ઇનસોર્સિંગ અને આઉટસોર્સિંગ વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - ઇન્સ્કોર્સીંગ વિ આઉટસોર્સિંગ

ઇન્સ્સોર્સીંગ અને આઉટસોર્સિંગ વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે ઇન્સ્સોર્સીંગ કંપનીની અંદર કંપનીની અંદર કામ કરવાના બદલે કંપનીમાં એક કાર્ય અથવા પ્રોજેક્ટને સોંપવાની છે જ્યારે આઉટસોર્સિંગ એ પ્રથા છે એક તૃતીય પક્ષની કંપનીને કાર્ય અથવા પ્રોજેક્ટનો કરાર કરવાની. આ બે વિકલ્પો છે કે જે સંસ્થા કોઈ ખાસ પ્રોજેક્ટ અથવા નિયમિત કામગીરી હાથ ધરવા ઈચ્છે તેમાંથી પસંદ કરી શકે છે. બંને વિકલ્પોના પોતાના ફાયદા અને ગેરલાભો છે, નિર્ણય લેતાં પહેલાં વ્યવસાયોને બન્ને વિકલ્પોનું કાળજીપૂર્વક મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ.

વિષયવસ્તુ
1 ઝાંખી અને કી તફાવત
2 ઇન્સ્સોર્સીંગ શું છે
3 આઉટસોર્સિંગ શું છે
4 સાઇડ બાયપાસ - ઇનસોર્સિંગ વિ આઉટસોર્સિંગ
5 સારાંશ

ઇનસોર્સિંગ શું છે?

ઇન્સ્સોર્સીંગ એ બાહ્ય કંપનીની ભરતીને બદલે કંપનીમાં કોઈ કાર્ય અથવા પ્રોજેક્ટને પાર્ટીમાં સોંપવાનો ઉલ્લેખ કરે છે.

ઇ. જી. એડીએફ કંપની કર્મચારી વિગતો રેકોર્ડ કરવા માટે નવી સિસ્ટમ ડિઝાઇન કરવા માંગે છે. એડીએફમાં એક ઇન-હાઉસ આઇટી વિભાગ છે, જે 15 કર્મચારીઓ છે, જેમાં એડીએફ આ નવા પ્રોજેક્ટને સોંપે છે.

કાર્ય અથવા પ્રોજેક્ટને આશ્રય હોવો જોઈએ તે નિર્ણય એ સંસ્થામાં યોગ્ય કુશળતા ઉપલબ્ધતા પર આધાર રાખે છે. ઉપરના ઉદાહરણમાં, જો નવી સિસ્ટમ ખૂબ જ જટિલ છે અને એડીએફ માને છે કે આઇટી સ્ટાફ નવી સિસ્ટમના નિર્માણ માટે આવશ્યક કુશળતા ધરાવતા નથી, તો પછી ઇન્સ્સોર્સીંગ સફળ રહેશે નહીં.

ઇન્સ્કોરિસિંગના લાભો

કંપનીઓ કે જે કાર્ય અથવા પ્રોજેક્ટ પર નિયંત્રણ જાળવી રાખવા માગતા હોય તે માટે આદર્શ છે. કંપનીના કર્મચારીઓ કામનું સંચાલન કરશે જેથી આ માટે પૂરતા નિયંત્રણ જાળવી શકાય. વધુમાં, ઇન્સ્સોર્સીંગમાં નીચેના લાભો છે.

  • કર્મચારીઓ વ્યવસાયથી કેવી રીતે કામ કરે છે તે અંગે પરિચિત છે, આમ, વ્યવસાયના હેતુઓને આધારે શું અપેક્ષિત છે.
  • પ્રવર્તમાન સ્રોતોના ઉપયોગથી ખર્ચ ઓછો હોઈ શકે છે.

આઉટસોર્સિંગ શું છે?

આઉટસોર્સિંગ એ કોઈ કાર્ય અથવા ત્રીજા પક્ષની કંપનીને પ્રોજેક્ટ કરવાના કરારનો સંદર્ભ આપે છે. ઘણા ઉદ્યોગોમાં આઉટસોર્સિંગ સામાન્ય વલણ તરીકે જોઇ શકાય છે. ઘણી કંપનીઓ એચઆર (HR), પગારપત્રક, અને વિશિષ્ટ કંપનીઓને એકાઉન્ટિંગ જેવા સપોર્ટ ફંક્શનોનો આઉટસોર્સ કરતું હોય છે. કેટલીકવાર, વ્યવસાયો દેશની બહાર કંપનીઓને ઓપરેશન આઉટસોર્સ કરે છે; જેને 'ઓફશોરિંગ' કહેવામાં આવે છે.

ઇ. જી. જીએચએફ (HH) કંપની એચઆર (HR) કાર્યને સ્વતંત્ર એચઆર કંપનીમાં આઉટસોર્સ કરાવવાનું નક્કી કરે છે કારણ કે તે માને છે કે તે ઘરના માનવ સંસાધન વિભાગમાં જાળવી રાખવા કરતાં સસ્તી હોઇ શકે છે.

આઉટસોર્સિંગના લાભો

આઉટસોર્સિંગનો મુખ્ય લાભ બિન-કોર પ્રવૃત્તિઓને કરાર કરીને વ્યવસાયના મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની ક્ષમતા છે. વધુમાં, આઉટસોર્સિંગ કંપની (તૃતીય પક્ષ કંપની) પાસે પાયાની અર્થતંત્રો હોઈ શકે છે, કારણ કે ખર્ચ બચતના સ્વરૂપમાં કંપનીને પસાર કરવામાં આવશે ત્યારથી આઉટસોર્સની કિંમતની બચત ઘણી વાર મળી આવે છે. ઓવરહેડ અને મજૂર ખર્ચ પર બચત ઉપરાંત, આઉટસોર્સિંગને રોજગારી આપતી કારણોમાં સુધારેલ કાર્યક્ષમતા અને વધુ ઉત્પાદકતા સામેલ છે.

