વણાટ અને ક્રૉચિંગ વચ્ચેની ફરક

ઘણી પેઢીઓ માટે સ્ત્રીઓમાં વણાટ અને ક્રૉચિંગ એ સૌથી વધુ લોકપ્રિય વિનોદ રહ્યું છે. બંને શોખમાં વિશિષ્ટ સોયના ઉપયોગથી જુદી જુદી થ્રેડોને હેરફેર કરવામાં કુશળ સોયવવ દ્વારા સુંદર અને પ્રાયોગિક વસ્તુઓની રચનાનો સમાવેશ થાય છે. ક્રોચેટીંગ અને વણાટનો ઉપયોગ ઘણીવાર ટોપીથી કાર્ડિગન્સ અને ઘરની સજાવટ પણ બનાવવા માટે થાય છે. આ બે સોયક્ર્રેટ્સ, વણાટ અને ક્રાચિંગ વચ્ચે ઘણી સામ્યતા હોવા છતાં, બંને વચ્ચેના તફાવતો દર્શાવવા માટે ઝડપી છે.

શરુ કરવા માટે, વણાટ અને crocheting સોય અલગ અલગ છે કે જે વિવિધ ડિઝાઇન અને પ્રોજેક્ટ બનાવવા માટે વપરાય છે. ગૂંથણકામ બે સોય જરૂર છે જ્યારે crocheting માત્ર એક જ જરૂર છે. વણાટની સોય સામાન્ય રીતે પ્રમાણભૂત પહોળાઈ ધરાવે છે. પ્રશ્નની બીજી બાજુએ, crocheting સોય વિવિધ કદમાં આવે છે. નાના સોયના કદનો ઉપયોગ નાજુક પ્રોજેક્ટ્સની બનાવટમાં થાય છે જ્યારે ગીચતાના સોયનાં કદનો ઉપયોગ પ્રોજેક્ટ્સ માટે કરવામાં આવે છે જેમાં મજબૂત પ્રકારનો થ્રેડ હોવો જરૂરી છે.

વણાટ અને ક્રાસીંગ વચ્ચેનો બીજો તફાવત એ છે કે આ બે સોયક્રાઇટ્સ જુદી જુદી પ્રકલ્પો બનાવવા માટે વિવિધ પ્રકારનાં થ્રેડોનો ઉપયોગ કરે છે. ક્રોચીંગ પ્રોજેક્ટ્સ થ્રેડોના પ્રકારોમાં વધુ સર્વતોમુખી છે જેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. ક્રેચીંગ ચાહકો પ્રોજેક્ટ્સ બનાવવા માટે યાર્ન અને ગાઢ થ્રેડોનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, જેમ કે કાર્ડિગન્સ, સ્કરવ્ઝ અને ટોપી જેવા મજબૂત પૂર્ણાહુતિની જરૂર હોય છે. તે જ સમયે, ક્રૂઝર શોખીનો વધુ નાજુક પેટર્ન બનાવવા માટે નરમ અને હળવા થ્રેડનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આનો ઉપયોગ ઓશીકું કેસો, ટેબલ કપડા અને કોષ્ટકની ટોચની સજાવટ બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે.

બીજી બાજુ, બોટિંગ પ્રોજેક્ટ્સ ક્રેશિંગ પ્રોજેક્ટ્સ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા લોકોની તુલનામાં થાણા અને ભારે પ્રકારનાં થ્રેડોનો ઉપયોગ કરે છે. તે આ કારણોસર શા માટે સૌથી વણાટતા પ્રોજેક્ટ્સમાં કપડાંની વસ્ત્રો અને ફેશન એસેસરીઝ જેવા મજબૂત સામગ્રીની રચનાનો સમાવેશ થાય છે જેમ કે બૅટ બેગ.

Crocheting પ્રોજેક્ટ વિવિધ આકારો અને શૈલીઓ વિવિધ વિવિધ આવે છે. તમે પંક્તિઓના સરળ રચના દ્વારા એક પેટર્ન બનાવવાનું પસંદ કરી શકો છો અથવા ટાંકાઓ વચ્ચે વિશાળ જગ્યાઓ સાથે ગોળ અથવા ચોરસ પેટર્ન બનાવવા માટે ક્રમમાં સાંકળના બંને છેડા જોડાઈ શકો છો. વણાટના કિસ્સામાં, તમામ પ્રોજેક્ટ્સ અલગ અલગ પેટર્ન દ્વારા બનાવવામાં આવે છે જે પંક્તિઓના ઉપયોગ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે, જેમાં એકબીજા સાથે સખત રીતે જોડાયેલા હોય છે, જે એક મજબૂત માળખું પૂરું પાડે છે. આ પછી એક અલગ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરવા અને તેઓ જે શૈલીની ઈચ્છે છે તે પ્રાપ્ત કરવા માટે જુદા જુદા દાખલાઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે.