જાસ્મિન ચોખા અને વ્હાઇટ રાઇસ વચ્ચેનો તફાવત

જાસ્મિન રાઇસ વિ વ્હાઇટ રાઇસ

ઘણાં વિવિધ પરિવારો અને ભાતની જાતો છે. તેમાંના એક સફેદ ચોખા છે. સફેદ ચોખામાં ઘણાં જુદાં જુદાં ગુણો અને જાતો છે, અને જાસ્મીન ચોખા સફેદ ચોખાના એક પ્રકાર છે.

વ્હાઈટ ચોખા
"સફેદ ચોખા" શબ્દનો ઉપયોગ કોઈ પણ પોલિશ્ડ ચોખા માટે કરવામાં આવે છે, જેમના ભૂખ, બીજની જંતુઓ અને નિરાશા દૂર કરવામાં આવી છે. બ્રાન, ભૂખ, અને સૂક્ષ્મજીવ દૂર કર્યા પછી, મીઠેલ ભાતના ફેરફારોની રચના અને સ્વાદ. અનાજના દેખાવને પણ બદલવામાં આવે છે, કારણ કે જો ભૂખ દૂર થાય છે, તો ચોખાને બ્રાઉન ચોખા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે નામ પ્રમાણે સૂચવે છે, રંગનું કથ્થઇ અને સફેદ ચોખા કરતાં કૂક માટે વધુ સમય અને પાણી લે છે. સફેદ ચોખા વિસ્તૃત સ્ટોરેજ લાઇફ ધરાવે છે અને લાંબા ગાળાના સમયથી બગાડ થવાની શક્યતા ઓછી હોય છે. સફેદ રંગ ચોખાના અનાજ પર પોલિશને કારણે છે જે દેખાવમાં ચળકતી અને તેજસ્વી બનાવે છે.

બાસમતી અને જાસ્મીન જેવા ચોખાના પ્રકાર જાણીતા છે અને અન્ય લોકપ્રિય, લાંબા અનાજ, સફેદ ચોખા. આર્બરીઓ એ જાણીતા, ટૂંકા અનાજ, સફેદ ચોખા છે. લોટ અનાજ, સફેદ ચોખાની સરખામણીમાં ટૂંકા અનાજ ચોખા ભેજવાળા હોય છે. ચોખાના રસોઈની કેટલીક સામાન્ય પદ્ધતિઓ છે જે ઇચ્છિત અંતિમ પરિણામો પર આધાર રાખે છે અને સફેદ ચોખાનો પ્રકાર રાંધવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે, ચોખાના 100 ગ્રામ રાંધવાના પછી 240-260 ગ્રામ ચોખાની પ્રાપ્તિ થાય છે.

સફેદ ભાતની વિવિધ જાતો મુખ્યત્વે જમીનની સ્થિતિ, વપરાતા ખાતરો, પ્રવર્તમાન પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિઓ વગેરેના આધારે અલગ અલગ પોષણ મૂલ્યો ધરાવે છે. તે સંશોધનો કરવામાં આવે છે કે સફેદ ચોખા તેના કેટલાક પોષક તત્ત્વોને થાઇમીન તરીકે ગુમાવે છે, જે છે વિટામિન બી 1 આમ, યુ.એસ. જેવા કેટલાક દેશોમાં, તે બજારમાં ઉપલબ્ધ થતાં પહેલાં સફેદ ચોખાને વિટામિન બી 1, બી 3 અને લોખંડથી સમૃદ્ધ કરી શકાય છે. સફેદ ચોખાનો ખૂબ સારો સ્વાદ છે અને શુદ્ધ સ્વાદ અને સુવાસ છે. જો કે, આ આધુનિક સમયમાં, બદામી ચોખાને આરોગ્ય સભાન લોકો દ્વારા વારંવાર પસંદ કરવામાં આવે છે.

જાસ્મિન ચોખા
જાસ્મિન ચોખા લાંબા અનાજ, સફેદ ચોખાના વિવિધ છે. તે થાઈ સુગંધી ચોખા તરીકે પણ ઓળખાય છે. જાસ્મીન ચોખા થાઇલેન્ડથી છે અને આમ નામ, થાઈ સુગંધી ચોખા છે. જાસ્મીન ચોખાને થાઇ હોમ માલી ચોખા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. મૂળરૂપે થાઇલેન્ડમાં 1954 માં તેનો મૂળ નામ ખાઓ હો માલી 105 પ્રકાર હતો.
જાસ્મિન ચોખાનું મુખ્ય લક્ષણ એ છે કે તે એક લાંબા સૂકાવાળી સફેદ ચોખા છે જે મીઠું સુગંધ ધરાવે છે. 2-એસિટિલ-1-પિરોલીનની હાજરીને કારણે આ સ્વાદ પૅનન જેવી છે. જ્યારે રાંધવામાં આવે છે, અનાજ એકબીજા સાથે જોડાય છે, પરંતુ તે ખૂબ જ આકર્ષક નથી.

સારાંશ:

1. સફેદ ચોખા એ કોઈ પણ પોલિશ્ડ ચોખા છે જેનો પોષો, ભૂખરો અને સૂક્ષ્મજંતુઓ દૂર કરે છે. પોલીશિંગ પ્રક્રિયાને લીધે તેજસ્વી અને મજાની દેખાય છે અને પોલિશ કરતી વખતે તેના કેટલાક પોષક મૂલ્યો ગુમાવે છે.તેઓ લાંબા ગાળાથી અથવા ટૂંકા દાણાદાર હોઈ શકે છે. 2. તે ઘણાં જાતો છે જ્યારે જાસ્મીન ચોખા થાઇલેન્ડમાંથી મૂળ ચોખાની ચોક્કસ, લાંબી અનાજની વિવિધતા છે.