યહોવાહના સાક્ષીઓ અને યહુદીઓ વચ્ચેનો તફાવત;

યહુદી ધર્મનો વિશ્વભરમાં સૌથી જાણીતા ધર્મોમાંનો એક છે, જ્યારે યહોવાહનો સાક્ષી બહુ સામાન્ય છે. યહોવાહનું સાક્ષી 1870 ના દાયકામાં અમેરિકામાં ખ્રિસ્તી ધર્મની એક આંદોલન તરીકે વિદ્યાર્થી ચળવળ તરીકે ઉભરી આવ્યું હતું, જ્યારે યહુદી ધર્મ હજાર વર્ષથી વધુ સમયની છે જ્યારે પ્રોફેટ મોસેસ પૃથ્વી પર ચાલતા હતા.

યહૂદીઓ પ્રોફેટ મોસેસ અને યહોવાહના સાક્ષી (જેડબ્લ્યુ) ના અનુયાયીઓ છે કારણ કે તેઓ ખ્રિસ્તીઓ પયગંબર ઈસુને અનુસરે છે. જેડબ્લ્યુ માને છે કે ઇસુ ભગવાનનો દીકરો છે અને માને છે કે તે પ્રથમ સર્જન કરવામાં આવી હતી. તેઓ તેમની માન્યતાઓ વિશે ખૂબ કંઠ્ય છે અને તેને સ્વીકારવા અને જાહેરમાં તેની જાહેરાત કરે છે. તેઓ માને છે કે પાદરીઓનો ખ્યાલ અયોગ્ય છે અને ત્યાં કોઈ ધાર્મિક વંશવેલો હોવો જોઇએ નહીં, તેમ છતાં, તેમના અગ્રણી પાદરીઓ, જેમાં રબ્બીઓ અને ધાર્મિક વંશવેલો યહુદીઓનો સમાવેશ થાય છે, સંપૂર્ણપણે આ વિષય પર જેડબ્લ્યુ સાથે અસંમત છે. વધુમાં, જેડબ્લ્યુ સંપૂર્ણપણે મોં દ્વારા અથવા નસ દ્વારા રક્ત તબદિલીને નામંજૂર કરે છે. આ હદ સુધી છે કે તેઓ કોઈને લોહીની જરૂર મુજબ મૃત્યુ પામે છે પરંતુ પરિવહન નહીં કરે. બીજી તરફ યહુદીઓ જીવન બચાવવા અને રક્તદાન માટે ભારપૂર્વક માને છે જો તે જરૂરી છે. તેથી યહુદી ધર્મમાં, જો રક્ત તબદિલીને તબીબીરૂપે જરૂરી ગણવામાં આવે છે, તો તે ફક્ત સ્વીકાર્ય પરંતુ ફરજિયાત નથી. જો કે કેટલાંક યહુદીઓ બિન યહૂદીઓના રક્ષક ગણતા હોય છે કારણ કે તેઓ શું ખાય છે અને તેથી બિન-યહૂદીમાંથી લોહી લેવાનું નામંજૂર કરે છે.

યહૂદી સૈદ્ધાંતિક માળખાના મૂળભૂત વિષયોમાંનું એક ભવિષ્યમાં વિશ્વાસ છે અને આ માળખાના એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ નરકની કલ્પના છે. જેડબ્લ્યુ, મોટાભાગની ધાર્મિક માન્યતાઓ અને યહૂદીઓના વિપરીત, સંપૂર્ણપણે હેલ અને તેના પછીના અસ્તિત્વના અસ્તિત્વની અવગણના કરે છે. તે રસપ્રદ છે કારણ કે તેમના પોતાના ગ્રંથોમાં શાશ્વત સજા અને ત્રાસ કે જેનું કાર્ય સીધું નથી તેના પર હશે તેવું છે.

યહૂદી ધર્મ તેમના પૂર્વજોની ભૌગોલિક મહત્વ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. ઈ. ઇઝરાયેલ અને તેમના આધુનિક દિવસ વિવાદો આ વલણથી પરિણમ્યું છે ભૌગોલિક સ્થાન સાથે જેડબ્લ્યુ દેખીતી રીતે કોઈ ધાર્મિક જોડાણ નથી.

બે ધર્મો વચ્ચેનો સૌથી મહત્વનો તફાવત એ છે કે યહુદી એક સંપૂર્ણપણે અલગ ધર્મ તરીકે જુએ છે, જ્યારે જેડબ્લ્યુ એ ખ્રિસ્તી ધર્મના એક ભાગ છે અને તે ખ્રિસ્તી ધાર્મિક માન્યતાઓ દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં પ્રભાવિત છે.

મુખ્ય તફાવતો:

  • યહુદી ધર્મ જેડબ્લ્યુ નોંધપાત્ર રીતે જુએ છે

  • જેડબ્લ્યુ ખૂબ તાજેતરના છે

  • બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન પ્રતિબંધ

  • જેડબ્લ્યુમાં કોઈ પાદરીઓ નથી

  • નરકની કોઈ ખ્યાલ નથી

  • ભૌગોલિક જોડાણ

  • યહુદી એક અલગ ધર્મ છે અને જેડબ્લ્યુ એ ખ્રિસ્તી ધર્મની શિખામણ છે