કેફિર અને દહીં વચ્ચેના તફાવત

કેફીર વિ દહીં

કેફિર અને દહીં દૂધનો ઉત્પાદનો છે જે તેમની વચ્ચે થોડો તફાવત દર્શાવે છે, જોકે સામાન્ય સ્વાદ અને અમુક અન્ય ગુણોને લીધે તેમને ઘણા લોકો દ્વારા સમાન ગણવામાં આવે છે. એ નોંધવું અગત્યનું છે કે કેફિર અને દહીં આથોના પાસામાં એકબીજાથી જુદા પડે છે. અન્ય શબ્દોમાં, એવું કહી શકાય કે કેફિર અને દહીંની તૈયારીમાં સામેલ કરાયેલી આથો પ્રક્રિયા ઘણી અંશે અલગ છે. તેમને બંને ઔષધીય લાભો દ્વારા અલગથી વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. કીફિર અને દહીં વચ્ચેના આ તફાવતો તમારા અવલોકન માટે આ લેખમાં રજૂ કરવામાં આવે છે.

કેફિર શું છે?

કીફિર એ આથો બનાવવાની પ્રક્રિયા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે જેમાં બંને ખમીર અને બેક્ટેરિયાનો સમાવેશ થાય છે. જોકે ખમીરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તે એક જાણીતી હકીકત છે કે બેક્ટેરિયા કેફિરના નિર્માણમાં મુખ્ય ઘટક બનાવે છે. કેટલાક અભ્યાસો દર્શાવે છે કે કેફિરમાં જોવા મળતા બેક્ટેરિયા મૈત્રીપૂર્ણ છે. વાસ્તવમાં, કેફિરને વધુ પોષક ગણવામાં આવે છે. આંતરડાની નહેરો સાફ કરવા માટે કેફિરનો વપરાશ ખૂબ આગ્રહણીય છે. આ દૂધ ઉત્પાદનમાં હાજર સંબંધિત બેક્ટેરિયાના ગુણધર્મોને કારણે છે.

કેફેરને તેના નાના કદના કારણે વધુ સરળતાથી પચાવી શકાય છે કારણ કે તે સરળતાથી સુપાચ્ય છે કેફિર બાળકો અને વૃદ્ધ લોકો માટે સૌથી મનપસંદ વાનગી બની જાય છે. ડૉકટરો તંદુરસ્ત કોલન જાળવવા માટે કેફિરનો ઇનટેક ભલામણ કરે છે તે નોંધવું રસપ્રદ છે કે બંને ખમીર અને બેક્ટેરિયાની હાજરી એ કેફિરના વધુ સારા પોષક મૂલ્યનું મુખ્ય કારણ છે. કેફિરની બીજી તૈયારી સાથે તાજા દૂધનું ઇનોક્યુલેશન અલબત્ત કેફિરના કિસ્સામાં શક્ય નથી. તદુપરાંત, દૂધનું કીફિર સંસ્કારી ડેરી પીણું તરીકે વપરાય છે. કેફિર સામાન્ય રીતે સુગંધમાં સુશોભિત હોય છે. Kefir ઘણા વાનગીઓમાં વપરાય છે

દહીં શું છે?

બીજી બાજુ, દહીં માત્ર બેક્ટેરિયા સંડોવતા આથોની પ્રક્રિયા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે. તે એક જાણીતા હકીકત છે કે દહીં બનાવવા માટે બેક્ટેરિયા મુખ્ય ઘટક બનાવે છે. દહીંનો ઇનટેક પાચન તંત્રની સફાઈમાં ખૂબ આગ્રહણીય છે. આ દૂધ ઉત્પાદનમાં હાજર સંબંધિત બેક્ટેરિયાના ગુણધર્મોને કારણે છે. દહીંના શ્રેષ્ઠ લાભો પૈકી એક એ છે કે તે પાચન તંત્રમાં હાજર અન્ય મૈત્રીપૂર્ણ બેક્ટેરિયાને પૌષ્ટિક બનાવવામાં મદદ કરે છે જ્યારે યોગ્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. દહીં બનાવવાની તૈયારીમાં દહીંની બીજી તૈયારી સાથે તાજા દૂધનું ઇનોક્યુલેશન શક્ય છે. જ્યારે વપરાશના માર્ગો આવે છે ત્યારે, દહીં હંમેશાં ચમચી સાથે ખાવામાં આવે છે. દહીં હળવા અથવા સ્વાદમાં ખાટું હોઈ શકે છે. દહીં ઘણી વાનગીઓમાં વપરાય છે

દહીં અને કેફિર વચ્ચે શું તફાવત છે?

• કીફિર એ આથો બનાવવાની પ્રક્રિયા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે જેમાં આથો અને બેક્ટેરિયા બંનેનો સમાવેશ થાય છે.

બીજી બાજુ, દહીં માત્ર બેક્ટેરિયા સંડોવતા આથોની પ્રક્રિયા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ બે દૂધના ઉત્પાદનો, કેફિર અને દહીં વચ્ચેના મુખ્ય તફાવતોમાંથી એક છે.

• અભ્યાસો દર્શાવે છે કે કેફિરમાં મળી આવેલા બેક્ટેરિયા દહીંમાં મળી આવેલા બેક્ટેરિયા કરતા મૈત્રીપૂર્ણ છે.

• આંતરડાની ટ્રેક્ટ્સને સાફ કરવા માટે કેફિરનો વપરાશ ખૂબ આગ્રહણીય છે બીજી બાજુ, દહીંનો ઇનટેક પાચન તંત્રની સફાઈમાં ખૂબ આગ્રહણીય છે.

કેફિર અને દહીં વચ્ચેનો બીજો મહત્વનો તફાવત એ છે કે કેફિર દહીં કરતા વધુ સરળતાથી પાચન કરે છે; દહીંની સરખામણીમાં તેના નાના કદને કારણે આભાર.

• તે સરળતાથી સુપાચ્ય છે કારણ કે કેફિર બાળકો અને વૃદ્ધ લોકો માટે સૌથી વધુ પ્રિય વાનગી બની જાય છે.

• દહીં હંમેશાં એક ચમચી સાથે ખાવામાં આવે છે જ્યારે દૂધની કેફેર એક સંસ્કારી ડેરી પીણું તરીકે વપરાય છે

• દહીં હળવા અથવા સ્વાદમાં ખાટું હોઈ શકે છે. કેફિર સ્વાદમાં sourer છે

• કેફેર અને દહીંનો ઉપયોગ ઘણા વાનગીઓમાં થાય છે.

ચિત્રો સૌજન્ય:

  1. દહીં ઓક્સિટોસીક દ્વારા (સીસી બાય-એસએ 3. 0)