ઇન્સ્ટન્ટ યીસ્ટ અને રેપિડ-રાઇસ યીસ્ટ વચ્ચેનું તફાવત

ઇન્સ્ટન્ટ યીસ્ટ વિ રેપિડ-રાઇસ યીસ્ટ

ઇન્સ્ટન્ટ આથો અને ઝડપી-વધારો યીસ્ટ્સ બેકરના ખમીરની જાતો છે. બેકરના ખમીરનો ઉપયોગ રોટલી જેવી પકવવા બેકરી પ્રોડક્ટ્સ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કણકમાં આછો એજન્ટ તરીકે થાય છે. આ યીસ્ટને બ્રેવરની આથો પણ કહેવાય છે કારણ કે તે આથોની સમાન પ્રજાતિ છે જેનો દારૂ ઉકાળવા માટે ઉપયોગ થાય છે. બેકરની યીસ્ટ ચાર અલગ અલગ પ્રકારો છે, એટલે કે; સક્રિય સૂકી, ઝડપી, ઝડપી વધારો, અને તાજા કેકની આથો. તફાવત મુખ્યત્વે તેમની ભેજની સામગ્રી અને ગ્રાન્યુલોના કદ પર આધારિત છે.

ત્વરિત ખમીર
ઇન્સ્ટન્ટ યીસ્ટમાં ખૂબ નાના ગ્રાન્યુલ્સ છે તે જીવંત કોશિકાઓના ખૂબ ઊંચી ટકાવારી ધરાવે છે. તે રેસીપીના શુષ્ક ઘટકો પર સીધા જ ઉમેરી શકાય છે. આ પ્રકારની આથોને પાણીમાં રેહાઇડ્રેટેડ અથવા મિશ્રિત કરવાની જરૂર નથી કારણ કે તે કણકમાં ઉમેરીને. તે કણક kneaded છે તે પહેલાં ઉમેરી શકાય છે. કેટલીકવાર એસ્કોર્બિક એસિડની ખૂબ જ ઓછી માત્રા તેને સાચવવા માટે ઇન્સ્ટન્ટ યીસ્ટમાં ઉમેરવામાં આવે છે. તેના કારણે તેને ઓરડાના તાપમાને લગભગ એક વર્ષ સુધી સંગ્રહિત કરી શકાય છે.
વાણિજ્યિક ઉપયોગ માટે, ખમીર ઇંટ બેગમાં વેક્યુમ ભરેલું છે. ઘરના વપરાશ માટે તેઓ પ્રિમીઝ્ડ, નાનાં, સીલબંધ પેકેટમાં ઉપલબ્ધ છે. સક્રિય સૂકી યીસ્ટને તેને રેહાઇડ્રેટ કર્યા વિના તે બદલી શકાય છે.

રેપિડ-વેવ્ડ યીસ્ટ
રેપિડ-વેવ્ડ યીસ્ટમાં ખૂબ સરસ દાણાદાર છે. તેમની અહીયા ત્વરિત ખમીર કરતાં નાની છે. તેને ઇન્સ્ટન્ટ યીસ્ટના વિવિધ પ્રકાર તરીકે ગણવામાં આવે છે. દાણાદાર નાના હોવાથી, તેઓ સરળતાથી વિસર્જન કરે છે અને ઝડપથી વધે છે, આમ નામ "ઝડપી વધારો" "ઝડપથી કણક ઉગાડવામાં સ્વાદ માટે ખૂબ જ સારી માનવામાં આવે છે. અનુભવી રસોઈયા કહે છે કે આ ખમીર બ્રેડમાં પરિણમે છે, જે અન્ય યીસ્ટની સાથે બનેલા બ્રેડ તરીકે ખૂબ સ્વાદ નથી. તેને bread maker yeast પણ કહેવામાં આવે છે કારણ કે તે બ્રેડ મશીનમાં વપરાય છે.
તે ઘણો સમય બચાવે છે આથો ઉમેરીને પછી, તમે તેના બદલે વધવા માટે રાહ જોઈને બદલે બ્રેડ માટે કણકને આકાર આપી શકો છો. તે કોઈ પણ ખમીર સાથે બદલાતી નથી.

સારાંશ:

1. ઝડપી-વધતા યીસ્ટના ગ્રાન્યુલ્સ ઇન્સ્ટન્ટ યીસ્ટ ગ્રાન્યુલ્સ કરતાં નાની છે.
2 ઝડપી ઉગાડતા યીસ્ટ નાના ગ્રાન્યુલ્સના કારણે ઇન્સ્ટન્ટ યીસ્ટ કરતાં વધુ ઝડપથી ઓગળી જાય છે.
3 કેટલાક પ્રકારના એસર્બોબિક એસિડ તેને સાચવવા માટે ઇન્સ્ટન્ટ યીસ્ટમાં ઉમેરવામાં આવે છે; ઝડપથી વૃદ્ધિ થતી આથોમાં એસકોર્બિક એસિડ નથી.
4 રેપિડ-યીઝ્ડ આથો ખૂબ સમય બચાવે છે કારણ કે તે ઇન્સ્ટન્ટ યીસ્ટ કરતાં કણકમાં ઝડપી વધારો કરે છે. એકવાર કણક ઘીલું થાય છે, તો તમે તાત્કાલિક યીસ્ટ દ્વારા તેને વધવાની રાહ જોયા વગર બ્રેડ માટે કણકને આકાર આપી શકો છો.
5 રેપિડ-યીઝ્ડ આથો અન્ય કોઈ પણ યીસ્ટ સાથે બદલી શકાતો નથી, જ્યારે ઇન્સ્ટન્ટ યીસ્ટને સક્રિય શુષ્ક આથો સાથે બદલી શકાય છે.
6 ઝડપી-ઉંચા યીસ્ટનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલ અંતિમ ઉત્પાદનની ત્વરિત ત્વરિત યીસ્ટનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલ ઉત્પાદન જેટલી સારી નથી.
7 રેપિડ-યીઝ્ડ યીસ્ટને બ્રેડ મેકર્સની આથો પણ કહેવાય છે. ઇન્સ્ટન્ટ યીસ્ટ માત્ર બેકરના યીસ્ટ છે