ઈન્ડેક્ષિંગ અને સૉર્ટિંગ વચ્ચેનો તફાવત

ઇન્ડેક્સિંગ એક પદ્ધતિ છે જે ડેટાબેઝના કોષ્ટકમાં ડેટા પુનઃપ્રાપ્તિની ઝડપને સુધારવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. કોષ્ટકમાં એક અથવા વધુ કૉલમનો ઉપયોગ કરીને ઇન્ડેક્સ બનાવી શકાય છે અને ઇન્ડેક્સ એક અલગ ફાઇલમાં સંગ્રહિત થાય છે. સૂચકાંકોને અનન્ય સૂચકાંકો અથવા બિન-અનન્ય સૂચકાંકો તરીકે બનાવી શકાય છે. સૉર્ટિંગ એક ચોક્કસ ક્રમમાં સેટમાં વસ્તુઓની પ્રક્રિયા અથવા ગોઠવણી છે. કોષ્ટકને સૉર્ટ કરવાથી કોષ્ટકની કૉપિ બનાવશે જેમાં પંક્તિઓ મૂળથી અલગ ક્રમમાં હોઈ શકે છે.

ઈન્ડેક્ષિંગ શું છે?

ઈન્ડેક્સીંગ એક પદ્ધતિ છે જે ડેટાબેઝના કોષ્ટકમાં ડેટા પુનઃપ્રાપ્તિ ગતિને સુધારવા માટે વપરાય છે. કોષ્ટકમાં એક અથવા વધુ કૉલમનો ઉપયોગ કરીને ઇન્ડેક્સ બનાવી શકાય છે અને ઇન્ડેક્સ એક અલગ ફાઇલમાં સંગ્રહિત થાય છે. આ ફાઇલમાં કોષ્ટકમાં તેમની ભૌતિક સ્થિતિ સાથે પંક્તિઓની તાર્કિક ક્રમમાં શામેલ છે. ઇન્ડેક્સ ફાઇલ દ્વારા આવશ્યક જગ્યા કોષ્ટકને સંગ્રહિત કરવા માટે જરૂરી જગ્યા કરતાં ઓછી છે. અનન્ય સૂચકાંક કોષ્ટકને ઇન્ડેક્સના ડુપ્લિકેટ મૂલ્યો સમાવતી અટકાવશે. ઈન્ડેક્ષિંગ ડેટા પુનઃપ્રાપ્તિ વધુ કાર્યક્ષમ બનાવશે. નીચેના એસક્યુએલ નિવેદન ધ્યાનમાં લો.

પહેલાના નામ પસંદ કરો, લોકોના છેલ્લા નામ જ્યાં 'શહેર' = 'ન્યૂ યોર્ક'

જો ઉપરોક્ત ક્વેરી કોષ્ટકમાં એક્ઝિક્યુટ કરવામાં આવી હોય, જેમાં શહેર સ્તંભ, તે સમગ્ર ટેબલ સ્કેન કરવા માટે અને શહેર શહેર = "ન્યૂ યોર્ક" સાથે બધી એન્ટ્રીઓ શોધવા માટે દરેક પંક્તિના સ્તંભને જુઓ. પરંતુ જો ટેબલનું અનુક્રમણિકા હોય તો, તે ફક્ત બાય-ટ્રી ડેટા સ્ટ્રક્ચરનો ઉપયોગ કરીને અનુસરશે જ્યાં સુધી "ન્યૂ યોર્ક" ની એન્ટ્રીઝ મળી ન જાય. આ શોધને વધુ કાર્યક્ષમ બનાવશે

સૉર્ટિંગ શું છે?

સૉર્ટિંગ એક ચોક્કસ ક્રમમાં સેટમાં આઇટમ્સની ગોઠવણી અથવા ગોઠવણી છે. કોષ્ટકને સૉર્ટ કરવાથી કોષ્ટકની કૉપિ બનાવશે જેમાં પંક્તિઓ મૂળથી અલગ ક્રમમાં હોઈ શકે છે. નવા કોષ્ટકને સંગ્રહિત કરવા માટે મૂળ કોષ્ટકની સમાન જગ્યાની જરૂર પડશે. આ કારણસર સૉર્ટિંગ ઓછા વારંવાર વપરાય છે; માત્ર ત્યારે ઉપયોગમાં લેવાય છે જ્યારે સૉર્ટ કરેલા કોષ્ટકની નવી નકલ આવશ્યક હોય. સૉર્ટિંગ બહુવિધ ક્ષેત્રોનો ઉપયોગ કરીને માન્ય છે, જેમ કે રાજ્યનો ઉપયોગ કરીને સરનામાંઓ સૉર્ટ કરો અને પછી રાજ્યોની અંદર શહેરોનો ઉપયોગ કરીને સૉર્ટ કરો.

ઇન્ડેક્સિંગ અને સૉર્ટિંગ વચ્ચે શું તફાવત છે?

ઈન્ડેક્ષિંગ અને સૉર્ટિંગ બે પદ્ધતિ છે જેનો ઉપયોગ ડેટા ટેબલમાં ઓર્ડર બનાવવા માટે થાય છે. અનુક્રમણિકા એક અનુક્રમણિકા ફાઇલ બનાવશે જેમાં કોષ્ટકમાં તેમની ભૌતિક સ્થિતિ સાથે પંક્તિઓની માત્ર તાર્કિક ક્રમમાં શામેલ છે, જ્યારે સૉર્ટિંગ સાથે, સૉર્ટ કરેલા ટેબલની એક નકલ સંગ્રહિત કરવી પડશે. સામાન્ય રીતે, ઇન્ડેક્સ ફાઇલને એક સૉર્ટ કરેલા કોષ્ટકને સ્ટોર કરતાં ઓછી જગ્યાની જરૂર છે. વધુમાં, ચાલતી ક્વેરીઝ અને શોધ જેવા કેટલાક ઓપરેશન્સ અનુક્રમણિકા સાથે ટેબલ સાથે ઝડપી હશે. વધુમાં, ઈન્ડેક્ષિંગ ટેબલમાં મૂળ હુકમ બદલી શકશે નહીં, જ્યારે સૉર્ટિંગ હરોળના ક્રમમાં બદલાશે.ઉપરાંત, જોડાણના કોષ્ટકો જેવા ઓપરેશનને ઇન્ડેક્સ લેવાની જરૂર પડશે.