વણાટ અને પુર્લિંગ વચ્ચેનો તફાવત

વણાટ vs પર્મલિંગ

પુર્લિંગ લગભગ વણાટની ભાત તરીકે જ છે. તે લગભગ સમાન શૈલી અથવા અંતિમ પરિણામ ઉત્પન્ન કરે છે પરંતુ આ બે પ્રકારનાં ટાંકા કેટલાક પાસાઓમાં અલગ છે. પુર્લીંગને આવશ્યકતા છે કે જે વ્યવસાયી પર કામ કરતો હોય તે નિશ્ચિત સોયની સામે કામ કરવાની સોય નીચેની બાજુમાં દાખલ કરે છે. આસપાસ યાર્નને વીંટાળ્યા પછી તરત જ, તમે તેને લૂપથી અને કામના સોય પર ખેંચી લો.

પુનિંગ ટાંકો અથવા ફક્ત પર્મ ટાંકોને વણાટ અથવા ગૂંથવાની ભાતની વિરુદ્ધ ગણવામાં આવે છે. લાક્ષણિક રીતે, છીંડું કરવું ઘાટા યીન (શૅડી ટેકરી) જેવી છે જ્યારે વણાટ તેજસ્વી યાંગ છે (ફ્લેટ ઓપન સ્પેસ). આ વર્ણન અલૌકિક ધ્વનિ કરી શકે છે પરંતુ તેમાં ખરેખર કેટલાક સત્ય છે જો તમે ખરેખર પ્રત્યેક ભાત પર નજીકથી જુઓ છો, તો તમે જોઈ શકો છો કે જાંબલીનું પરિણામ ઉછેર લૂપ જેવું છે જ્યારે વણાટ સપાટ અડધા વીના સ્વરૂપ તરીકે દેખાય છે. આ પણ કારણ હોઈ શકે છે કે ગૂંથેલા ટાંકાઓ સામાન્ય રીતે દૃશ્યમાન માટે વપરાય છે કપડાંની સપાટી અને પાર્લ ટાંકા સામાન્ય રીતે પાછળની સપાટી (બિન-દૃશ્યમાન સપાટી) માટે વપરાય છે.

ઉદાહરણ તરીકે, એક સામાન્ય ગારાર ટાંકોમાં, તમે સપાટ જગ્યાઓ અને મુશ્કેલીઓ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકો છો. આ કારણ છે કે બેક અને ફ્રન્ટ અલગ દેખાય છે. બેકસ એ એવી એક છે જે મોટાભાગે પર્મ ટાંકો છે. એમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી કે ઘણા લોકોએ પછાત વણાટ તરીકે ઝીણાવી દીધા છે. આનો અર્થ એ છે કે બે ટાંકા ખરેખર એક જ સિક્કાના બે બાજુઓ છે.

ઘણા લોકો ગૂંગળામણથી પરિચિત નથી કારણ કે તે વણાટ કરતા ઓછા લોકપ્રિય ટાંકાના પ્રકાર છે. વણાટની સરખામણીએ તે વધુ ત્રાસદાયક ટાંકો પણ છે. પરંતુ purling નિષ્ણાતના કહે છે, જો ક્યારેય તમે purl ભાતનો ટાંકો કરવાથી અંશે બેચેન લાગે છે પછી શક્યતા ઊંચી છે કે તમે તેને યોગ્ય રીતે કરી રહ્યા છે.

પુર્લિંગ અને વણાટ એ પ્રાથમિક પ્રકારનાં ટાંકાના બે પ્રકાર છે. બંને વચ્ચેના તફાવતને જાણીને, તેમજ, દરેક પ્રકારની ટાંકોમાંથી પાળી કેવી રીતે કરવી તે જાણીને તમે વધુ સારી રીતે વિચક્ષણ કામ કરી શકો છો. તમે આ બે ટાંકાઓને પણ આકર્ષક બનાવી શકો છો જેથી તમે ખૂબ આકર્ષક અને વૈવિધ્યસભર શૈલીના દાખલાઓ આપી શકો. પરંતુ તમને આવું કરવા માટે વધારાની તાલીમની આવશ્યકતા છે કારણ કે જો તમે અયોગ્ય રીતે કાં તો સ્ટીચ કરશો, પરિણામ તમારા સમગ્ર કાર્ય માટે વિનાશક બની શકે છે.

1 ચાર્લીંગ દ્વારા બનાવવામાં આવેલી સ્ટીચ એ ઊભા લૂપની જેમ હોય છે જ્યારે તે વણાટ દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સપાટ અડધા વી તરીકે દેખાશે.

2 પુર્લિંગનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે કપડાંની બિન-દૃશ્યમાન સપાટી બનાવવા માટે થાય છે, જ્યારે સામાન્ય રીતે દૃશ્યમાન કપડા સપાટી માટે કરવામાં આવે છે.

3 પૂર્લિંગને સોયને ડ્રાઇવિંગ કરીને અને ત્યારબાદ ટાંકોની સામે ડ્રાઇવિંગ કરીને કરવામાં આવે છે, જ્યારે સોઇંગને અંદરથી સોયને ડ્રાઇવિંગ કરીને અને ત્યાર બાદ ટાંકો