આંતરિક ઓડિટ અને આંતરિક નિયંત્રણ વચ્ચેનો તફાવત

મુખ્ય તફાવત - ઇન્ટરનલ ઓડિટ વિ આંતરિક નિયંત્રણ

આંતરિક ઓડિટ અને આંતરિક નિયંત્રણ કોઈપણ પ્રકારની સંસ્થાના બે મુખ્ય પાસાં છે. સામાન્ય રીતે, આ બે શબ્દો ઘણીવાર ભેળસેળ અને એકબીજાના બદલે વાપરવામાં આવે છે; તેમ છતાં, તેઓ એકબીજાથી અલગ છે. આંતરિક ઓડિટ અને આંતરિક નિયંત્રણ વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે આંતરિક ઓડિટ તે કાર્ય છે જે સ્વતંત્ર અને ઉદ્દેશપૂર્ણ આશ્રય પૂરો પાડે છે કે સંસ્થાના આંતરિક નિયંત્રણ અને જોખમ સંચાલન પ્રણાલી અસરકારક રીતે કાર્ય કરી રહી છે જ્યારે i નૈતિક નિયંત્રણ એ કંપની દ્વારા અમલમાં આવેલ સિસ્ટમ છે જે નાણાકીય અને એકાઉન્ટિંગની માહિતીની અખંડિતતાની ખાતરી કરે છે અને તે સફળ રીતે અને કાર્યકારી હેતુઓને સફળ રીતે પૂર્ણ કરવા તરફ આગળ વધી રહી છે. વિષયવસ્તુ

1 ઝાંખી અને કી તફાવત

2 આંતરિક ઓડિટ
3 આંતરિક નિયંત્રણ શું છે
4 સાઇડ સરખામણી દ્વારા સાઇડ - આંતરિક ઑડિટ વિ આંતરિક નિયંત્રણ
5 સારાંશ
આંતરિક ઓડિટ શું છે?
આંતરિક ઓડિટ એક એવું કાર્ય છે જે સ્વતંત્ર અને ઉદ્દેશપૂર્ણ આશ્રય પૂરો પાડે છે કે કંપનીના આંતરિક નિયંત્રણ અને રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ હેતુપૂર્વક કાર્ય કરી રહી છે. આંતરિક ઑડિટ વિભાગનું નેતૃત્વ આંતરિક ઑડિટર દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેનો તાજેતરનો અને સંબંધિત નાણાકીય અનુભવ હોવો જોઈએ. આંતરિક ઓડિટરની નિમણૂક ઑડિટ કમિટી દ્વારા કરવામાં આવે છે, જે આંતરિક ઓડિટરની અસરકારકતાનું મૂલ્યાંકન કરશે અને સમયાંતરે ઓડિટ રિપોર્ટ્સ પ્રાપ્ત કરશે. ઑડિટ કમિટીમાં આંતરિક ઓડિટના સંદર્ભમાં કામગીરી કરવા માટે નીચેની ભૂમિકાઓ છે.

કંપનીના આંતરિક ઓડિટ કાર્યની અસરકારકતાનું નિરીક્ષણ અને તેની સમીક્ષા કરો

ખાતરી કરો કે આંતરિક ઓડિટ કાર્યને તેના ફરજો અમલમાં મૂકવા માટે પૂરતી નાણાકીય અને અન્ય સ્રોતોની ઍક્સેસ છે
 • ખાતરી કરો કે આંતરિક ઑડિટ કાર્યને સફળ ઑડિટ કરવા માટે સંસ્થાના તમામ ભાગોમાંથી સંબંધિત માહિતીનો ટેકો અને વપરાશ હોય છે
 • બોર્ડને જાણ કરો અને કંપનીની આંતરિક ઓડિટ સિસ્ટમમાં કેવી રીતે સુધારવું તે અંગે યોગ્ય ભલામણો કરો
 • મેનેજમેન્ટના પ્રતિભાવને ધ્યાનમાં લો કોઈપણ કી બાહ્ય અથવા આંતરિક ઓડિટ ભલામણો
 • જો કંપની પાસે આંતરિક ઓડિટ કાર્ય ન હોય તો (કેટલીક કંપનીઓમાં, ખાસ કરીને નાની કંપનીમાં શક્ય છે કે જ્યાં માત્ર એક બાહ્ય ઓડિટ કાર્ય છે), ની સ્થાપના માટેની જરૂરિયાત આંતરિક ઓડિટ કાર્ય વાર્ષિક ગણવું જોઇએ.
આંતરિક નિયંત્રણ શું છે?

આંતરિક નિયંત્રણ એ નાણાકીય અને એકાઉન્ટિંગની માહિતીની સંકલનની ખાતરી કરવા માટે કંપની દ્વારા અમલમાં આવેલી પદ્ધતિ છે અને તે કંપની સફળ રીતે અને સફળ હેતુઓને પરિપૂર્ણ કરવા તરફ આગળ વધી રહી છે. મુખ્ય કારણ એ છે કે આંતરિક નિયંત્રણ કાર્યવાહી સ્થાને છે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે છે કે કંપનીના જોખમોને હળવા કરવામાં આવે છે. જ્યારે પણ એક કાર્યક્ષમ આંતરિક નિયંત્રણ પ્રણાલી સ્થાને છે, ત્યાં કોઈ ગેરેંટી નથી કે જોખમો સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવામાં આવશે; જોકે, કંપની માટે નોંધપાત્ર નબળા કારણથી તેમને નિયંત્રિત કરી શકાય છે. આંતરિક નિયંત્રણનાં પગલાઓ નીચેના સ્વરૂપો લઈ શકે છે.

