ઇન્ટરપોલ અને યુરોપોલ ​​વચ્ચેનો તફાવત

ઇન્ટરપોલ વિ. યુરોપોલ ​​

ઇન્ટરપોલ અને યુરોપોલ ​​જુદા જુદા ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સીઓ છે જે વિવિધ કાર્યો ધરાવે છે. જ્યારે તેમની સરખામણી કરીએ તો ઈન્ટરપોલ વિશ્વભરમાં Europol કરતાં વધુ જાણીતું છે.

ઇન્ટરપોલ એક આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિમિનલ પોલીસ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, જે વિવિધ આંતરરાષ્ટ્રીય પોલીસ સંગઠનો વચ્ચે સહકારની સુવિધા આપવા માટે સ્થાપવામાં આવી છે. ઇન્ટરપોલને 1 9 23 માં ઇન્ટરનેશનલ ક્રિમિનલ પોલીસ કમિશન તરીકે શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, અને હાલનું નામ 1956 થી અપનાવવામાં આવ્યું હતું.

યુરોપોલ ​​યુરોપીયન પોલીસ કચેરી છે જે યુરોપિયન યુનિયનની સત્તાવાર ગુપ્ત માહિતી એજન્સી છે. આ સંગઠન 1999 માં સ્થાપવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ 1992 ના માસ્ટ્રિક્ટ સંધિ પછી જ 1994 માં સંસ્થાએ મર્યાદિત ધોરણે શરૂઆત કરી હતી. પ્રારંભિક તબક્કામાં યુરોપોલ ​​મુખ્યત્વે ડ્રગ-સંબંધિત ગુનાઓ પર કેન્દ્રિત છે.

ઇન્ટરપોલ અને યુરોપોલ ​​પણ તેમના કાર્યોમાં અલગ છે. ઇન્ટરપૉલ મુખ્યત્વે જુદા જુદા દેશોમાં પોલિસ સંગઠનો વચ્ચે સહકારથી સંબંધિત છે, યુરોપોલ ​​મુખ્યત્વે યુરોપિયન યુનિયન સભ્ય દેશોની ઇન્ટેલિજન્સ સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલ છે.

ઇન્ટરપોલ પાસે તપાસ હાથ ધરવા માટેની શક્તિ અને અધિકાર છે અને જો જરૂરી હોય તો, ગુનાઓમાં સામેલ શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરી શકે છે. મુખ્યત્વે, ઇન્ટરપૉલ મની લોન્ડરિંગ, ડ્રગ પેડિંગ, ટેરરિઝમ, નરસંહાર અને અસંખ્ય અન્ય લોકો જેવા તમામ ગુનાઓ સાથે વ્યવહાર કરે છે. તેનાથી વિપરીત, તપાસ માટે અથવા વિવિધ ગુનાઓમાં સામેલ શંકાસ્પદોને પ્રશ્ન કરવાનો યુરોપોલ ​​પાસે કોઈ અધિકાર નથી અથવા છે. વધુમાં, યુરોપોલમાં યુરોપિયન યુનિયન દેશોમાં કોઇ પણ ગુનાના સંબંધમાં શકમંદોને ધરપકડ કરવાની સત્તા નથી. યુરોપોલ ​​બીજા યુરોપિયન યુનિયન મેમ્બર દેશોમાં ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સીઓને ટેકો આપી શકે છે. ઇન્ટરપોલથી વિપરીત, યુરોપોલ ​​પાસે કોઈ એક્ઝિક્યુટિવ સત્તા નથી. યુરોપોલમાં માત્ર સહાયક સત્તાઓ છે

ઇન્ટરપોલનું ફ્રાન્સમાં લ્યુનનું મુખ્ય મથક છે જ્યારે યુરોપોલનું હેગમાં તેનું મુખ્યમથક છે.

સારાંશ:

1. ઈન્ટરપોલ આંતરરાષ્ટ્રીય આંતરીક પોલીસ સંસ્થાઓ છે, જે વિવિધ આંતરરાષ્ટ્રીય પોલીસ સંગઠનો વચ્ચે સહકારની સુવિધા આપવા માટે સ્થાપિત કરવામાં આવી છે.
2 યુરોપપોલ યુરોપીયન પોલીસ કચેરી છે જે યુરોપિયન યુનિયનની સત્તાવાર ગુપ્ત માહિતી એજન્સી છે.
3 ઇન્ટરપોલને 1 9 23 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિમિનલ પોલીસ કમિશન તરીકે શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, અને વર્તમાન નામ 1956 થી અપનાવવામાં આવ્યું હતું.
4 યુરોપોલની સ્થાપના 1999 માં કરવામાં આવી હતી. પરંતુ 1992 ના માસ્ટ્રિક્ટ સંધિ પછી જ 1994 માં સંસ્થાએ મર્યાદિત ધોરણે શરૂઆત કરી હતી.
5 ઇન્ટરપોલ પાસે તપાસ હાથ ધરવા માટેની શક્તિ અને અધિકાર છે અને જો જરૂરી હોય તો ગુનામાં સામેલ શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરી શકે છે.
6 યુરોપોલ ​​પાસે તપાસ હાથ ધરવાનો અધિકાર છે અથવા વિવિધ ગુનાઓમાં સામેલ શંકાસ્પદોને પ્રશ્ન છે.7. યુરોપિયન યુનિયનમાં કોઈપણ ગુનાના સંબંધમાં યુરેપોલમાં શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરવાની સત્તા પણ નથી.