત્ર અને સંબંધિત નાણાકીય નિવેદનો આપે છે. હિસાબી નીતિઓ તે નિયમ છે કે જે કંપનીને મળવી જોઈએ, અને ચોક્કસપણે યોગ્ય સૂચનાઓ સાથે કેવી રીતે બરાબર માહિતી નોંધવી જોઈએ અને નિવેદનો કેવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે તેની સાથે ખાસ રીતે રજૂ કરવામાં આવે છે. બીજી બાજુ, એકાઉન્ટિંગનો અંદાજ અનુભવી એકાઉન્ટન્ટ્સ દ્વારા કરવામાં આવતી વિશ્વસનીય ચુકાદા છે જ્યારે ચોક્કસ વ્યવહારો ચોક્કસ વ્યવહારો સાથે વ્યવહાર કરવા માટે ઉપલબ્ધ નથી. એકાઉન્ટિંગ નીતિઓ અને અંદાજો વચ્ચેનો આ મુખ્ય તફાવત છે એકાઉન્ટન્ટને તેની ખાતરી કરવી જ જોઇએ કે એકાઉન્ટિંગ માહિતી કંપનીની વાસ્તવિક નાણાકીય સ્થિતિની સાચી અને ન્યાયી ચિત્રને પ્રતિબિંબિત કરે છે, અને એકાઉન્ટિંગ નીતિઓ અને એકાઉન્ટિંગના અંદાજોનો ઉપયોગ આ હેતુને હાંસલ કરવામાં મદદ કરશે.

ટૂંકમાં:

એકાઉન્ટિંગ નીતિઓ વિ એકાઉન્ટિંગ અંદાજો

• હિસાબી નીતિઓ અને એકાઉન્ટિંગના અંદાજો કંપનીના પુસ્તકોમાં નોંધાયેલા એકાઉન્ટિંગ ડેટા નિયમનકારી આવશ્યકતાઓ અને નાણાકીય રિપોર્ટિંગ સચોટતાની દ્રષ્ટિએ માન્ય છે તેની ખાતરી કરવા હેતુ છે.

એકાઉન્ટિંગ નીતિઓ એ ધોરણો, નિયમો અને સિદ્ધાંતો છે જે સૂચિત કરવા માટે કે કેવી રીતે એકાઉન્ટિંગ માહિતી રેકોર્ડ કરવી છે જેમ કે સ્પષ્ટ કટ ધોરણો ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યારે એકાઉન્ટિંગના અંદાજની જરૂર પડે છે અને એકાઉન્ટન્ટને જાણકાર ચુકાદો આપવા માટે જરૂરી છે.

વિશ્વસનીય અને સંબંધિત નાણાકીય નિવેદનોની તૈયારી માટે હિસાબી નીતિઓ અને અંદાજો બન્ને જરૂરી છે.