સીમૅન અને ડેક કેડેટ વચ્ચેનો તફાવત

સિમૅન વિ ડેક કેડેટ

સીમેન નૌકાદળમાં એક રેંકનો ઉલ્લેખ કરે છે. તે એબ્લ સીમૅન અને અગ્રણી સિનાન પછી નૌકાદળના સૌથી નીચા ક્રમ તરીકે પણ ઓળખાય છે. વેપારી જહાજ પર, ડેક વિભાગમાં પુરુષોની જવાબદારીઓ અસંખ્ય હોય છે, અને તે ખૂબ જ અલગ અલગ હોય છે. જોકે વેપારી જહાજો કદની શ્રેણી છે, તેઓ સામાન્ય રીતે માનવશક્તિના એક નમૂનાની અનુકૂળ હોય છે. એ વાત સાચી છે કે જહાજમાં વહાણમાં જે વિવિધ કાર્યો પૂરા કરવામાં આવે છે તે જહાજથી વહાણમાં અલગ અલગ હોય છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે મૂળભૂતો એકસરખા રહેશે.

નીચલા સ્તરે સામાન્ય સીમૅન છે. સામાન્ય મોસમ મુખ્યત્વે પોતાની ફરજો સાથે સક્ષમ સમુદ્રોને સહાય કરે છે, પરંતુ અન્ય ઘણા કાર્યો કરવાની જરૂર પડી શકે છે. કાર્યો કે જે સામાન્ય સિમૅનને પૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી હોઇ શકે છે, લુકઅપ, પેઇન્ટ સ્કેલિંગ અને છીપકામ પર સમાવેશ થાય છે, લીટીઓ દ્વારા વહાણ દ્વારા મૉરને મદદ કરવા અને વહાણને બાંધી અને દોરવા માટે મદદ કરે છે.

આગલા સ્તર એબલ સિમૅન છે કાયદા દ્વારા, સક્ષમ સમુદ્રોને વાસ્તવિક જહાજ નેવિગેશન સિવાય, તૂતકને લગતી તમામ ફરજો કરવાની ક્ષમતા હોવી જોઇએ. સામાન્ય રીતે કહીએ તો સક્ષમ શસ્ત્રાગાર નીચેની ફરજો કરે છે: જહાજની બાજુમાં કામ કરતા, તૂતક પર ઓપરેટિંગ મશીનરી, કાર્ગો સંગ્રહસ્થાનની કાળજી લેતી, જહાજની હેરફેરની સંભાળ રાખવી, અને કેનવાસની મરામત કરવી. તે સઢવાળી લાઇફબોટને હેન્ડલ કરવાની ક્ષમતા પણ ધરાવે છે.

સિમોનની આગલી રેન્જ બોટ્સવાઇન છે ઔદ્યોગિક પ્લાન્ટની સેટિંગમાં આ પદની નજીકની તુલના એક ફોરમેન સાથે કરી શકાય છે. મોટેભાગે, બોટ્સવાઇન ખૂબ અનુભવી સિમૅન છે, અને તેમના ડોમેન એ બધું છે કે જે જાળવણી સાથે કામ કરે છે, તૂતક સાધનોની કાળજી રાખતા તેમજ તૂતક પર કાર્ગો રાખવામાં આવે છે. જયારે એક જહાજ સમુદ્ર માટે સલામત છે, તે બોટસવાઇન છે જે આ કસરત પર દેખરેખ રાખે છે અને કાર્ગો લોડિંગ અને ઓફલોડિંગની દેખરેખ રાખે છે.
અન્ય નાવિકોનોમાં એક સુથારનો સમાવેશ થાય છે, જેમની ફરજો જેટલી અલગ હોય છે કારણ કે તે સંખ્યાબંધ છે, અને કેટલાક જહાજો પર ક્વાર્ટરમાસ્ટર, સામાન્ય રીતે મોટા રાશિઓ.

એક ડેક કેડેટ લગભગ તમામ ડેક ફરજો, તેમજ એક જહાજ વહાણમાં નેવિગેશન કરવા માટે સમર્થ હોવા જ જોઈએ, પરંતુ મૂળભૂત સ્તર પર. જો કે, ડેક કેડેટો એક જહાજ પર વિશિષ્ટ કાર્યોને સોંપવામાં આવે છે, જે સિમનીની જેમ નહિં પણ, જે બાકી રહેલ કાર્યો કરે છે.

સારાંશ:
સીમેનની કામગીરી કાર્યો પર આધાર રાખીને વિવિધ સ્તરો ધરાવે છે, જ્યારે ડેક કેડેટમાં કોઈ કામનું સ્તર નથી.
એક સીનમેન સામાન્ય રીતે કોઈ પણ કાર્યો કરે છે જે વહાણમાં બાકી હોય, જ્યારે ડેક કેડેટને ચોક્કસ કાર્ય સોંપવામાં આવે છે.
એક સીમેન સામાન્ય રીતે ડેક કેડેટ કરતાં વધુ અનુભવે છે, કારણ કે ડેક કેડેટને માત્ર સિપામની ક્રિયાઓના મૂળભૂત જ્ઞાનની જરૂર છે.