જંતુઓ અને બગ્સ વચ્ચેનો તફાવત

જંતુઓ બગ્સ બગ્સ

શું જંતુને બગ બનાવે છે? જંતુઓ તે નાના, જીવંત જીવો છે જે આર્થ્રોપોડ ફીલમ સાથે સંકળાયેલા છે જે પ્રાણીઓના સૌથી વૈવિધ્યસભર જૂથો પૈકીનું એક છે. માનવીઓ તેમને કીટક તરીકે ગણતા હોવા છતાં, તે ઇકોસિસ્ટમનો એક અભિન્ન ભાગ છે, અને તેમના વિના સંતુલન મોટા પાયે અસર કરશે.

તમામ જંતુઓ બગ નથી, પરંતુ હેમીફ્ટેરાના હુકમ, હેટોપ્ટેરા ઉપડમથી જંતુઓ છે, જે તેમના વેધન અને મોંથી ચૂસીને દર્શાવે છે. માત્ર તે જંતુઓ છે જે મોઢાંને જે ચાંચ જેવી હોય છે તેને બગ્સ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. તેઓ સાચી ભૂલો તરીકે પણ ઓળખાય છે અને સામાન્ય રીતે લોહીથી લોહીથી પરોપજીવીઓ ગરમ થાય છે.

તેમની પાસે જાડા, ચામડાના ફ્રન્ટ પાંખો હોય છે અને તેમના શરીરના નજીકના રંગીન ભાગો અને પાંખોના અંતે ભાગો સ્પષ્ટ છે. તેમના હિંગ પાંખો સ્પષ્ટ છે અને તેમના ફ્રન્ટ પાંખો હેઠળ સ્થિત છે, અથવા તેઓ હીરાની પાંખોની એકસાથે અવગણના કરી શકે છે. તેઓ સંપૂર્ણ મેટમોર્ફોસિસની સરખામણીમાં માત્ર ત્રણ જીવન તબક્કા સાથે અપૂર્ણ મેટમોર્ફોસિસ દર્શાવે છે, જેમાં ચાર હોય છે: પ્રથમ, તેઓ તેમના જીવનને ઇંડા તરીકે શરૂ કરે છે, ત્યારબાદ નમફા અથવા લાર્વા બને છે જે શુષ્ક જમીન પર અથવા પાણીમાં જીવી શકે છે અને પછી અંતે પાંખવાળા પુખ્ત અથવા ઇમેગો

ભૂલોના ઉદાહરણો છે: સ્પીલ્ટ્સ બગ, ફીત ભૂલ, હત્યા બગ, માઓરી બગ, સિંક બગ, વોટર બગ, વોટર સ્કેટર, વોટર બોમેન, વોટર વીંછી, ચુંબન બગ, બેડ બગ, લીફ હોપર, લોટરી બગ, ચીંચીં, સિકાડા, દેડકા ઘોડેસવાર અને હર્લક્વિન બગ.
મોટાભાગના લોકો દ્વારા કોકરોકને બગ તરીકે ગણવામાં આવે છે, પરંતુ તે નથી. તેઓ ફક્ત તેમના ત્રણ શરીરના અવયવો દ્વારા માથું, છાતી અને પેટના બનેલા જંતુઓ છે. તેઓમાં સામાન્ય રીતે છ પગ હોય છે જો કે કેટલાક જંતુઓ વધુ હોય શકે છે.

જ્યારે બગ્સને ત્રણ તબક્કા હોય છે, ત્યારે મોટા ભાગના જંતુઓ પાસે ચાર હોય છે. તેઓ ઇંડા, પછી લાર્વા અથવા નાસ્કો (જળચર અથવા બિન જળચર), પ્યુકા, જેમાં કોકોનની અંદર સીલ કરવામાં આવે છે અને પુખ્ત વયના લોકો સુધી વિકાસ ન થાય ત્યાં સુધી નોંધપાત્ર બાયોલોજિકલ ફેરફારોનો અનુભવ કરે છે. મોટાભાગના પુખ્ત જંતુઓ આદિમ પ્રજાતિઓના અપવાદ સાથે પાંખો ધરાવે છે, અને કેટલાક જંતુઓ જે આજે પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે જેમ કે કીડીઓ જેવી કે પ્રજનન માટેના સભ્યોને પાંખો હોય છે, જે આખરે સંવનન પછી વહે છે.
તમામ પુખ્ત જંતુઓ પાસે એન્ટેના છે જે આધાર પર જોડાયેલા હોય છે અને સંવેદનાત્મક અંગો તરીકે કામ કરે છે જે તેમને ગરમી, સ્પર્શ, ધ્વનિ, ગતિ, ગંધ અને સ્વાદ શોધી કાઢવામાં મદદ કરે છે. તેઓ આશ્ચર્યજનક ક્ષમતાઓ છે. કેટલાક એવા ભાર લઇ શકે છે જે તેના શરીરના વજનમાં ઘણી વખત હોય છે.
જંતુઓના ઉદાહરણો છે: ભૃંગ, ડ્રેગન, એફિડ, પતંગિયા, લશ્કરી કૃમિ, રુટ મેગગોટ્સ, શલભ, મધમાખીઓ, વાયરવોર્મ, ભમરી, માખીઓ, તિત્તીધોડાઓ, કર્કેટ, કીડીઓ, અને કાકકરો.

સારાંશ:

1. જંતુઓ તે પ્રાણી છે જેનો ત્રણ ભાગ છે; વડા, છાતી, અને પેટ જ્યારે બગ્સ જંતુઓના પ્રકારો છે
2 મોટાભાગનાં જંતુઓ સંપૂર્ણ સ્વરૂપાંતર ધરાવે છે, એટલે કે, તેમને ચાર જીવન તબક્કા (ઇંડા, લાર્વા / ક્ષુદ્ર, પ્યુપા, પુખ્ત) હોય છે, પરંતુ કેટલાક જંતુઓ જેમ કે બગમાં માત્ર ત્રણ જીવન તબક્કા (ઇંડા, લાર્વા / ક્ષુદ્ર, પુખ્ત) અથવા અપૂર્ણ મેટમોર્ફોસિસ છે.
3 બચ્ચાં અન્ય જંતુઓથી જુદા પ્રકારના મુખમાંથી અલગ પડે છે જેમની પાસે ચળકતા હોય છે અને તે વેધન અને શોષી ઉઠાવવા માટે છે.
4 બગ્સની પાંખો અન્ય જંતુઓ કરતાં પણ અલગ છે કારણ કે તેમને હીરાની પાંખો હોતો નથી.