ઇસ્લામ અને યહુદી વચ્ચેની ફરક

ઇસ્લામ વિ યહૂદી

ઇસ્લામ અને યહુદી બે પ્રકારના ધાર્મિક માન્યતાઓ છે જે તેમની વચ્ચે કેટલાક તફાવતો દર્શાવે છે. ઇસ્લામ ધર્મ પ્રોફેટ મોહમ્મદ ના ઉપદેશો પર આધારિત છે. બીજી બાજુ યહૂદી એ યહૂદાહ આદિજાતિ તરીકે ઓળખાતી આદિજાતિની માન્યતા છે, જે કહે છે કે અલ્લાહ એકમાત્ર ઈશ્વર છે. ઇસ્લામ અને યહુદી વચ્ચે આ મુખ્ય તફાવત છે.

એ નોંધવું રસપ્રદ છે કે ઇઝરાયલી શાસનમાં વિભાજીત થયાના પરિણામરૂપે યહુદી છે. આ નિયમ ઉત્તર અને દક્ષિણ ટુકડાઓમાં વહેંચાયેલો હતો. આ વિભાજનના પરિણામે, ઇઝરાયેલે ઉત્તરીય ભાગલાનું નિર્માણ કર્યું હતું જ્યારે દક્ષિણ વિભાજન નામ યહુદાહ દ્વારા કહેવાતું હતું.

ઇસ્લામિક સમયગાળાના પ્રારંભિક ભાગમાં ઇસ્લામ અને યહુદી વચ્ચેના તફાવતો દર્શાવવામાં આવ્યા છે. ઇતિહાસ દર્શાવે છે કે મોહમ્મદના અનુયાયીઓ અને અલ્લાહ નામના એકલા સત્તાના આસ્થા વચ્ચે એક પ્રકારનું યુદ્ધ ઊભું થયું હતું. યુદ્ધ ખરેખર પ્રોફેટના અનુયાયીઓ અને બાકીના અરેબિયાની જમીન વચ્ચે હતું, જે સૌથી વધુ હુકમ તરીકે પ્રોફેટના બિનઅનુભવીઓનું નિર્માણ કરે છે. બાકીના અબજો વિશ્વનું માનવું હતું કે અલ્લાહ એક માત્ર ઈશ્વર છે.

યહુદી આદિજાતિને મહાન આર્થિક દરજ્જાના આધારે ગણવામાં આવે છે. બીજી તરફ, યહૂદીની સરખામણીમાં મુસ્લિમોની આર્થિક સ્થિતિ ઊંચી નથી. આ શા માટે યહૂદી આજે ઇસ્રાએલને નિયંત્રિત કરે છે તે એક પ્રાથમિક કારણ છે તે તેમના ઉચ્ચ આર્થિક દરજ્જાની સદ્ગુણ દ્વારા જ શક્ય છે.

બીજી બાજુ મુશિકેકેન આદિજાતિ અરેબિયન વિશ્વથી આફ્રિકા સુધી આર્થિક પરિસ્થિતિને નિયંત્રિત કરે છે. યહૂદીઓ પેલેસ્ટાઇનમાં ગયા છે અને વધુ સ્વતંત્ર બની ગયા છે અને હાલમાં તેઓ હવે બિન-આસ્થાવાનો તરીકે માનવામાં આવતા નથી. પ્રોફેટ મુસ્લિમની શક્તિ-આધાર છે, જ્યારે અલ્લાહ યહૂદિયાની સત્તા-આધાર છે. નોંધવું રસપ્રદ છે કે જ્ઞાન વચ્ચેના પરિવર્તનના પરિણામ પર બંને વચ્ચેના યુદ્ધમાં સ્થાન લીધું હતું.