ઇસ્લામ અને મુસ્લિમ વચ્ચેનો તફાવત

ઇસ્લામ વિ મુસ્લિમ

લગભગ એક ક્વાર્ટર વિશ્વની વસ્તી આ ધર્મ અનુસરે છે જે પ્રોફેટ મોહમ્મદને જાહેર કરવામાં આવી હતી અને ત્યાર બાદ કુરાનમાં લખવામાં આવી હતી. વિશ્વભરમાં સ્થાયી થયેલી વફાદાર અનુયાયીઓની સંખ્યા હોવા છતાં, ઘણા પશ્ચિમી લોકો પાસે આ ધર્મનો શું અર્થ થાય છે તેનો સ્પષ્ટ વિચાર નથી. ત્યારબાદ, ઇસ્લામ અને મુસ્લિમ વચ્ચેના તફાવત જેવા અવિશ્વસનીય મૂળભૂત સવાલો ઊભા થાય છે, કારણ કે આ જ પશ્ચિમી લોકો તેમની વધતી જતી વૈશ્વિક વિશ્વની શોધખોળ શરૂ કરે છે. ભાષાકીય ભિન્નતાઓ ઉપરાંત, ખરેખર ઇસ્લામ અને મુસ્લિમ વચ્ચે ખૂબ થોડા તફાવત છે.

ઇસ્લામ અને મુસ્લિમની વ્યાખ્યા

  • ઇસ્લામ: તેનો અર્થ અરેબિક મૌખિક સંજ્ઞા (જેમ કે ગેરૂન્ડ) એસ-એલ-મીટરથી આવે છે. જ્યારે યોગ્ય સ્વર માર્કર્સ ઉમેરવામાં આવે છે શબ્દ ઇસ્લામ દેખાય છે. એસ-એલ-એમના વ્યુત્પતિને રજૂ કરવું, સ્વીકારવું અથવા શરણાગતિ કરવી. આમાંથી ઇસ્લામની પરમેશ્વરને શરણાગતિની પરંપરાગત વ્યાખ્યા મળે છે.
  • મુસ્લિમ: એસ-એલ-એમ ક્રિયામાં તેની મૂળ ધરાવે છે તે ક્રિયાપદનો એક ભાગ છે અને તે વ્યક્તિને રજૂઆત, સ્વીકૃતિ, અથવા શરણાગતિના કાર્યમાં રોકાયેલું છે. તેથી એક મુસ્લિમ એવી વ્યક્તિ છે કે જે ઇશ્વરની ઇચ્છા, અથવા ઇસ્લામના અનુયાયીને સહી કરે છે.

ઇસ્લામ અને મુસ્લિમના ઉપયોગો

  • સમગ્રપણે ધર્મ અથવા સમાજને માન્યતા આપવા માટે ઇસ્લામનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે વાતચીતમાં થાય છે. દાખલા તરીકે, 'ઇસ્લામિક કમ્યુનિટી ઈન ઈડ આગામી સપ્તાહમાં ઈદ ઉજવણી કરશે. 'ધર્મ પોતાને પોતાના માટે એક સંજ્ઞા તરીકે બોલતી વખતે પણ વપરાય છે. દાખલા તરીકે: 'ઇસ્લામ કુરાનમાં લખેલા પ્રોફેટ મોહમ્મદની વાતો પર આધારિત છે. '
  • વ્યક્તિને લાયક અથવા ભેદ પાડવા માટે મોટેભાગે વાતચીતમાં મુસલમાનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હમણાં પૂરતું, 'મુસ્લિમ માણસને યાદ રાખો કે બેંકમાં કામ કરે છે? 'તેનો ધાર્મિક માન્યતાઓનો સરળ વર્ણન તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે દાખલા તરીકે: 'તે ખ્રિસ્તી છે પરંતુ તે મુસ્લિમ છે. 'કારણ કે મુસલમાનો ઘણા દેશોમાં લઘુમતી સમુદાય છે અને પશ્ચિમના મોટાભાગના લોકો, મુસ્લિમ તરીકેના કોઈનું વર્ણન તેમની ધાર્મિક માન્યતાઓ ઉપરાંત તેમની જીવનશૈલી અને પહેરવેશની પસંદગી પર પણ પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે.

ઇસ્લામ અને મુસ્લિમના દુરુપયોગ

  • ઇસ્લામ: વ્યાકરણની ભાષામાં કહીએ તો, ઇસ્લામને ધર્મ કે ધર્મના નામે કરવામાં આવેલા ધર્મ અથવા કૃત્યોનો ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ, તે વ્યક્તિ ક્યારેય તે ધર્મનું પાલન કરશે નહીં. ઇસ્લામિક સમુદાય અને ઇસ્લામિક કલા સાચી છે, ઇસ્લામિક માણસ નથી.
  • મુસ્લિમનો ઉપયોગ ઇસ્લામિક વિશ્વાસના તમામ લોકોનું વર્ણન કરવા માટે થવું જોઈએ પરંતુ વિશ્વાસ પોતે નહીં. તમે એમ કહી શકો છો કે તમે મુસ્લિમોના ધર્મમાં રસ ધરાવો છો, પરંતુ ક્યારેય મુસ્લિમ ધર્મમાં નહીં.

સારાંશ:
1. ઇસ્લામ અને મુસ્લિમ બંને શબ્દો પ્રોફેટ મોહમ્મદ જાહેર ધર્મ વર્ણન કરવા માટે વપરાય છે.
2 ઇસ્લામ અને મુસ્લિમ બંનેનો અરેબિક ક્રિયાપદ એસ-એલ-મીમાં સમાન જ છે.
3 ઇસ્લામ એ ઇશ્વરની ઇચ્છાને રજૂ કરવાનો કૃત્ય છે, જ્યારે મુસ્લિમ એવી વ્યક્તિ છે જે સબમિશનના અધિનિયમમાં ભાગ લે છે.
4 યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવા માટે, ઇસ્લામ અથવા ઇસ્લામિક ધર્મ અને તેની પછીની સાંસ્કૃતિક વિભાવનાઓનું વર્ણન કરવું જોઈએ, જ્યારે મુસલમાનને ઇસ્લામના ધર્મના અનુયાયીઓનું વર્ણન કરવું જોઈએ.