વ્યસ્ત અને પારસ્પરિક વચ્ચેનો તફાવત

વિવર્તન વિ પારસ્પરિક

ગુણાંકમાં પરિવર્તનશીલ અને વ્યસ્ત શબ્દનો ઉપયોગ પારસ્પરિક અને વ્યસ્ત શબ્દનો ઉપયોગ મોટેભાગે ગણિતમાં થાય છે, અને સમાન અર્થો ધરાવે છે. નંબર 'એ' ના ગુણાંકમાં વ્યસ્ત અથવા પારસ્પરિક, 1 / એ દ્વારા સૂચિત કરવામાં આવે છે, અને તેને સંખ્યા તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે, જ્યારે સંખ્યામાં ગુણાંકમાં વધારો થાય છે (1). તેનો અર્થ એ કે, જો અમારી પાસે અલ્પવિરામ એક્સ / વાય છે, તો તેના પારસ્પરિક અથવા ગુણાંકમાં વ્યસ્ત Y / x હશે. જો તમારી પાસે વાસ્તવિક સંખ્યા છે, તો ફક્ત સંખ્યા દ્વારા 1 ને વિભાજીત કરો અને તમે તેની વ્યસ્ત અથવા પારસ્પરિક સંખ્યા મેળવો. તેમના ઉત્પાદન તરીકે 1 હોવાના બે નંબરો પારસ્પરિક સંખ્યા હોવાનું કહેવાય છે. જો કે, આવા ગાઢ સંબંધો હોવા છતાં, વ્યસ્ત અને પારસ્પરિક વચ્ચે તફાવત છે જે આ લેખમાં વિશે વાત કરવામાં આવશે. અપૂર્ણાંકના કિસ્સામાં, તેના પારસ્પરિક શોધવાનો કાર્ય વધુ સરળ બને છે કારણ કે માત્ર અંશ અને છેદ બદલવાની જરૂર છે.

પારસ્પરિકની વિભાવના ખૂબ ઉપયોગી છે કારણ કે તે ઘણા ગણિતની સમસ્યાઓને સરળ બનાવે છે અને કોઈ વ્યક્તિ માનસિક રૂપે રકમને હલ કરી શકે છે. નીચેના ઉદાહરણ પર એક નજર.

8 / (1/5) ફક્ત 8 X 5 = 40 બની જાય છે; 8 થી 1/5 નો ભાગાકાર કરવાને બદલે, આપણે 1/5 ની પારસ્પરિક દ્વારા 8 ને ગુણીએ છીએ, જે 5

જયારે એ સાચું છે કે સંખ્યાના ગુણાંક વ્યસ્ત અને પારસ્પરિક વચ્ચે પસંદગી કરવાનું બહુ ઓછું છે, ત્યાં પણ ઉમેરવામાં આવે છે શૂન્ય મેળવવા માટે મૂળ સંખ્યામાં ઉમેરાવાની જરૂર છે, અને એક નહીં, જે ગુણાકારની વ્યસ્તતામાં કેસ છે. તેથી જો સંખ્યા એ છે, તો તેનો એડિટિવ ઇન્વર્ટ થશે - a + (-a) = 0. એડિટિવ ક્રમાંક એ છે કે તમારે પરિણામ તરીકે શૂન્ય મેળવવા માટે તેને ઉમેરવા જોઈએ.

સંક્ષિપ્તમાં:

વ્યસ્ત અને પારસ્પરિક વચ્ચેનું તફાવત

• વ્યસ્ત અને પારસ્પરિક ગણિતમાં સમાન વિચાર છે જે સમાન અર્થ ધરાવે છે, અને સામાન્ય રીતે ઓળખની વિરુદ્ધમાં

• ગુણાકારની વ્યસ્તતા પારસ્પરિક સમાન છે કારણ કે તેને પરિણામ તરીકે એક મેળવવા માટે સંખ્યા સાથે ગુણાકાર કરવાની જરૂર છે.

• જો કે, પરિણામ તરીકે શૂન્ય મેળવવા માટે સંખ્યામાં ઉમેરાવાની જરૂર છે તે ઉમેરવામાં વ્યસ્ત છે.