ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટ અને વેલ્થ મેનેજમેન્ટ વચ્ચેનો તફાવત

ઇન્વેસ્ટમેંટ મેનેજમેન્ટ vs વેલ્થ મેનેજમેન્ટ

ઇન્વેસ્ટમેંટ મેનેજમેન્ટ અને સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન એ છે કે ઇન્વેસ્ટમેંટ મેનેજમેન્ટ પ્રોફેશનલ એસેટ મેનેજમેન્ટ માટે સામાન્ય શબ્દ છે, ખાસ કરીને શેરો અને બોન્ડ્સ સહિતના સિક્યોરિટીઝ માટે, જ્યારે સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન એક વ્યાપક વિસ્તાર છે જેમાં તેની એક ભાગ તરીકે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટનો સમાવેશ થાય છે. ઇન્વેસ્ટમેંટ મેનેજમેન્ટ મૂળભૂત રીતે સિક્યોરિટીઝની ખરીદી અને વેચાણ સાથે વ્યવહાર કરે છે જે રોકાણકારો માટે મહત્તમ ફાયદા લાવે છે. તેનાથી વિપરીત, સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન વ્યવસાયિક સેવાનો એક પ્રકાર છે જે સંસ્થાકીય અથવા વ્યક્તિગત સુધારણા માટે રોકાણ સલાહ, નાણાકીય અને કર સેવાઓ, કાનૂની અને એસ્ટેટ આયોજન સેવાઓ જેવી સેવાઓનું સંયોજન લાવે છે. ઇન્વેસ્ટમેંટ મેનેજમેન્ટ અને સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે, પરંતુ મુખ્ય તફાવત દરેક યોજના દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવતી નાણાકીય સેવાઓના સ્તરે છે.

ઇન્વેસ્ટમેંટ મેનેજમેન્ટ શું છે?

લોકો નફો અને લાભો મેળવવા જેવા વિવિધ રોકાણના હેતુઓને પૂરી કરવાના હેતુથી વિવિધ સાધનોમાં રોકાણ કરે છે. ઇન્વેસ્ટમેંટ મેનેજમેન્ટ એક વ્યાવસાયિક સેવા છે જે પેન્શન ફંડ્સ, વીમા કંપનીઓ, કોર્પોરેશનો વગેરે જેવી વ્યક્તિગત અને સંસ્થાકીય રોકાણકારો માટે સિક્યોરિટીઝના બાયદો, શેર, રિયલ એસ્ટેટ વગેરે જેવી ખરીદી અને વેચાણની સલાહ આપે છે. ઇન્વેસ્ટમેંટ મેનેજમેન્ટમાં વિવિધ પ્રવૃતિઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમ કે નાણાકીય નિવેદનોનું વિશ્લેષણ, શેરો અથવા અસ્કયામતોની પસંદગી, રોકાણની યોજનાઓનું અમલીકરણ અને રોકાણોની સતત દેખરેખ.

વેલ્થ મેનેજમેન્ટ શું છે?

વેલ્થ મેનેજમેન્ટ એ વેલ્થ મેનેજમેન્ટ પ્રોફેશનલ્સ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી એક પ્રકારની સેવા છે જે ઇન્વેસ્ટમેંટ મેનેજમેન્ટથી આગળ છે. ઇન્વેસ્ટમેંટ એડવાઈઝરી સર્વિસીસ પૂરી પાડતા, સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન તેમના ગ્રાહકોને વિવિધ સેવાઓ સાથે વ્યવહાર કરે છે જેમાં એક ફી માટે રિટેલ બેન્કિંગ, એસ્ટેટ પ્લાનિંગ, નાણાકીય અને કર સેવાઓ, કાનૂની સ્રોતો વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

આ બે વિભાવનાઓની સરખામણી કરતી વખતે, ઇન્વેસ્ટમેંટ મેનેજમેન્ટ અને વેલ્થ મેનેજમેન્ટ વચ્ચેની કેટલીક સમાનતા જોઈ શકાય છે. બંને ખ્યાલોના મુખ્ય હેતુઓ રોકાણમાંથી મહત્તમ લાભ મેળવવા અથવા અન્યથા તેમના ગ્રાહકોને સલાહ આપવાનું છે.

ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટ અને વેલ્થ મેનેજમેન્ટ વચ્ચે શું તફાવત છે?

• પૂરી પાડવામાં આવતી નાણાકીય સેવાઓના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટ સ્તરમાં ફક્ત રોકાણ, પોર્ટફોલિયો અથવા એસેટ મેનેજમેન્ટ માટે મર્યાદિત છે. વેલ્થ મેનેજમેન્ટ ઇન્વેસ્ટમેંટ મેનેજમેન્ટ સહિત તમામ સંબંધિત વિસ્તારોને આવરી લેતી વ્યાપક નાણાકીય આયોજન સેવાઓ પૂરી પાડે છે.

• ઇન્વેસ્ટમેંટ મેનેજમેન્ટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ રોકાણોમાંથી પેદા થતી નાણાકીય નફાકારકતાને ઓપ્ટિમાઇઝ કરવાનો છે. વેલ્થ મેનેજમેન્ટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ક્લાયન્ટ્સના નેટ વર્થને મહત્તમ કરવાનો છે.

• ઇન્વેસ્ટમેંટ મેનેજમેન્ટમાં સેવા પ્રદાતા અને ક્લાયન્ટ વચ્ચેનું સંબંધ મર્યાદિત છે. વેલ્થ મેનેજમેન્ટમાં બે પક્ષો, સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન ટીમ અને ક્લાઈન્ટની જરૂરિયાતો અને પ્રાથમિકતાઓને મૂલ્યવાન કરતી ગ્રાહક વચ્ચે મજબૂત સંબંધ છે.

• ઇન્વેસ્ટમેંટ મેનેજમેન્ટમાં પૂરી પાડવામાં આવતી સેવાઓની સીમા નાણાકીય પાસા સુધી મર્યાદિત છે. વેલ્થ મેનેજમેન્ટમાં સેવાઓની શ્રેણીમાં ક્લાયન્ટ્સના નાણાકીય તેમજ જીવનશૈલી પાસાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે.

ઇન્વેસ્ટમેંટ મેનેજમેન્ટ વિ વેલ્થ મેનેજમેન્ટ સમરી

ઇન્વેસ્ટમેંટ મેનેજમેન્ટ એન્ડ વેલ્થ મેનેજમેન્ટ બે પ્રકારની વ્યાવસાયિક સેવા પ્રદાતાઓ છે. ઇન્વેસ્ટમેંટ મેનેજમેન્ટ હેઠળ, વ્યાવસાયિકો વિવિધ સિક્યોરિટીઝના ખરીદી અને વેચાણ માટે રોકાણ સલાહ સેવાઓ પૂરી પાડે છે. બીજી તરફ, સંપત્તિ વ્યવસ્થાપનમાં, સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ નાણાકીય સેવાઓ અને કર સેવાઓ, ઇન્વેસ્ટમેંટ એડવાઇઝરી સિવાયના કાનૂની અને એસ્ટેટ આયોજન સેવાઓ જેવી ઘણી સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે જવાબદાર છે. તેથી, તેમના ક્લાયન્ટ માટે પૂરી પાડવામાં આવતી સેવાઓનું સ્તર અલગ છે, જ્યાં રોકાણ વ્યવસ્થાપન માત્ર રોકાણના પાસાઓ પર જ ગણવામાં આવે છે, જ્યારે સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન એવી બધી પ્રવૃત્તિઓને ધ્યાનમાં રાખે છે કે જે ચોક્કસ વ્યક્તિ માટે સંપત્તિ બનાવે છે.