સંયુક્ત સાહસ અને સહયોગ વચ્ચેનો તફાવત

સંયુક્ત સાહસ વિરુધ્ધ સહયોગ

સહયોગ એવી એક વિચાર છે જે લોકો સાથે વહેંચાયેલ ધ્યેય અથવા ઉદ્દેશ્ય તરફ કામ કરવા માટે જવાબદાર છે. તે એવી એક વિચાર છે જેણે આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓનું નિર્માણ કર્યું છે, જ્યાં સભ્ય દેશોએ ઉદ્દેશો પ્રાપ્ત કરવા માટે એકબીજા સાથે સહકાર કર્યો છે, જેના માટે શરીરની રચના કરવામાં આવી છે. લેખકો એક ફિલ્મની સ્ક્રિપ્ટને સમાપ્ત કરવા માટે સહયોગ કરે છે, બે વ્યક્તિઓ એક નવો વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે સહયોગ કરે છે, સંસ્થાઓ શિક્ષણ અને સંશોધનના ફેલાવવા માટે સહયોગ કરવા માટે સહયોગ કરે છે, અને દેશોએ ઉકેલ લાવવા માટે અથવા વધુ સારા, મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો તરફ દોરવા માટે ચોક્કસ મુદ્દાઓ માટે સહયોગ કરે છે. સંયુક્ત સાહસ એ એક વિશેષ પ્રકારનું સહયોગ છે અને ઘણા લોકો આ બંને વચ્ચે તફાવત કરી શકતા નથી. આ લેખમાં બે વિભાવનાઓ વચ્ચેનો તફાવત પ્રકાશિત થશે - સંયુક્ત સાહસ અને સહયોગ.

સહયોગ

સહયોગને વેપારના ક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે, જ્યાં બે દેશો એકબીજા સાથે સહકારથી લાભ મેળવી શકે છે કારણ કે તેમના નાગરિકો ઉત્પાદનો કે જે કુદરતી રીતે તેમના દેશોમાં ઉત્પન્ન થતા નથી તે મેળવે છે. જેમ લોકોએ એકબીજા સાથે શબ્દો અથવા લેખિત ભાષા દ્વારા વાતચીત કરવાનું શરૂ કર્યું તેમ જ સહયોગ શરૂ થયો. જો કે, સહયોગ સામગ્રી વિનિમય માટે મર્યાદિત નથી. ચોક્કસ વિસ્તારોમાં ટેક્નૉલોજી અને સેવાઓની અછત ધરાવતા દેશો છે અને આ દેશોએ તેઓનો હિસ્સો ધરાવતા દેશો સાથે સહયોગ કરવાનું નક્કી કર્યું છે.

સંયુક્ત સાહસ

એક સંયુક્ત સાહસ ખાસ કરીને વેપારના ઉદ્દેશ્ય માટે રચાયેલી જોડાણનું એક વિશિષ્ટ ઉદાહરણ છે. એક સંયુક્ત સાહસ બે અથવા વધુ પક્ષો વચ્ચે એક કરાર તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે, જે એકસાથે શંકુ, તેમના સંસાધનો (અસ્કયામતો) અને નિપુણતાને વહેંચવા માટે એક બિઝનેસ અસ્તિત્વ સ્થાપિત કરે છે અને નફો વહેંચે છે. એન્ટરપ્રાઇઝનું નિયંત્રણ પણ સંયુક્ત છે અને કોઈ એક પાર્ટી સંયુક્ત સાહસ પર નિયંત્રણ નથી. જયારે કોઈ સંયુક્ત સાહસ કોઈ ચોક્કસ પ્રોજેક્ટ માટે નથી અને તે સામાન્ય કારોબાર માટે સતત હોય છે, ત્યારે તેને ભાગીદારીના પ્રકાર તરીકે ગણી શકાય છે. સંયુક્ત સાહસ એ એક પ્રકારનું અસ્તિત્વ નથી અને તે કોર્પોરેશન, ભાગીદારી, મર્યાદિત જવાબદારી સંગઠન અને તેથી વધુ આકાર લઈ શકે છે. સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય પક્ષો વચ્ચે સંયુક્ત સાહસ રચાય છે. જોઇન્ટ વેન્ચર વિદેશી પક્ષને અન્ય દેશના બજારોમાં સરળતાથી પ્રવેશ કરવા માટે પરવાનગી આપે છે અને સ્થાનિક પાર્ટનરના સંસાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટે તેને મંજૂરી આપે છે.

સંયુક્ત સાહસ અને સહયોગ વચ્ચે તફાવત

• સહકાર એક સામાન્ય શબ્દ છે જે મ્યુચ્યુઅલ લાભ માટે બે અથવા વધુ એકમોને ભેગા કરવાનું વર્ણન કરે છે.

સંયુક્ત સાહસ એ એક ચોક્કસ સંસ્થા છે જે હેતુ વર્ણવે છે. જેના માટે બે અથવા વધુ પક્ષો વ્યવસાય માટે એકસાથે આવે છે

• સંયુક્ત સાહસ એક પક્ષને અન્ય દેશમાં સરળ પ્રવેશ મેળવવા માટે અને સાહસમાં સ્થાનિક પાર્ટનરના સ્રોતોનો ઉપયોગ કરવા માટે પરવાનગી આપે છે.

• સંયુક્ત સાહસનું નિયંત્રણ સંયુક્ત નિયંત્રણ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને કોઈ એક પક્ષ પાસે વ્યવસાય એકમ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ નથી.