આંતરિક અને બાહ્ય સહભાગીઓ વચ્ચેનો તફાવત

આંતરિક વિ બાતભરી હિતધારકો

હિસ્સાધારકો વ્યક્તિઓ, જૂથોને , અથવા સંગઠનો કે જે વ્યવસાયના પ્રદર્શન સાથે સંબંધિત છે. હિસ્સાધારકો બિઝનેસ પ્રવૃત્તિઓથી ચિંતિત છે કારણ કે તેઓ વ્યવસાયના પ્રદર્શનથી સીધા અથવા પરોક્ષ રીતે પ્રભાવિત થશે. હિસ્સાધારકોને બે વર્ગોમાં વિભાજિત કરી શકાય છે; આંતરિક હિસ્સેદારો અને બાહ્ય હિતધારકો. હિસ્સાધારકો નિર્ણાયક હેતુઓ માટે વિવિધ માહિતીનો ઉપયોગ કરે છે અને શેરહોલ્ડરો માટે ઉપલબ્ધ માહિતી તે પર આધાર રાખે છે કે શું શેરહોલ્ડર આંતરિક અથવા બાહ્ય હિસ્સેદાર છે. આ લેખ દરેક પ્રકારનાં હિસ્સાધારકને વધારે ઊંડાણમાં તપાસ કરે છે અને આંતરિક અને બાહ્ય હિસ્સેદારો વચ્ચે સમાનતા અને તફાવતો દર્શાવે છે.

આંતરિક હિતધારકો

આંતરિક હિસ્સેદારો તે છે કે જેઓ બિઝનેસના પ્રભાવથી સીધા પ્રભાવિત થાય છે. આંતરિક હિસ્સેદારો જેમ કે માલિકો, શેરહોલ્ડરો, લેણદારો, મેનેજરો, ગ્રાહકો, કર્મચારીઓ, બિઝનેસ ભાગીદારો અને સપ્લાયર્સ સીધી બિઝનેસની કામગીરી સાથે સંકળાયેલા છે. આંતરિક હિસ્સેદારોને પ્રાથમિક હિસ્સેદારો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

આંતરિક હિસ્સેદારોનો સામાન્ય રીતે કંપની પર કેવી રીતે ચાલે છે તેના પર મોટી અસર પડે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કંપનીના માલિકો મહત્વપૂર્ણ કારોબારી નિર્ણયોમાં ભાગ લેશે. ગ્રાહકો પણ આંતરિક હિતધારકો છે, જે વ્યવસાય માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે, જે તેમની જરૂરિયાતો પૂરી થાય છે તે કંપનીના વેચાણ પર પ્રભાવ પાડી શકે છે. કંપનીના મેનેજરો અને કામદારો પણ કંપનીના રોજગારીની કામગીરીને અસર કરે છે જે વિવિધ કારોબારી નિર્ણયો કરે છે.

બાહ્ય હિતધારકો

બાહ્ય હિસ્સેદારો વ્યક્તિઓ, જૂથો અને સંગઠનો છે જે વ્યવસાયના પ્રભાવથી સીધા પ્રભાવિત નથી. આ પક્ષો નિર્ણય નિર્ણય અને અન્ય કારોબારી બાબતોમાં સીધા જ સામેલ નથી અને તેથી, કંપનીના નિર્ણયો અથવા કામગીરીથી પ્રભાવિત થઈ શકશે નહીં. બાહ્ય હિસ્સેદારોમાં સરકારી સંસ્થાઓ, સામાન્ય જનતા, સમુદાય ઉદ્યોગપતિઓ, રાજકારણીઓ, વિશ્લેષકો, સ્ટોક બ્રોકર્સ, સંભવિત રોકાણકારો વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

બાહ્ય હિસ્સેદારો કંપનીના નાણાકીય માહિતી અને અન્ય હેતુઓ માટે સાર્વજનિક રૂપે ઉપલબ્ધ અન્ય માહિતીનો ઉપયોગ કરશે. ઇન્ટર્નલ રેવન્યુ જેવી સરકારી સંસ્થાઓ ટેક્સ પેમેન્ટની આકારણી કરવા માટે આ માહિતીનો ઉપયોગ કરશે, સંભવિત રોકાણકારો રોકાણની પસંદગી કરવા માટે માહિતીનો ઉપયોગ કરશે, માધ્યમો જાહેર જાગરૂકતા હેતુઓ માટે તેનો ઉપયોગ કરશે અને વિશ્લેષકો અને શેર દલાલો ક્લાઈન્ટો અથવા સંભવિત રોકાણકારોને સલાહ આપવા માટે તેનો ઉપયોગ કરશે.

આંતરિક અને બાહ્ય હિસ્સેદારો વચ્ચે શું તફાવત છે?

હિતધારકો જૂથ, વ્યક્તિઓ અને સંગઠનો છે જે વ્યવસાયની પ્રવૃત્તિઓ, કામગીરી, કામગીરી અને સફળતામાં રસ ધરાવે છે. આ વ્યક્તિઓ સીધી કે આડકતરી રીતે વ્યવસાયની સફળતાઓ અથવા નિષ્ફળતાથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે, જે આવા વ્યાપનું કારણ છે. બે પ્રકારનાં હિસ્સેદારો છે; આંતરિક હિસ્સેદારો અને બાહ્ય હિતધારકો. આંતરિક હિસ્સેદારો સીધી રીતે બિઝનેસ ઓપરેશન્સમાં સામેલ થાય છે, અને કેટલાકને મહત્વના કારોબારી નિર્ણયો લેવાનો પ્રભાવ છે. બાહ્ય હિસ્સેદારો ધંધાના કારોબારીથી સીધી રીતે પ્રભાવિત થઈ શકશે નહીં અથવા વિવિધ હેતુઓ માટે કોઈપણ જાહેર રીતે ઉપલબ્ધ માહિતીનો ઉપયોગ કરી શકશે.

સારાંશ:

આંતરિક વિ બાતમી હિસ્સાધારકો

• હસ્તીઓ વ્યક્તિઓ, જૂથો અથવા સંગઠનોનો ઉલ્લેખ કરે છે જે કોઈ વ્યવસાયના પ્રદર્શનથી સંબંધિત છે.

• આંતરિક હિસ્સેદારો તે છે કે જેઓ વ્યવસાયના પ્રદર્શનથી સીધા પ્રભાવિત થાય છે. માલિકો, શેરહોલ્ડરો, લેણદારો, મેનેજરો, ગ્રાહકો, કર્મચારીઓ, બિઝનેસ ભાગીદારો અને સપ્લાયર્સ જેવા આંતરિક હિસ્સેદારો સીધી વ્યવસાયના સંચાલન સાથે સંકળાયેલા છે.

• બાહ્ય હિસ્સેદારો વ્યક્તિઓ, જૂથો અને સંગઠનો છે, જેમ કે સરકારી સાહસો, સામાન્ય જનતા, સમુદાયના વેપારીઓ, રાજકારણીઓ, વિશ્લેષકો, સ્ટોક બ્રોકર્સ વગેરે જેવી વ્યવસાયના પ્રભાવથી સીધા પ્રભાવિત નથી, પરંતુ કોઈપણ જાહેરમાં ઉપલબ્ધ માહિતીનો ઉપયોગ કરે છે. વિવિધ હેતુઓ માટેનો વ્યવસાય