ઈરિડીયમ અને પ્લેટિનમ સ્પાર્ક પ્લગ વચ્ચેના તફાવતો

ઈરીડીમ વિ પ્લેટિનમ સ્પાર્ક પ્લગ

કોપર સ્પાર્ક પ્લગની તુલનામાં સામાન્ય રીતે, મોટાભાગના વપરાશકર્તાઓ માટે બે અન્ય વિકલ્પો છે; પ્લેટિનમ અને ઇરિડીયમ પ્લગ બંને પ્રકારો ખૂબ જ ભાગો અને બાંધકામ ધરાવે છે, ઇરિડીયમ અને પ્લેટીનમ સ્પાર્ક પ્લગ વચ્ચેનો એક માત્ર તફાવત એ છે કે કેન્દ્ર ઇલેક્ટ્રોડ માટે વપરાતી મેટલ છે. જેમ તમે પહેલેથી જ શોધી કાઢ્યું હોઈ શકે છે, પ્લેટિનમ પ્લગ પ્લેટિનમનો ઉપયોગ કરે છે જ્યારે ઇરિડીયમ પ્લગ કેન્દ્ર ઇલેક્ટ્રોડની મદદ માટે ઇરિડીયમનો ઉપયોગ કરે છે. ઇરિડીયમ પ્લેટિનમ પ્લગથી વધુ ખર્ચ કરે છે, અંશતઃ કારણ કે ઇરિડીયમ પ્લેટીનમની તુલનામાં એક દુર્લભ ધાતુ છે, પરંતુ તે પણ ઘણા લાભો આપે છે.

ઇરિડીયમ પ્લેટિનમ કરતા વધારે ગલનબિંદુ છે; કિંમતો સાથે આશરે 4400 અને 3200 ડિગ્રી ફેરનહીટ અનુક્રમે. ઇરિડીયમ ચોક્કસપણે એક ધાર હોય છે જ્યારે તમે વિચારી શકો છો કે ગેસ સતત ચેમ્બરમાં સળગાવી રહ્યાં છે, સ્પાર્ક પ્લગને ખૂબ ઊંચા તાપમાને ખુલ્લા પાડે છે. ઉચ્ચ ગલનબિંદુ એનો અર્થ એ થાય છે કે પ્લેટિનમ પ્લગથી ઇરિજિયમ પ્લગ વધુ ગરમ કરી શકાય છે. જોકે હોટ પ્લગ હંમેશા ઇચ્છનીય નથી, તે શહેરના ડ્રાઇવિંગ માટે પ્રાથમિકતા છે.

પ્લેટિનમ પર ઇરિડીયમનો બીજો ફાયદો મજબૂતાઇ છે, જે પાછળથી 8 ગણી વધારે શક્તિ ધરાવે છે. આ અનિવાર્યપણે એનો અર્થ એ થાય છે કે ઇરીડિયમ સ્પાર્ક પ્લગ નોંધપાત્ર વસ્ત્રો અનુભવવા પહેલાં સંપૂર્ણ વધુ સજા લે છે. પ્લેટિનમ સ્પાર્ક પ્લગને રિપ્લેસમેન્ટની જરૂર પડતાં પહેલાં 60 હજાર માઇલ સુધી રહેવાની અપેક્ષા છે જ્યારે ઇરિડીયમ સ્પાર્ક પ્લગ 100 હજાર માઇલ અથવા વધુ માટે જઈ શકે છે. ઘણા પ્લગનો ખર્ચ એટલો નોંધપાત્ર દલીલ નથી, પરંતુ વાસ્તવિક પરિવર્તન કેટલાક વાહનો માટે એક સમસ્યા હોઈ શકે છે. સ્પાર્ક પ્લગ સ્થાનો પહોંચવામાં મુશ્કેલ હોઈ શકે છે અથવા અન્ય ઘટકોને પ્રથમ દૂર કરવા માટે આવશ્યક છે. જો તમે તેને કોઈ દુકાનમાં કર્યું હોય તો તે વધુ મુશ્કેલ હોય છે

ઇરિડીયમ અને પ્લેટીનમ સ્પાર્ક પ્લગ વચ્ચે જો કોઈ હોય તો પ્રભાવમાં તફાવત પ્રમાણમાં નાના હશે. જો તમે રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે વિચારી રહ્યાં છો, તો ઇરિડીયમ પ્લગ કદાચ વધુ સારું છે કારણ કે તમને વારંવાર ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી અને તમારે કમ્બશન ચેમ્બરમાં અકાળેથી ઇલેક્ટ્રોડને રદ્દ કરવાની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી અને સંભવતઃ નુકસાનકારક થાપણો છોડીને. પરંતુ જો તમને વારંવાર બદલાતા પ્લગ ગમે છે, કારણ કે નવા પ્લગ હંમેશા સારો દેખાવ કરે છે, પ્લેટિનમ પ્લગનો ઉપયોગ કરવો તે ખરાબ વિચાર હોઈ શકતો નથી.

સારાંશ:

1. ઇરિડીયમ અને પ્લેટિનમ સ્પાર્ક પ્લગમાં વિવિધ કેન્દ્ર ઇલેક્ટ્રોડ્સ છે
2 ઇરિડીયમમાં પ્લગ પ્લેટિનમ પ્લગ કરતા
3 કરતાં વધારે ગલનબિંદુ છે ઇરિડીયમ પ્લગ પ્લેટિનમ પ્લગ કરતાં વધુ મજબૂત છે
4 ઇરિડીયમ પ્લેટિનમ પ્લગ કરતા છેલ્લા લાંબા સમય સુધી પ્લગ કરે છે