ઇનબોર્ડ અને આઉટબોર્ડ મોટર્સ વચ્ચેનો તફાવત

ઇનબોર્ડ વિ આઉટબોર્ડ મોટર્સ

હોડી મોટર્સના બે સામાન્ય પ્રકારો છે, અને તેમના નામો તે બોટ સાથે જોડાયેલા છે તે રીતે ઉતરી આવ્યા છે. વહાણના મોટર્સ હોડીની બહાર હોડીના સ્ટર્ન પર માઉન્ટ થયેલ છે જ્યારે ઇનબોર્ડના મોટર્સ હલની અંદર અને ઘણીવાર બોટના મધ્યમાં માઉન્ટ થયેલ છે. મોટરના પ્રકારને પસંદ કરવાના થોડા વિચાર છે, અને અમુક ચોક્કસ જરૂરિયાતો માટે ક્યારેક અન્ય કરતાં વધુ સારી છે.

બોટ સામાન્ય રીતે આઉટબોર્ડ મોટર્સ કરતાં મોટી અને વધુ શક્તિશાળી ઈનબોર્ડ મોટરોને સમાવી શકે છે. આ બોટમાં મોટરની સ્થિતિને કારણે છે. કેન્દ્રમાં માઉન્ટ થયેલ હોવાથી, ઇનબોર્ડ મોટરનું વજન વધુ સમાનરૂપે વિતરિત કરવામાં આવે છે જે આઉટબોર્ડ મોટરની સામે છે જે પાછળના ભાગમાં માઉન્ટ થયેલ છે. એક બહારના મોટરબાઈક ખૂબ મોટું હોવાને કારણે હોડી અસમતોલ બની શકે છે. ઇનબોર્ડ મોટર્સ એ આઉટબોર્ડ મોટરોની તુલનામાં ગુરુત્વાકર્ષણનું કેન્દ્ર છે જ્યાં મોટરનું વજન એકદમ ઉચ્ચ માઉન્ટ થયેલ છે. ગુરુત્વાકર્ષણના નીચલા કેન્દ્રથી બોટ વધુ સ્થિર બને છે અને ઊડવાની શક્યતા ઓછી હોય છે જ્યારે મજબૂત તરંગ દ્વારા ફટકો પડે છે અથવા જો ટોચની દિશામાં વજન એક બાજુ આવે છે.

એક આઉટબોર્ડ મોટર ખરેખર સરળ છે અને ઘણી વખત તેને એક અલગ સુગરની જરૂર નથી કારણ કે મોટર પોતે દિશાઓ બદલવા માટે ચાલુ છે. પરંતુ પાયલોટ માટે હોડી ની કડક પર બેસીને માટે જરૂરી છે. કારણ કે એક ઇનબોર્ડ મોટર તેની દિશામાં ફેરફાર કરી શકતું નથી, કારણ કે હોડી ચલાવવા માટે એક અલગ સુકાન જરૂરી છે. તે જટિલતાના બીજા સ્તરનો ઉમેરો કરે છે, પરંતુ પાયલોટને આગળ રાખવાની સ્વતંત્રતા આપે છે.

ઇનબોર્ડની મોટર્સની મુખ્ય ખામી એ છે કે કંઈક ખોટું થાય તે પછી તેમને સેવામાં મુશ્કેલી. બહારના મોટર્સ સરળતાથી સુલભ છે કારણ કે તેઓ બહારથી સ્થિત છે તેઓ સમારકામ માટે એક દુકાનમાં લાવવામાં આવશે તે પણ દૂર કરી શકાય છે. બીજી તરફ, ઇનબોર્ડના મોટર્સ હોડીની નીચે સ્થિત છે અને માત્ર હેચ અથવા બારણું દ્વારા જ સુલભ છે. મોટા જહાજો માટે આ સમસ્યા ખૂબ મોટી નથી કારણ કે તેઓએ જગ્યાઓ સાથે એન્જિન રૂમને સમર્પિત કર્યા છે. પરંતુ નાની બોટ સાથે, તે ઘણીવાર ખૂબ જ ગરબડિયા છે અને તેના પર કામ કરવું મુશ્કેલ છે.

સારાંશ:

1. બોટની હલની બહાર એક આઉટબોર્ડ મોટર ઉભા થાય છે, જ્યારે એક ઇનબોર્ડ મોટર હોડીની હલની અંદર માઉન્ટ થાય છે.
2 ઇનબોર્ડ મોટર્સ એ આઉટબોર્ડ મોટર્સ કરતાં મોટા અને વધુ શક્તિશાળી છે.
3 ઇનબોર્ડ મોટર્સ ઓવરબોર્ડ મોટર્સની સરખામણીમાં ગુરુત્વાકર્ષણનું કેન્દ્ર છે.
4 ઇનબોર્ડ મૉટોને એક અલગ સુકાનની જરૂર હોય છે જ્યારે આઉટબોર્ડ મોટર્સ નથી.
5 ઓવરબોર્ડ મોટર્સ કરતાં ઇનબોર્ડના મોટર્સ સર્વિસ માટે વધુ મુશ્કેલ છે.