કિયક અને કેનો વચ્ચે તફાવત

પાણી પર બહાર નીકળીને દિવસ પસાર કરવાનો એક મહાન માર્ગ હોઇ શકે છે. તળાવની આસપાસ ઝિપ કરવા માટેના સૌથી લોકપ્રિય પસંદગીઓ કૈક અને કેનો છે. આ બે નૌકાઓ તેમના આકાર, પેડલ્સ, ઉત્પત્તિ અને લાક્ષણિક ઉપયોગોમાં અલગ છે. તમારા મનોરંજક જરૂરિયાતો માટે હોડી પસંદ કરવા માટે ખાતરી કરો

આકાર
કેનો '' વિશાળ સપાટ તળિયે સાથે સશક્ત. પેડલર પર બેઠા બેઠકો સાથે ટોચ પર ખોલો. એક નાનો હૂંફાળો ખૂબ જ થોડો U આકારમાં બંને છેડે વક્ર કરે છે. સરોવરો અને ધીમી મુકત નદીઓ માટે રચાયેલ કેનોઝ વારંવાર સીધા મુસાફરી સ્થિરીકરણ માટે એક સુકાન ધરાવે છે.

કવાયક '' નાનકડા કરતાં નાનકડું ડિઝાઇન. કેયક્સ ટોચ પર બંધ છે અને પેડલરના શરીરની આસપાસ જડબેસલાક સીલ બનાવવા માટે સ્પ્રે સ્કર્ટ પણ હોઈ શકે છે. પેડલરને ક્યાકના તળિયે બેસવું જોઈએ. પરંપરાગત કાયક પાસે રડર્સ નથી. ઊંધુંચત્તુ ફ્લિપ કરેલું હોય તો જલ્દી જ પોતાની જાતને જ રચવા માટે.

નાવ અને કાયોક ડિઝાઇનને જોતા દરેક નિયમનો અપવાદ છે. આ બંને નૌકાઓ ચોક્કસ રમતની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે સુધારવામાં આવી છે.

પેડલ્સ
કેનો '' એક બ્લેડેડ પેડલ
કવાયક '' ડબલ બ્લેડેડ પેડલ

આ બોટ એક નાવડી અથવા લાકડાનું હોડકું છે કે નહીં તે કહેવા માટે સૌથી સરળ અને સૌથી નિશ્ચિત માર્ગ છે

ઓરિજિન્સ
કેનો '' વિશ્વમાં ઓછામાં ઓછા 10, 000 વર્ષ પહેલાં લોકો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. 19 મી સદીમાં કેનવાસ અને લાકડાનો ઉપયોગ થતાં પરંપરાગત શૈલીઓ પ્રથમ ખાઈ અને બિર્ચબર્ક હતી. મોટા કેનોનો ઉપયોગ સંશોધન અને દરિયાઈ સફર માટે કરવામાં આવતો હતો.
કિયક '' ખુલ્લા દરિયાઇ શિકાર માટે ઇનુઇટ અને અન્ય ઉત્તરીય જનજાતિઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. પરંપરાગત રીતે વોટરપ્રૂફ સ્કિન્સથી બનાવવામાં આવે છે, જે લાકડાના લાકડાની ફ્રેમ પર ખેંચાય છે.

લાક્ષણિક ઉપયોગો
કેનો '' બે કે ત્રણ લોકો સામાન્ય રીતે નાવડી વડે પેડલ અંતર મુસાફરી અને નાની માછીમારી માટે શાંત તળાવો અને નદીઓ પર તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
કિયેક '' એક (ભાગ્યે જ બે) લોકો એક કિયેક પેડલ તેઓ વારંવાર તળાવો અને શાંત નદીઓ પર મુસાફરી માટે વ્હાઇટવોટર રેપિડ્સ અને ઓછા વારંવાર ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

ફરીથી, આ સૌથી સામાન્ય ઉપયોગો છે ઝડપી લાયક કેનોઝ અને ટેન્ડમ કવાયક પણ છે.

સારાંશ:
1. કેનોઝ સામાન્ય રીતે જથ્થાત્મક અને કવાયક કરતા મોટા હોય છે.
2 કેનોક એક પેડલનો ઉપયોગ કરે છે જ્યારે કેક બેવડા પેડલનો ઉપયોગ કરે છે.
3 શરૂઆતમાં વેપાર અને મુસાફરી માટે વિશ્વભરમાં કેનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઉત્તર સમુદ્રના શિકાર અને માછલાં પકડવા માટે કેયકો વિકસાવવામાં આવ્યા હતા.
4 કેનોસ સામાન્ય રીતે પાણીના શાંત શરીર પર મળી આવે છે જ્યારે કેયક્સ વ્હાઇટવોટર ટ્રાવેલ માટે વધારે અનુકૂળ હોય છે.