જવાબદારી અને અસેટ વચ્ચેનો તફાવત

જવાબદારી વિ અસ્ક્યામતો

તમારી વર્તુળમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને તેમની સંપત્તિ વિશે કહો, અને નિશ્ચિતપણે જવાબોમાં ઘર અને કારનો સમાવેશ થશે. પરંતુ, શું તમારી કાર અને સંપત્તિ તમારા માટે છે? અથવા તે બાબત માટે, તમારું ઘર, જે તમે બેંક પાસેથી લોન લીધા પછી ખરીદ્યું છે? મોટા ભાગના લોકો મૂંઝવણમાં રહે છે અને આ પ્રશ્નનો જવાબ આપી શકતા નથી. અસ્કયામતો અને જવાબદારીઓ વચ્ચેના તફાવતને સમજવું જરૂરી છે કે તમારા હાથમાં નાણાં સાથે શું કરવું. ખૂબ સામાન્ય રીતે, જવાબદારી એ છે કે જે તમારી ખિસ્સામાંથી નાણાં લે છે, એક સંપત્તિ એવી વસ્તુ છે જે પૈસા તમારા ખિસ્સામાં પાછી મૂકે છે. પરંતુ, જો તમે આ બે વિભાવનાઓ વિશે મૂંઝાઈ રહયા છો, તો આ લેખ વાંચવા માટે આ શરતોને સ્પષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

સંપત્તિ એવી વસ્તુ છે જે નિયમિત ધોરણે માલિક માટે આવક પેદા કરે છે. વિચારની વધુ પરંપરાગત રીતમાં, સંપત્તિ એ એવી કોઈ વસ્તુ છે જે તમે ઇચ્છો ત્યારે નાણાંમાં ફેરવી શકાય છે જો તમારી પાસે તમારી બચત તરીકે અથવા તમારી પત્નીના દાગીનાના રૂપમાં સોના હોય તો, તેને એક સંપત્તિ ગણવામાં આવે છે. જો કે, કંપનીઓના નાણાકીય નિવેદનોમાં રોકડની મિલકતો ગણવામાં આવે છે, તે તકનીકી રીતે કોઈ અસ્ક્યામત નથી કારણ કે તે પોતાને પુનઃઉત્પાદન કરતી નથી અથવા તમારા માટે નાણા ઉભી કરતી નથી જ્યાં સુધી તમે તેને નફાકારક યોજનાઓમાં રોકાણ કર્યું નથી.

જવાબદારીઓ ફક્ત અસ્કયામતોની વિરુદ્ધ છે અને તે નાણાકીય નિવેદનમાં દર્શાવવામાં આવે તે રીતે પ્રતિબિંબિત થાય છે. અસ્કયામતો સરવૈયાની ડાબી બાજુએ મૂકવામાં આવે છે, જ્યારે જવાબદારીઓ હંમેશા સરવૈયાની જમણી બાજુએ સ્થળ શોધવાનું પસંદ કરે છે. તમામ અસ્કયામતો અને જવાબદારીઓ નાણાંકીય નિવેદનોમાં નોંધાય છે, જે વાચકને નાણાકીય સ્થિતિ અને વ્યવસાય અથવા કંપનીની કામગીરી જાણવા માટે સક્ષમ કરે છે.

અસ્કયામતો એવી વસ્તુઓ છે કે જે કંપનીની માલિકી ધરાવે છે જેમ કે કેશ, પ્લાન્ટ અને મશીનરી, ઉત્પાદનો માટે કાચી સામગ્રી. આ સરવૈયામાં તેમના ડોલર મૂલ્યની દ્રષ્ટિએ રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. રોકડ, કાચી સામગ્રી અને ઇન્વેન્ટરી જેવા રોકાણો, શેરો અને સિક્યોરિટીઝ જેવા રોકાણો જેમાં કંપની રોકાણ કરે છે, અને જમીન, ઇમારતો, પ્લાન્ટ અને મશીનરી જેવી મૂડીની અસ્કયામતો છે. પેટન્ટ અને ટ્રેડમાર્ક જેવા અમૂર્ત અસ્કયામતો પણ છે.

વ્યવસાયના કિસ્સામાં, લોકો (સ્ટોક ધારકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ) માટે જે નાણા બાકી છે તે કોઈ પણ નાણાંને તેના જવાબદારીઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાં બંને વર્તમાન તેમજ લાંબા ગાળાના જવાબદારીઓ છે. કર્મચારી પગાર, વીજળીના બિલ્સ, સપ્લાયર્સના નાણાંની રકમ અને ટૂંકા ગાળાના લોન્સને વર્ષમાં ઝડપી બનવા માટે વર્તમાન જવાબદારીઓ કહેવામાં આવે છે બીજી બાજુ, બધી જવાબદારીઓ જે આગામી નાણાકીય વર્ષમાં લઈ શકાય છે તે લાંબા ગાળાના જવાબદારીઓ તરીકે લેબલ થયેલ છે.

જવાબદારી અને અસેટ વચ્ચે શું તફાવત છે?

• સંપત્તિ એવી કોઈ વસ્તુ છે જે તમારી ખિસ્સામાંથી નિયમિત ધોરણે પૈસા મૂકે છે અથવા આવક પેદા કરે છે.

• જવાબદારી એવી કોઈ વસ્તુ છે જે તમારી ખિસ્સામાંથી નાણાના પ્રવાહને બહાર કાઢે છે.

• આથી, બેંક અને તમારી કારમાંથી લોન દ્વારા ખરીદવામાં આવેલા ઘર જવાબદારીઓનાં ઉદાહરણ છે, જયારે તમારા માટે આવક કમાતી નફાકારક યોજનાઓમાં રોકાણ કરેલ બચત અસ્કામતો છે.

• અસ્કયામતો એક નાણાકીય નિવેદનની ડાબી બાજુએ રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે, જ્યારે જવાબદારીઓ જમણી બાજુએ મૂકવામાં આવે છે