મિશ્રણ અને ઉકેલ વચ્ચેનો તફાવત

મિશ્રણ વિ ઉકેલ

રસાયણશાસ્ત્રમાં, કેટલાક પરિભાષાઓ અને વ્યાખ્યાઓ મોટાભાગે મેળવાઈ શકે છે જો આપણા મગજમાં વધારે માહિતી ઓવરલોડ ન હોય. જ્યારે આપણે યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ, ત્યારે અમે વિભાવનાને ભેળવીએ છીએ આ સામાન્ય છે, છતાં. નિપુણતા હંમેશા કી છે રસાયણશાસ્ત્રમાં, ત્યાં કોઈ બહાનું ન હોવું જોઈએ, અને વિદ્યાર્થીઓએ હંમેશા આવા ખ્યાલોમાં માસ્ટર થવું જોઈએ.

"મિશ્રણ" અને "ઉપાય" ઘણીવાર સમજૂતી તરીકે ગેરસમજ અને મિશ્રિત થાય છે. જોડણીમાં તફાવત ઉપરાંત, "મિશ્રણ" અને "ઉકેલ" જુદા જુદા નથી. અમે "ઉકેલ" ની જગ્યાએ "મિશ્રણ" નો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ અને ઊલટું. જે છે? શું વાપરવા માટે?

વસ્તુઓને સાફ કરવા, મિશ્રણ એ પદાર્થોનું એકીકરણ છે, જેમાં, જો તે મિશ્રિત થઈ જાય, તો ભૌતિક દ્રષ્ટિએ તેમની મિલકતો સમાન રહેશે. તેનું ઉદાહરણ કન્ડેન્સ્ડ દૂધ સાથે ફળ કચુંબર છે. જો તમે ફળ કચુંબર અને કન્ડેન્સ્ડ દૂધ મિશ્રિત કરો છો, તો બંને એક જ ભૌતિક ગુણધર્મો પેદા કરશે. તમે હજી પણ સૉર્ટ કરી શકો છો કે જે કન્ડેન્સ્ડ દૂધ છે તેમજ વિવિધ ફળોનો ઘટકો જેમ કે અદલાબદલી સફરજન, નાશપતીનો, અનાનસ અને વધુ ઘણાં.

ઉકેલમાં, જોકે, તે ખૂબ જ અલગ છે સોલ્યુશનમાં, પદાર્થોના મિશ્રણમાં પદાર્થોને ઉકેલના નવા સ્વરૂપમાં ઓગળવાનો સમાવેશ થાય છે. એક ઉદાહરણ દૂધ ચા છે દૂધની ચા બનાવવા માટે, દૂધ ચામાં ભળી જાય છે, અને ફરીથી દૂધમાં દૂધને અલગ કરી શકતા નથી. બીજો એક કૂલ-એઇડ છે, 1 કોફીમાં ઇન્સ્ટન્ટ 3, અને ઘણું બધું.

હવે તમે બે વચ્ચેનો તફાવત જાણો છો. આ શબ્દોનો ઉપયોગ યોગ્ય રીતે કરવો તે અગત્યનું છે અમે પીણું વચ્ચે "ઉકેલ" શબ્દનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ જેમ કે ઇન્સ્ટન્ટ ડ્રિંક્સ, ચોકલેટ પીણાં, રસોઈ ચટણીઓ, અને એટલામાં અને આગળ. અમે સલાડ, ફળોના વાસણો, માંસની વાનગી અને અન્ય સામગ્રી જેવા ખોરાકમાં "મિશ્રણ" નો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ.

આ શબ્દોને જાણ્યા પછી તે આ શબ્દોનો ઉપયોગ કરતી વખતે ચોક્કસપણે આ કરારનો ઉપયોગ કરવામાં મદદ કરશે અને આવા

સારાંશ:

1. ઉકેલમાં, પદાર્થોને ઓગળવામાં આવે છે, જ્યારે મિશ્રણમાં પદાર્થોને મિશ્રિત કરવામાં આવે છે પરંતુ તે સંપૂર્ણપણે ઓગળેલા નથી.
2 મિશ્રણના ઉદાહરણોમાં વનસ્પતિ સલાડ, ફળોના સલાડ, વગેરે જેવા ખોરાક છે. ઉકેલોનું ઉદાહરણ પીણું અને પીણાં જેવા પીણાં જેવા પીણું, પાવડર દૂધ કે જે પાણીમાં મિશ્રિત હોય છે.