અમૂર્ત અને પ્રસ્તાવના વચ્ચેનો તફાવત

એબ્સ્ટ્રેક્ટ વિ પ્રસ્તાવના

જો તમે અંતમાં કોઈ સાહિત્યિક કાર્ય વાંચ્યું છે, તો તમે અમૂર્ત અને પ્રસ્તાવના દ્વારા પણ પસાર થઈ જશો. અમૂર્ત અને પ્રસ્તાવના બધાં કોઈ પણ પુસ્તકનો અભિન્ન ભાગ બન્યા છે જે બજારમાં આવે છે. આ અમૂર્ત અને પ્રસ્તાવના શું છે અને તેઓ કયા હેતુથી સેવા આપે છે? ઠીક છે, જ્યારે પ્રસ્તાવના એ પુસ્તકના લેખક દ્વારા લખાયેલ પુસ્તકની પરિચય છે, એક અમૂર્ત પુસ્તકની અંદરની સંક્ષિપ્ત માહિતી છે જે વાચક પુસ્તકની અંદર અપેક્ષા કરી શકે છે અને વૈજ્ઞાનિક સંશોધનની દુનિયામાં વધુ લોકપ્રિય છે કારણ કે તે વાચકોને અગાઉથી જાણ કરવામાં સહાય કરે છે કામ ખરેખર તેઓ માટે શું શોધી રહ્યા છે તે ધરાવે છે. અમૂર્ત અને પ્રસ્તાવનામાં તફાવતો છે કારણ કે તે બે અત્યંત જુદી હેતુઓ આપે છે.

પ્રસ્તાવના

વાચકોને પુસ્તક રજૂ કરવા અને લેખકને પુસ્તક લખવા માટે પ્રેરણા આપનાર વિચારને પ્રસ્તાવના લેખક દ્વારા લખવામાં આવે છે. પ્રસ્તાવનાથી વાચકોને લેખકના મનમાં એક સમજ મળી શકે છે અને સામાન્ય રીતે લેખકએ શા માટે પુસ્તકને લખ્યું છે તે વાચકની ક્વેરીને સંતોષે છે. તેમાં કૃતજ્ઞતાની લાગણી પણ છે કે લેખકોએ તેમના પ્રયાસમાં કેટલાક લોકોની મદદ લીધી છે અને તેમની સાથે સહકાર આપ્યો છે. પ્રસ્તાવનામાં લેખકની તારીખ અને સહી હોય છે. તેને ફક્ત પ્રીફ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, પ્રસ્તાવનાનો અર્થ છે સાહિત્યિક કાર્યનો પરિચય અથવા પ્રારંભિક ભાગ.

એબ્સ્ટ્રેક્ટ

સારાંશ તરીકે પણ ઓળખાય છે, એક સંશોધન એ સંશોધન લેખ અથવા વૈજ્ઞાનિક કાર્યનું ઊંડાણપૂર્વકનું વિશ્લેષણ છે જે સંશોધન માટેના હેતુને સમજવા માટે તેના માટે પૂરતી છે કાગળ અથવા જર્નલ વાચકોને મદદ કરવા માટે, શરૂઆતમાં જ એક અમૂર્ત રજૂ કરવામાં આવે છે જેથી વાચકોને ખબર પડે કે તેઓ શું અપેક્ષા રાખી શકે છે જેથી તેઓ કામમાંથી પસાર થઈ ગયા પછી નિરાશ ન થઈ શકે. એક રીતે, એક અમૂર્ત એ એકલ છે કે જે સમગ્ર પુસ્તકનો સારાંશ આપે છે અને હકીકતમાં, પુસ્તકોના વેચાણમાં વધારો કરવામાં સહાયરૂપ છે.

એબ્સ્ટ્રેક્ટ અને પ્રસ્તાવના વચ્ચે શું તફાવત છે?

• એબ્સ્ટ્રેક્ટ કૉપિરાઇટ દ્વારા સુરક્ષિત છે, જે માટે તે લખવામાં આવે છે, જ્યારે પ્રસ્તાવનાની કોઈ જ આવશ્યકતામાં

પ્રસ્તાવના એ કોઈ વિચાર આપે છે કે લેખકે લેખકને પુસ્તક લખવા માટે શા માટે પ્રેરણા આપી હતી એ પુસ્તકનો સાર છે જે એક અગત્યનું કાર્ય કરે છે

• પ્રસ્તાવના પોતે લેખક દ્વારા લખાય છે અને પુસ્તકમાં તેમને લેખિતમાં મદદ કરનારાઓને તેમના આભાર અને કૃતજ્ઞતા પણ શામેલ છે

એબ્સ્ટ્રેક્ટ એક અખરોટ શેલમાં પુસ્તકમાં વાચક અપેક્ષા રાખી શકે છે તે બધું જ જાણે છે અને તે તરત જ જાણે છે કે પુસ્તક તેમના દ્રષ્ટિકોણથી સંબંધિત છે કે નહીં.