એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ અને ઇનહેરીટન્સ વચ્ચેનો તફાવત

એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ વિ વારનીકરણ

એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ અને ઇનહેરીટેન્સ એ બે મહત્વના ઑબ્જેક્ટ ઓરીએન્ટેડ કન્સેપ્શન્સ છે જે જાવા જેવી ઘણી ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં મળી આવે છે. એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસને નિયમિત (કોંક્રીટ) ક્લાસના અમૂર્ત સંસ્કરણ તરીકે ગણી શકાય, જ્યારે વારસામાં નવા વર્ગોને અન્ય વર્ગોને વિસ્તારવા માટે પરવાનગી આપે છે. એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ એ ક્લાસ છે જેનો આરંભ કરી શકાતો નથી પરંતુ વિસ્તૃત કરી શકાય છે. તેથી, એબ્સ્ટ્રેક્ટ વર્ગો માત્ર અર્થપૂર્ણ છે જો પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ વારસાને આધાર આપે છે. જાવામાં, એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ એબ્સ્ટ્રેક્ટ કીવર્ડ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવે છે, જ્યારે એક્સટેસ્ટ કીવર્ડનો ઉપયોગ (સુપર) ક્લાસમાંથી વારસામાં થાય છે.

એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ શું છે?

સામાન્ય રીતે, એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ, જેને એબ્સ્ટ્રેક બેઝ વર્ગો (એબીસી) તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેનું ઇન્સ્ટિટ્યુટ થઈ શકતું નથી (તે ક્લાસનો દાખલો બનાવી શકાતો નથી). તેથી, એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ માત્ર અર્થપૂર્ણ છે જો પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ વારસામાં (વર્ગને વિસ્તરેથી સબક્લાસિસ બનાવવાની ક્ષમતા) ને સહાય કરે છે. એબ્સ્ટ્રેક્ટ વર્ગો સામાન્ય રીતે આંશિક અથવા ના અમલીકરણ સાથે એક અમૂર્ત વિચાર અથવા અસ્તિત્વનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એના પરિણામ રૂપે, એબ્સ્ટ્રેક્ટ વર્ગો પેરેંટ વર્ગો તરીકે કામ કરે છે, જેનાથી બાળ વર્ગો ઉતરી આવે છે જેથી બાળક વર્ગ પિતૃ વર્ગની અપૂર્ણ સુવિધાઓ શેર કરશે અને કાર્યક્ષમતાને પૂર્ણ કરવા માટે ઉમેરી શકાય છે.

અમૂર્ત વર્ગોમાં એબ્સ્ટ્રેક્ટ પદ્ધતિઓ શામેલ હોઈ શકે છે. એક એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ વિસ્તરેલા પેટા વર્ગ આ (વારસાગત) એબ્સ્ટ્રેક્ટ પદ્ધતિઓનો અમલ કરી શકે છે. જો બાળક વર્ગ બધી બધી એબ્સ્ટ્રેક્ટ પદ્ધતિઓ અમલમાં મૂકે છે, તો તે કોંક્રિટ ક્લાસ છે. પરંતુ જો તે ન કરે તો, બાળક વર્ગ પણ એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ બની જાય છે. આ બધા અર્થ શું છે, જ્યારે પ્રોગ્રામર એક એબ્સ્ટ્રેક્ટ તરીકે વર્ગ નામાંકિત કરે છે, તે કહે છે કે વર્ગ અપૂર્ણ રહેશે અને તે તત્વો છે કે જે વારસાગત પેટા વર્ગ દ્વારા પૂર્ણ કરવાની જરૂર પડશે. બે પ્રોગ્રામર્સ વચ્ચેનો કરાર બનાવવાનો આ એક સરસ માર્ગ છે, જે સૉફ્ટવેર વિકાસમાં કાર્યોને સરળ બનાવે છે. પ્રોગ્રામર, જે વારસામાં કોડ લખે છે, પદ્ધતિની વ્યાખ્યાઓ બરાબર અનુસરવાની જરૂર છે (પરંતુ અલબત્ત તેના પોતાના અમલીકરણ હોઈ શકે છે).

વારસા એટલે શું?

વારસો એક ઑબ્જેક્ટ ઓરીએન્ટેડ ખ્યાલ છે, જે નવા વર્ગોને અન્ય વર્ગોને વિસ્તારવા માટે પરવાનગી આપે છે. વિસ્તૃત કીવર્ડનો ઉપયોગ જાવા પ્રોગ્રામિંગ ભાષામાં વારસાના ખ્યાલને લાગુ કરવા માટે થાય છે. વંશીયતા અનિવાર્યપણે નવી વ્યાખ્યાયિત વર્ગ દ્વારા પ્રવર્તમાન વર્ગના વિસ્તૃત ગુણધર્મો અને વર્તણૂકને મંજૂરી આપીને કોડ પુનઃઉપયોગ પ્રદાન કરે છે. જ્યારે એક નવો પેટા વર્ગ (અથવા તારવેલી વર્ગ) સુપર ક્લાસ (અથવા પિતૃ વર્ગ) વિસ્તરે છે ત્યારે ઉપ વર્ગમાં સુપર ક્લાસના બધા લક્ષણો અને પદ્ધતિઓનો વારસો આવશે. પેટા વર્ગ વૈકલ્પિક રીતે વર્તનને ઓવરરાઇડ કરી શકે છે (પેશન્ટ વર્ગમાંથી નવી અથવા વિસ્તૃત કાર્યક્ષમતા પ્રદાન કરે છે).લાક્ષણિક રીતે, એક પેટા વર્ગ બહુવિધ સુપર વર્ગો (દા.ત. જાવા) માં વિસ્તૃત કરી શકતું નથી. તેથી, તમે બહુવિધ વારસા માટે વિસ્તૃત ઉપયોગ કરી શકતા નથી. બહુવિધ વારસો મેળવવા માટે, તમારે ઇંટરફેસનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે.

એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ અને વારસા વચ્ચે શું તફાવત છે?

એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ સામાન્ય રીતે આંશિક અથવા ના અમલીકરણ સાથે એક અમૂર્ત ખ્યાલ અથવા એક એન્ટિટીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. વારસો નવા વર્ગોને અન્ય વર્ગના વિસ્તારવા માટે પરવાનગી આપે છે. કારણ કે, એબ્સ્ટ્રેક્ટ વર્ગો ઇન્સ્ટિટ થઈ શકતા નથી, તમારે એબ્સ્ટ્રેક્ટ વર્ગોના ઉપયોગ માટે વારસાના ખ્યાલનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. નહિંતર, એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસનો કોઈ ઉપયોગ થતો નથી. એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસમાં એબ્સ્ટ્રેક્ટ પદ્ધતિઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે અને જ્યારે ક્લાસ વિસ્તૃત થાય છે ત્યારે બધી પદ્ધતિઓ (એબ્સ્ટ્રેક્ટ અને કોંક્રિટ) વારસાગત થાય છે. વારસાગત વર્ગ કોઈ પણ અથવા બધી પદ્ધતિઓનો અમલ કરી શકે છે. જો બધી એબ્સ્ટ્રેક્ટ પદ્ધતિ અમલમાં ન આવી હોય, તો તે વર્ગ પણ એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ બની જાય છે. એક ક્લાસ એકથી વધુ એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસમાંથી (તે એબ્સ્ટ્રેક્ટ વર્ગોની ગુણવત્તા ધરાવતું નથી, પરંતુ વારસાના પ્રતિબંધ) નથી.