ઇસ્લામ અને કૅથલિક વચ્ચેનો તફાવત

ઇસ્લામ વિ કેથોલિક ઇસ્મા

ઇસ્લામ અને કેથોલિસિઝમ ઘણી સમાનતા ધરાવે છે દુનિયાભરના ઘણા લોકો દ્વારા ઇસ્લામ એક પ્રેક્ટિસ છે, કારણ કે તે વિશ્વમાં બીજા સૌથી મોટા ધર્મો પૈકીનું એક છે. સમગ્ર વિશ્વમાં અનુયાયીઓ સાથે કેથોલિકવાદ સૌથી મોટું અગ્રણી ધર્મ છે. 2008 માં રજૂ કરાયેલા વેટિકાનના એક અહેવાલ મુજબ, વિશ્વની કુલ વસતિના 19 ટકા લોકો ઇસ્લામની બનેલી છે, જ્યારે કૅથલિકો માત્ર 17 ટકા છે. વિશ્વની કુલ વસ્તીના 4 ટકા.

ઇસ્લામની ઉત્પત્તિ છ સો ખ્રિસ્તી યુગમાં થઈ શકે છે, અને મક્કામાં પ્રોફેટ મુહમ્મદ દ્વારા તેની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ઇતિહાસકારો મુજબ, પ્રોફેટ મુહમ્મદ દેવદૂત જિબ્રિલ (ગેબ્રિયલ) માંથી revelations પ્રાપ્ત. જે પછી તેમણે પવિત્ર પુસ્તક 'કુરાન' માં છપલચાઓનું પાલન કર્યું. ઇસ્લામ ધર્મોના લોકો પ્રોફેટની ઉપદેશોનું પાલન કરે છે અને અલ્લાહને ભગવાન તરીકે સ્વીકારે છે.

ઇસ્લામના કેટલાક મૂળભૂત માન્યતાઓ છે કે જે ઇસ્લામિક વિશ્વાસનું સ્થાપક જમીન બનાવે છે. તેઓ છે:

 · તેમને જણાવ્યા મુજબ, અલ્લાહ એક માત્ર ઈશ્વર છે, અને તે આપણા માનવ આંખો માટે અદ્રશ્ય છે.

એકલા • ભગવાન એ એક માત્ર સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ છે

• શાસ્ત્રો, બાઇબલ, અને તોરાહ જેવા દૈવી ગ્રંથો અને પ્રકટીકરણમાં વિશ્વાસ

એક. • ઇસ્લામ માને છે કે સ્વર્ગદૂતોનું અસ્તિત્વ તેમના વાલી છે. આ કારણ છે કે કુરાન એક દેવદૂતના પ્રકટીકરણનો સંકલન છે.

અંતિમ નિર્ણય દિવસમાં માન્યતા; દરેકને તેમના કાર્યોના આધારે ગણવામાં આવશે.

કૅથલિક ખ્રિસ્તીમાં સૌથી ધનાઢ્ય અને સૌથી મોટું વિભાગોમાંનું એક છે. કૅથલિક અને ઇસ્લામ ઇર્ષા સાથે બહેન છે. બંને ધર્મોમાં યહુદી ધર્મમાં મૂળતત્ત્વો છે, અને સૌથી પ્રસિદ્ધ ધાર્મિક માન્યતાઓ વચ્ચેના તકરારથી ભરપૂર ઇતિહાસનો સૌથી લાંબો સમયનો ઇતિહાસ છે. કૅથલિક ઇસુ ખ્રિસ્ત સાથે યહુદી ધર્મનું વિસ્તરણ છે તેઓ તેમના ધર્મના સર્વોચ્ચ હુકમ તરીકે ચર્ચ અને પોપમાં મજબૂત માન્યતા ધરાવે છે. ઇસ્લામ ઇસુ ખ્રિસ્ત અને ધ પ્રોફેટ મુહમ્મદ તરીકે ઈશ્વરના સંદેશવાહકો સાથે યહુદી ધર્મનો એક વિસ્તરણ છે. કૅથલિક માને છે કે ઇસુ ભગવાનનું દૂત છે, તેમ જ ભગવાન પોતે પણ છે. વધુમાં, તેઓ માને છે કે ફક્ત ઈસુ જ તેમને બધા પાપોમાંથી બચાવી શકે છે, કારણ કે તેમણે પોતાના લોકો માટે ક્રોસ પર તેમના જીવનનો બચાવ કર્યો હતો.

કૅથોલિક અને ઇસ્લામ ઘણા સામાન્ય પ્લેટફોર્મ વહેંચે છે, જેમ કે:

• કૅથોલિક અને ઇસ્લામ પ્રાર્થના, ઉપવાસ અને દાન કાર્યોમાં સમાન પદ્ધતિ ધરાવે છે.

એક. બંને પાસે પ્રાર્થના મણકા છે.

ભગવાન પાસેથી આશીર્વાદ મેળવવા માટે યાત્રા.

એક. બંને પાસે પવિત્ર શાસ્ત્ર જ મૂળમાંથી ઉદભવે છે.

સારાંશ:

 ભગવાન: ઇસ્લામ અલ્લાહની એકમાત્ર ઈશ્વરની પ્રશંસા કરે છે. કેથોલિકસ ઈસુની સ્તુતિ કરે છે, ઈશ્વરના મસીહ પોતે, અને ઈશ્વરના પુત્ર.

એક કેથલિકવાદ માને છે કે ચર્ચ અને પોપ સૌથી વધુ ઓર્ડર છે

· કુરાન એ પોતે પ્રોફેટ દ્વારા રચાયેલી ગૂંચવણો છે; ઈસુના શિષ્યો પર આધારિત તેમના શિષ્યો દ્વારા બાઇબલનું સંકલ્પ કરવામાં આવ્યું હતું.

એક કૅથલિકો ભગવાનની ત્રૈક્યમાં માને છે, જ્યારે ઇસ્લામ ત્રૈક્યના અસ્તિત્વને નકારી કાઢે છે, કારણ કે તેઓ માને છે કે અલ્લાહ એક માત્ર ઈશ્વર છે.

ઈશ્વરે બાઇબલમાં ભગવાન, અથવા ભગવાન તરીકે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે, જ્યારે મુસલમાનો માને છે કે અલ્લાહના કરાર ઇશ્માએલ સાથે છે.