જે.ડી. અને એલએલએલ વચ્ચે તફાવત. એમ.

જે. ડી. વિ. એલએલ. એમ.

જ્યુરિસ ડોક્ટર (જે.જે. ડી. તરીકે પણ ઓળખાય છે) એ પ્રોફેશનલ ડોક્ટરેટ છે અને લૉમાં પ્રથમ વ્યાવસાયિક ડિગ્રી છે. વકીલોની પ્રાથમિક વ્યાવસાયિક તૈયારી હોવાના હેતુ માટે તેનો એકમાત્ર અમેરિકન કાયદો હોવાની તે વિશેષતા છે કાયદામાં ઉપલબ્ધ એક માત્ર વ્યાવસાયિક ડિગ્રી પણ છે. તે મોટા ભાગના ન્યાયક્ષેત્રમાં ત્રણ વર્ષનો કાર્યક્રમ તરીકે વ્યાખ્યાયિત થયેલ છે. આ તફાવત પ્રાપ્ત કરવા માટે, ઉમેદવારને સંશોધન મહાનિબંધ અથવા થિસીસ પૂર્ણ કરવાની જરૂર નથી. તે ડિગ્રી છે જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં મોટે ભાગે પ્રચલિત છે; જો કે, તે 1997 થી વિવિધ દેશોમાં યુનિવર્સિટીઓમાં દેખાયો છે - જો કે સ્પષ્ટીકરણ અને જરૂરીયાતો દેશથી અલગ અલગ હોય છે.

માસ્ટર ઓફ લોઝ (એલ.એલ.એમ. તરીકે પણ ઓળખાય છે) એક અદ્યતન શૈક્ષણિક અથવા સંશોધન ડિગ્રી છે. તે કાયદાની વ્યાવસાયિક ડિગ્રી નથી. જો કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કાયદાની પ્રેક્ટિસ કરવા માટે જે.ડી. સામાન્ય રીતે જરૂરી હોય છે, જે કોઈ વિશિષ્ટ જ્ઞાનને કાયદાના કોઈ ચોક્કસ ક્ષેત્રમાં મેળવવા માટે રસ ધરાવતો હોય તો તેના અથવા તેણીના એલ.એલ.એલ. B અથવા J. D.

સંબંધિત વ્યવસાયોમાં નિપુણતાના કોઈ તફાવતને પ્રાપ્ત કરવા માટે જરૂરી તાલીમને વધારવા માટે એક આંદોલન દરમિયાન જે. ડી. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં એક ખ્યાલ તરીકે ઉદ્દભવ્યું છે. ડિક્ટેક્ટિવ અભિગમોએ કે જેણે યુનિવર્સિટી શિક્ષણમાં ક્રાંતિ સર્જી છે અને ધીમે ધીમે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની બહાર યુનિવર્સિટી શિક્ષણ પર છાપ ઉભા કર્યા છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કાનૂની શિક્ષણ પ્રક્રિયાની સુધારણા માટે ક્રિસ્ટોફર કોલમ્બસ લેંગડેલની ઇચ્છામાંથી જે.ડી. ની રચના થઈ. તેમના અભિગમને ત્રણ વર્ષ પછીની છેલ્લી માધ્યમિક શાળાની પરીક્ષાની ડિગ્રીની આવશ્યકતા હતી જેમાં બે તબક્કામાં સઘન કાયદાની તાલીમનો સમાવેશ થતો હતો: કેસ સ્ટડી (કે જે શાબ્દિક કિસ્સાઓનો અભ્યાસ છે) અને સોક્રેટીક મેથડ (જે રીતે વિદ્યાર્થીઓની કોર્ટમાં તર્ક પર તપાસ કરવામાં આવી હતી અભ્યાસ કરવામાં આવેલા કેસો)

ધી LL મોટાભાગનાં દેશોમાં એમના વકીલ બનવાની આવશ્યકતા નથી અને વાસ્તવમાં, મોટાભાગના વકીલો ક્યારેય ભેદભાવ મેળવે નહીં. જો કે, એલએલએની સારી રકમ છે સમગ્ર વિશ્વમાં ઉપલબ્ધ એમ. ડિગ્રી. આ કાર્યક્રમ, અલબત્ત, વિદ્યાર્થીઓને તેઓ પસંદ કરેલા કાયદાના કોઈપણ વિસ્તાર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની મંજૂરી આપે છે. મોટાભાગની યુનિવર્સિટીઓ ઘણા LL ને પ્રસ્તુત કરતી નથી એમ ડિગ્રી પ્રોગ્રામ્સ; જોકે, સૌથી લોકપ્રિય એલએલએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં એમ ડિગ્રી કર કાયદા છે. અન્ય એક વિસ્તાર કે જેમાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ રસ ધરાવે છે તે નાદારી કાયદો અને પર્યાવરણીય કાયદો છે. ત્યાં થોડા યુનિવર્સિટીઓ છે જે તેમના વિદ્યાર્થીઓને તેમના એલએલ (એલએલ) ડિઝાઇન કરવા માટે પરવાનગી આપે છે. એમ કાર્યક્રમ કે જે યુનિવર્સિટીના ઉપલા સ્તરના અભ્યાસક્રમો અને સેમિનારો (વ્યાપારી અને કોર્પોરેટ, આંતરરાષ્ટ્રીય, બંધારણીય, અને માનવ અધિકાર કાયદા, કેટલાક નામ) ના બનેલા છે.

સારાંશ:

1. જે.ડી. ત્રણ વર્ષ પછીની છેલ્લી માધ્યમિક શાળાની પરીક્ષા ડિગ્રી છે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ વકીલ બનવા માટે જરૂરી છે; એલએલ. એમ એક વૈકલ્પિક ડિગ્રી છે, જે વિદ્યાર્થીને કાયદાના ચોક્કસ ક્ષેત્રમાં વધુ સંશોધન કરવા માટે રસ છે.

2 જે.ડી. એ યુએસમાં એક ખ્યાલ છે, પરંતુ તે અન્ય દેશો તરફ આગળ વધી રહી છે; એલએલ. એમ. અન્ય દેશોમાં વ્યાપક રીતે ઓળખાય નથી.