કંપની દ્વારા ત્રીજા પક્ષ સાથે સર્વિસ લેવલ એગ્રીમેન્ટ (એસએલએ) દાખલ કરવામાં આવે છે જે પૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી કાર્ય અથવા પ્રોજેક્ટની પ્રકૃતિ અને ગુણવત્તાની અપેક્ષિત સ્તર અને અન્ય ધોરણો જે મળવી જોઈએ. જ્યારે આઉટસોર્સિંગના ઘણા લાભો છે, આ પ્રકારના કરારમાં જોખમ રહેલું છે, જ્યાં તૃતીય પક્ષ કંપની દ્વારા કંપનીની ગુપ્ત માહિતી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. વધુમાં, એવી કોઈ ગેરેંટી નથી કે અપેક્ષિત ગુણવત્તાની ધોરણો પૂર્ણ કરવામાં આવશે અથવા આઉટસોર્સિંગ વૈકલ્પિક ખર્ચ અસરકારક છે કારણ કે કંપની કાર્ય અથવા પ્રોજેક્ટ પર મર્યાદિત નિયંત્રણ ધરાવે છે.

આકૃતિ 01: નિવાસી દેશની બહાર કંપનીને આઉટસોર્સિંગ અપસ્રોરિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે

ઇનસોર્સિંગ અને આઉટસોર્સિંગ વચ્ચે શું તફાવત છે?

ઇન્સોર્સિંગ વિ આઉટસોર્સિંગ

ઇન્સ્સોર્સીંગ બહારની કંપનીની ભરતીને બદલે કંપનીની અંદર કોઈ કાર્ય અથવા પ્રોજેક્ટને અસાઇન કરી રહી છે. આઉટસોર્સિંગ એ કોઈ કાર્ય અથવા ત્રીજા પક્ષની કંપનીને પ્રોજેક્ટ કરવાના કરારનો સંદર્ભ આપે છે.
કી એડવાન્ટેજ
પ્રોજેકટ પર નિયંત્રણ અથવા કાર્યને કંપની દ્વારા ઇન્સ્સોર્સીંગમાં જાળવી શકાય છે. બિન-મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓના 0USOURSourcing દ્વારા વ્યવસાયના મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે.
ગોપનીયતા
ઇન્સ્સોર્સીંગ વિકલ્પ સાથે, સંવેદનશીલ કંપનીની માહિતી જોખમમાં હશે નહીં. આઉટસોર્સિંગ એગ્રીમેન્ટ્સના પરિણામે ગુપ્તતા અને સલામતીના મુદ્દાઓ ઉદ્ભવી શકે છે
કિંમત
જો હાલના સ્રોતોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ખર્ચ ઓછો હોઈ શકે છે સ્કેલના અર્થતંત્રોને કારણે ખર્ચ બચતનો ઘણીવાર આનંદ થાય છે.

સારાંશ - ઇન્સ્કોર્સીંગ વિ આઉટસોર્સિંગ

ઇન્સ્સોર્સીંગ અને આઉટસોર્સિંગ વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે શું ઓપરેશન કર્મચારીઓ દ્વારા સંસ્થામાં (ઇન્સ્સોર્સીંગ) અથવા ત્રીજા પક્ષની કંપની (આઉટસોર્સિંગ) દ્વારા કરવામાં આવે છે. પ્રોજેક્ટ અથવા કાર્યને આઉટસોર્સ કરાવવા અથવા આઉટસોર્સ કરાવવું કે નહીં તે નિર્ણય તેની પ્રકૃતિ અને હેતુવાળા પરિણામ પર આધાર રાખે છે; આઉટસોર્સિંગ એવી પ્રવૃત્તિ છે જે તાજેતરના સમયમાં ખૂબ લોકપ્રિયતા મેળવી છે. વધુમાં, તે આઉટસોર્સ કરાવવા અથવા ઇન્સ્સોર્સ માટે ખર્ચ અસરકારક હોઈ શકે છે અને આ દરેક પરિસ્થિતિ પર આધાર રાખીને બદલાઈ જશે

સંદર્ભો:
1. ઇન્સ્સોર્સીંગ "ઇન્વેસ્ટોપેડિયા એન. પી. , 29 સપ્ટે. 2010. વેબ 17 એપ્રિલ. 2017.
2. "આઉટસોર્સિંગ શું છે? - WhatIs માંથી વ્યાખ્યા કોમ "સર્ચ સીઆઈઓ એન. પી. , n. ડી. વેબ 17 એપ્રિલ. 2017.
3. એમી "આઉટસૉર્સિંગ વર્સિસ ઇનસોર્સિંગ: મારો વ્યવસાય માટે પસંદ કરવા માટે કયા એક? "ઇ-મોટિવ: તાજેતરના ઇ-કોમર્સ ન્યૂઝ, સેલિંગ ટિપ્સ, સ્ટેટિસ્ટિક્સ અને વધુ.એન. પી. , 05 ઑગસ્ટ 2015. વેબ 17 એપ્રિલ. 2017.

ચિત્ર સૌજન્ય:
1 "1345109" (પબ્લિક ડોમેન) પિક્સાબે