દુરુપયોગ અને વ્યસન વચ્ચે તફાવત

દુરુપયોગ વિ વ્યસન

તમે ડ્રગ પુનર્વસન કેન્દ્રો જોયાં હોવ અથવા મેગેઝીન અને ઇન્ટરનેટમાં તેમની જાહેરાતોમાં આવવા જોઈએ. દુરુપયોગ અને વ્યસન એ બે શબ્દો છે જેનો ઉપયોગ હંમેશા ડ્રગ્સ અથવા પદાર્થોના સંબંધમાં થાય છે જે વ્યસનમુક્ત વ્યકિતને દૂર કરવા માટે ઉપાડના લક્ષણો ધરાવે છે. દુરુપયોગ અને વ્યસન ખૂબ જ પાતળી રેખા વિભાજન છે. તે કહેવું મુશ્કેલ છે કે કોઈ વ્યકિત કોઈ પદાર્થનો દુરુપયોગ કરે છે અથવા તેના માટે વ્યસન ધરાવે છે, જેના કારણે લોકો દુરુપયોગ અને વ્યસન વચ્ચે ભેળસેળ કરે છે. આ લેખ પરિસ્થિતિને સ્પષ્ટ કરવા માટે દુરૂપયોગ અને વ્યસનના લક્ષણોને પ્રકાશિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

દુરુપયોગ

દુરુપયોગનો ઉપયોગ તે વ્યક્તિ માટે સ્વસ્થ નથી. સામાજિક મદ્યપાનીઓ, જ્યારે તેઓ ડોકટરો અને ફેડરલ સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત મર્યાદામાં રહે છે, ત્યારે તેને દુરુપયોગ કરતાં દારૂનો ઉપયોગ કરવાનું કહેવાય છે. તંદુરસ્ત કરતાં વધુ દારૂનો ઉપયોગ દારૂનો દુરુપયોગ કહેવાય છે અને તે ડ્રગ જેવા અન્ય ઘણા પદાર્થોને લાગુ પડે છે. આ સ્તરનો ઉપયોગ કેદ અને નબળા ચુકાદો, તેમજ નૈતિક મૂલ્યો, હજુ સુધી પરાધીનતા અથવા વ્યસન તરીકે વર્ગીકૃત નથી, જે ત્યારે છે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ચોક્કસ સમયગાળા માટે પદાર્થમાંથી દૂર રહેવા માટે અસમર્થ હોય. ડ્રગ અથવા આલ્કોહોલનો દુરુપયોગ એક ખાસ ઘટના છે, ખાસ કરીને કિશોરો અને યુવાનોમાં, ખાસ કરીને 30 વર્ષની ઉંમર પહેલાં. સબસ્ટન્સ દુરુપયોગ કોઈ ચેતવણી સંકેતો વગર વ્યસનમાં ફેરવી શકે છે, જો કે ઘણા દુરૂપયોગ કરનાર છે જે ભૌતિક અથવા વર્તણૂંક ઉપચાર પર સરળતાથી તેમની આદત છોડી દે છે. . એકવાર દુરુપયોગ વ્યસનના સ્તરો સુધી પહોંચે છે, વ્યક્તિઓ અવલંબનનું નિર્માણ કરે છે જે છોડવાનું મુશ્કેલ છે.

વ્યસન એ રાસાયણિક અવલંબન છે, જેનો અનુભવ ત્યારે થાય છે જ્યારે વ્યકિત કોઈ નોંધપાત્ર સમયગાળા માટે દવાથી દૂર રહી શકતા નથી. તે ઉપચારના લક્ષણો વિકસાવે છે જે પદાર્થો માટે તૃષ્ણા જેવા છે, અને તે શરીર કરતાં વધુ મગજનો રોગ છે. જેમ જેમ શરીરમાં ડ્રગની ચોક્કસ માત્રાની પ્રતિકાર વિકાસ થાય છે અને તે જ અસર પેદા કરવા વધુ અને વધુ પ્રમાણની જરૂર પડે છે તેમ આવું થાય છે. આ ખતરનાક પ્રમાણને વધે છે, અને તે વ્યક્તિને એક પુનર્વસવાટ કેન્દ્રમાં લઇ જવા માટે જરૂરી બની જાય છે, જેથી તેને ડ્રગ છોડવામાં આવે. ડ્રગ માટેની વ્યસન એક વ્યક્તિની સામાજિક સ્થિતિ, આવક જૂથ, ધર્મ લિંગ, ઉંમર અથવા વંશીયતાથી સ્વતંત્ર છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પાસે, તેના પર મૂડ-ફેરફાર કરતી દવા લેવાની બાબતે કોઈ નિયંત્રણ નથી, તો તે તેના સામાન્ય જીવનમાં ખરાબ રીતે દખલ કરે છે, અને તે દવાને વ્યસની કહેવાય છે.

તેને વ્યસની વિના વ્યસનોનો દુરુપયોગ કરવો શક્ય છે. હકીકતમાં, જુદાં જુદાં લોકો વ્યસન પર સહિષ્ણુતાના જુદાં જુદાં સ્તરો ધરાવે છે, અને તે ઘણી વખત તેને વપરાશ કર્યા પછી પણ ડ્રગ પર નિર્ભર ન બની જાય છે, જ્યારે ઘણા એવા લોકો છે જે એક વખત માત્ર એક જ વખત માદક દ્રવ્ય લેતા માદક દ્રવ્યો બની જાય છે.

સારાંશ

જ્યારે કોઈ વ્યકિત કોઈ પદાર્થ કે ડ્રગ વગર ન રહી શકે અને ડ્રગ લેવાથી અટકાવી દેવામાં આવે ત્યારે ઝાડા, ધ્રુજારી, ઊબકા વગેરે જેવા ઉપચારના લક્ષણો, વ્યસન કહેવાય છે. તેમ છતાં તે દુરુપયોગથી શરૂ થાય છે, જ્યારે વપરાશકર્તા તેને દુરુપયોગ કરતી વખતે સિગારેટ અથવા આલ્કોહોલ જેવા પદાર્થના વ્યસની બની જાય છે ત્યારે તે પોતે જાણતો નથી. દુરુપયોગ કરનારાઓ સતત ઉપયોગ પછી પણ ડ્રગના વ્યસની ન બની જાય, કારણ કે તેઓ તેના માટે સહનશીલતા ધરાવે છે, જ્યારે કેટલાક એક સમયે ઉપયોગ સાથે વ્યસની બને છે. આદતની આવશ્યકતા માટે પરામર્શ અને પુનઃસ્થાપનની જરૂર છે.