કોઈ અને ગોલ્ડફિશ વચ્ચેનો તફાવત

કોઈ વિ ગોલ્ડફિશ
કોઈ અને ગોલ્ડફિશમાં તફાવતો કરતાં વધુ સામ્યતા છે. શરુ કરવા માટે, તેઓ બન્ને સાયપ્રિનિડેના સભ્યો છે, અથવા માછલીનું કાર્પ કુટુંબ છે. હકીકતમાં, તેઓ એટલી ગાઢ રીતે સંકળાયેલા છે કે તેઓ એકબીજા સાથે ઉછેર કરી શકે છે, તેમ છતાં તેમના સંતાન જંતુરહિત હશે. અપરિપક્વ કોઈ અને ગોલ્ડફિશ ઘણીવાર દરેક અન્ય માટે ભૂલથી થઈ શકે છે કોઈ અને ગોલ્ડફિશ વચ્ચેનો તફાવત તેમના ઇતિહાસ, સંવર્ધન અને શારીરિક લાક્ષણિકતાઓમાં આવેલા છે.

ઇતિહાસ
કોઈ સામાન્ય કાર્પ છે. 1820 ના દાયકામાં જાપાનમાં, તેઓ પસંદગીના ઉછેરવા લાગ્યા.
ગોલ્ડફિશ એ વિવિધ એશિયન કાર્પ પણ છે. જિન રાજવંશ (265-420 AD) દરમિયાન ચાઇનામાં સૌપ્રથમવાર ગોલ્ડફિશની પસંદગીયુક્ત સંવર્ધન થયું હતું.

બ્રીડિંગ
કોઇને તેમના પેટર્ન, રંગ અને સ્કૅલેશન માટે ઉછેરવામાં આવે છે. સૌથી સામાન્ય રંગો કાળા, સફેદ, પીળી, લાલ, ક્રીમ અને વાદળી છે. કોઈની નવી જાતો હજુ પણ વિકસાવવામાં આવી રહી છે. જો કે, કારણ કે કોઇ 300 વર્ષથી ઓછું તેમના પસંદગીના સંવર્ધનમાં છે, જો જંગલમાં છોડવામાં આવે તો તે થોડા પેઢીઓમાં તેમના કુદરતી ભૂખરા રંગમાં પાછું આવશે.
ગોલ્ડફિશ પ્રારંભમાં ચાઇના ભદ્ર વર્ગના તળાવોમાં તેમના પીળો અથવા નારંગી રંગ માટે ઉછેર થયો હતો. આજકાલ મોટા ભાગના ગોલ્ડફિશ તેજસ્વી નારંગી રંગ છે અને તેમના શરીરના આકાર માટે ઉછેર થાય છે. ત્યાં ગોલ્ડફિશમાં ફાઇના અને પૂંછડી આકારની ઘણી વિવિધતા છે.

ભૌતિક લાક્ષણિકતાઓ
કોઈ પાસે સામાન્ય કાર્પનો સુવ્યવસ્થિત આકાર છે. અપરિપક્વ કોઈ અને ગોલ્ડફિશ વચ્ચેના તફાવતને જણાવવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ બારબેલ્સની શોધ દ્વારા છે. વાંસળી નાની છે

કશાકાની જેમ સંવેદનાત્મક અંગો કે જે કોઈ મુખ દ્વારા લટકાવે છે ગોલ્ડફિશ પાસે બાર્બલ્સ નથી. કોઈ સામાન્ય રીતે લગભગ 24 ઇંચની લાંબી હોય છે, જો કે કેટલાક કોઈ એક મીટર સુધી પહોંચવા માટે જાણીતા છે. કોઈ પણ ખૂબ લાંબા સમય સુધી રહેતા હોય છે. જ્યારે સારી રીતે ચાલેલા આઉટડોર તળાવમાં તે સરળતાથી 100 વર્ષ સુધી પહોંચી શકે છે. રેકોર્ડ પર સૌથી જૂની કોઈ 226 વર્ષ રહેતા હતા.
તેમના સંવર્ધનના આધારે ગોલ્ડફિશની વિવિધ આકાર હોય છે. સામાન્ય રીતે, ગોલ્ડફિશમાં પૂંછડીઓ અને પંખાઓ અને સહેજ બારીક શરીર હોય છે. કેટલાંકને મોંઢા 'ગાલ' હોય છે, અથવા તેમના માથાના ટોચ પર ગઠ્ઠો હોય છે. તેઓ સામાન્ય રીતે આશરે 10 ઇંચના કદ સુધી પહોંચે છે, પરંતુ તે તેમના બાઉલના કદ દ્વારા નક્કી થાય છે. શ્રેષ્ઠ પરિસ્થિતિઓમાં ગોલ્ડફિશ છેલ્લા 20 વર્ષોમાં જીવી શકે છે, પરંતુ મોટાભાગના પાલતુ ભાગ્યે જ 10 વર્ષ સુધી પહોંચે છે.

સારાંશ
1 કોઇને પ્રથમ જાપાનમાં 1820 માં ઉછેરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે ગોલ્ડફિશને પ્રથમ ચાઇનામાં 300AD માં ઉછેરવામાં આવ્યો હતો.
2 કોઈ તેમના રંગો અને દાખલાઓ માટે ઉછેર થાય છે; પરંતુ ગોલ્ડફિશને શારીરિક આકાર અને રંગ માટે ઉછેરવામાં આવે છે.
3 કોઈ મોટા હોય છે અને ગોલ્ડફિશ કરતાં લાંબા સમય સુધી જીવંત રહે છે.
4 કાર્ફ જેવો કોઈ દેખાવ, તેમના રંગને સિવાય, જ્યારે ગોલ્ડફિશ પાસે વિસ્તૃત શરીર આકાર હોય છે.

કોઆઈ અને ગોલ્ડફિશ કેર માટે સંપૂર્ણ માર્ગદર્શિકાઓ.