એક કર્મચારીને કપટપૂર્ણ કાર્ય કરવા માટે રોકવા, નિરીક્ષણ અને ઑડિટિંગ વ્યવહારોની જવાબદારી વિભાજિત કરવા માટે ફરજોનું વિભાજન,

બારણું તાળાઓ દ્વારા (ભૌતિક પહોંચ માટે) અને પાસવર્ડ્સ દ્વારા (ઓનલાઇન એક્સેસ માટે) ઍક્સેસ નિયંત્રિત કરો

 1. એકાઉન્ટિંગ સુનિશ્ચિત કરવા માટે કે એકાઉન્ટ બેલેન્સ એ સપ્લાયર્સ, ગ્રાહકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ સહિત અન્ય એકમો દ્વારા સંચાલિત બેલેન્સ સાથે મેળ ખાય છે
 2. નોંધપાત્ર મૂલ્યના વ્યવહારોને અધિકૃત કરવા માટે ચોક્કસ મેનેજરોને સત્તા આપવી
 3. કર્મચારી પ્રભાવ જેવા સ્વતંત્ર તપાસ જેમ કે નિરીક્ષણ
 4. દરેક પ્રકારના જોખમના અમલ માટેના નિયંત્રણનો પ્રકાર બે પાસાઓના આધારે નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.
 5. જોખમની સંભાવના / જોખમની સંભાવના - જોખમની શક્યતાનું અભાવ

જોખમનો પ્રભાવ - જો જોખમ ભરાઈ જાય તો તે નાણાકીય નુકશાનનું કદ

 • શક્યતા અને જોખમની અસર બંને ઉચ્ચ, મધ્યમ અથવા નીચુ હોઇ શકે છે. ઊંચી સંભાવના અને અસર સાથે જોખમ માટે, ઉચ્ચ અસર સાથેના નિયંત્રણો અમલમાં મૂકવા જોઈએ. જો નહિં, તો તે ઉચ્ચ નિયંત્રણ જોખમ માટે ખુલ્લા કરવામાં આવશે.
 • આકૃતિ 01: જોખમની અસર અને અસર કંપનીને

આંતરિક ઑડિટ અને આંતરિક નિયંત્રણ વચ્ચે શું તફાવત છે તેનો ઉપયોગ કરવા માટેના આંતરિક નિયંત્રણ માપદંડને ઓળખવામાં મદદ કરે છે?

ઇન્ટરનલ ઓડિટ વિ આંતરિક નિયંત્રણ

આંતરિક ઓડિટ એક એવું કાર્ય છે જે સ્વતંત્ર અને ઉદ્દેશપૂર્ણ આશ્રય પૂરો પાડે છે કે સંસ્થાના આંતરિક નિયંત્રણ અને જોખમ સંચાલન પ્રણાલી અસરકારક રીતે કાર્યરત છે

આંતરિક નિયંત્રણ એ નાણાકીય અને એકાઉન્ટિંગની માહિતીની સંકલનની ખાતરી કરવા માટે કંપની દ્વારા અમલમાં આવેલી પદ્ધતિ છે અને તે કંપની સફળ રીતે અને કાર્યકારી હેતુઓને સફળ રીતે પૂર્ણ કરવા તરફ આગળ વધી રહી છે.

મુખ્ય જવાબદારી આંતરિક ઓડિટની મુખ્ય જવાબદારી એ આંતરિક નિયંત્રણ પ્રણાલીની અસરકારકતાની સમીક્ષા કરવી.
આંતરિક નિયંત્રણ પ્રણાલીની મુખ્ય જવાબદારીઓ એ છે કે સાઉન્ડ આંતરિક નિયંત્રણ કાર્યવાહી સ્થાપી રહી છે.
કુદરત આંતરિક ઓડિટ એક નિવારક માપ છે.
આંતરિક નિયંત્રણ એક ડિટેક્ટીવ માપ છે.
સારાંશ - આંતરિક ઑડિટ વિ આંતરિક નિયંત્રણ આંતરિક ઑડિટ અને આંતરિક નિયંત્રણ વચ્ચેનો ફરક તેની પ્રકૃતિ અને લાગુ પડકારને લીધે અલગ છે. યોગ્ય નિયંત્રણો દ્વારા જોખમોને હળવી કરવા અને તેની ખાતરી કરવા માટે કે કંપની તેના હેતુઓને હાંસલ કરવામાં અવરોધે છે તે આંતરિક નિયંત્રણનો હેતુ છે; આ પ્રકારના નિયંત્રણો હેતુથી કાર્યરત છે તે નિરીક્ષણ કરવું તે આંતરિક ઓડિટનું ઉદ્દેશ છે.એનરોન અને લેહમેન બ્રધર્સ જેવી વિશાળ પાયાની કંપનીઓ ગંભીર આંતરિક નિયંત્રણ પદ્ધતિ અને અસરકારક આંતરિક ઑડિટ કાર્ય ન હોવાને કારણે તૂટી પડ્યું છે.

સંદર્ભ:

1. આંતરિક નિયંત્રણ એન. પી. , વેબ 19 મે 2017.

2 "આંતરિક અને બાહ્ય ઓડિટમાં તફાવત - પ્રશ્નો અને જવાબો "એકાઉન્ટિંગટૂલ એન. પી. , n. ડી. વેબ 21 મે 2017.
3 "આંતરિક ઓડિટ "ઇન્વેસ્ટોપેડિયા એન. પી. , 23 નવેંબર 2003. વેબ 21 મે 2017.
ચિત્ર સૌજન્ય:
1. "રિસ્કમેટ્રિક્સ-આરએચ" રોયહેની દ્વારા - પોતાના કામ (સીસી દ્વારા 3. 0) કોમન્સ દ્વારા વિકિમિડિયા