IDEA અને Sec વચ્ચે તફાવત 504

IDEA વિ સેક્શન 504

માતાપિતાએ જેમણે પોતાના પરિવારમાં બાળકોને અપંગ કર્યો છે, તેઓ IDEA અને વિભાગ 504 ના નામે વિશેષ શિક્ષણ કાર્યક્રમો વિશે સાંભળ્યા હશે. આ બે કાર્યક્રમો તેમના હેતુ અથવા નિયમન, અપાયેલી સેવાઓ, અસમર્થતાની વ્યાખ્યા અને જરૂરિયાત માટે અસમાન લાક્ષણિકતાઓ ધરાવે છે. મૂલ્યાંકન

નાગરિક અધિકારો પર કાયદો તરીકે, સેક. 504 નો હેતુ જાહેર સંસ્થાઓમાં ભેદભાવ રોકવાનો હતો. આઇડીઇએ અન્ય હેતુ માટે સેવા આપે છે, અને એ સુનિશ્ચિત કરવાનું છે કે જાહેર સંસ્થાઓ વિકલાંગતા ધરાવતા શીખનારાઓને FAPE અથવા ફ્રી યોગ્ય જાહેર શિક્ષણ પૂરું પાડવા સક્ષમ છે કે જેઓ કાયદા દ્વારા ફરજિયાત સૌથી ઓછા પ્રકાશિત કેટેગરીમાં આવે છે.

બીજું, સેક. 504 અપંગતા ધરાવતા આ શીખનારાઓની હાજરી સાથે સંસ્થાને પોતે જ અનુરૂપ બનાવે છે. જેમ કે, શાળા તેના અપંગ વિદ્યાર્થીઓને સૌથી વધુ યોગ્ય પ્રકારનું શિક્ષણ અથવા આવાસ આપી શકે છે. તેઓ સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓને જે આપી રહ્યા છે તે કરતાં વધુ આપવા માટે કોઈ પણ રીતે કહેવામાં આવતું નથી. બીજી તરફ, IDEA તેની સેવાઓ વિકલાંગતા ધરાવતા શીખનારાઓની ચોક્કસ જરૂરિયાતોની આસપાસ વિકસાવી છે. આ IEP, અથવા ઇન્ડિવિડ્યુલાઇઝ્ડ શિક્ષણ કાર્યક્રમ, પ્રથમ વિદ્યાર્થીની વર્તમાન જરૂરિયાત મૂલ્યાંકન દ્વારા કરવામાં આવે છે. ત્યાં પણ કેટલીક વિશેષ સ્પેશિયલ આઈઈપી (IEP) ચર્ચાઓ શીખનારને કરવામાં આવે છે. અંતે, આઈડિયામાં શૈક્ષણિક સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે જેમાં ઉપચાર પદ્ધતિઓ અને સૂચનાઓના અન્ય સાધનોનો સમાવેશ થાય છે જે સામાન્ય શીખનારાઓ માટે તાત્કાલિક ઉપલબ્ધ નથી.

વધુમાં, સેક. 504 શબ્દ "ડિસેબિલિટી" શબ્દ વ્યાખ્યાયિત કરવામાં અવકાશમાં વ્યાપક છે. "પરિણામે, કોઈ પણ વિદ્યાર્થી માનસિક અથવા શારીરિક અશકતતાઓ સાથે જે તેના જીવનમાં ગંભીરતાપૂર્વક અસર કરે છે તે સેકંડ હેઠળ નોંધણી કરાવી શકાય છે. 504. એડીએચડી, પીટીબી, એઈડ્સ, અને ટુરેટ્સ સિન્ડ્રોમથી પીડાતા દર્દીઓ, અન્ય લોકો સિક્યોરન્સ માટે પાત્ર છે. તેનાથી વિપરીત IDEA વધુ વિશિષ્ટ છે કારણ કે તે ફક્ત અપંગતા ધરાવતા શીખનારાઓનું જ છે, જેની સ્થિતિ 13 વિશિષ્ટ પૂર્વનિર્ધારિત નિદાન હેઠળ આવે છે. જો કે, યુ.એસ.ના કેટલાંક રાજ્યો તેમના પોતાના માપદંડની રચના કરે છે. જો કે, પ્રથમ, શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા તેને યોગ્ય રૂપે સંમતિ આપવી જોઈએ.

બન્ને સેકન્ડ 504 અને આઇડિયાએ સેવાની લાયકાત સ્થાપિત કરવા માટે મૂલ્યાંકનની જરૂર છે, પછીની સરખામણીમાં મૂલ્યાંકન વધુ વ્યાપક અથવા વ્યાપક છે. 504 ના મૂલ્યાંકનના IDEA પ્રોગ્રામમાં શીખનારની વ્યક્તિગત જરૂરીયાતોની જટિલતાને લીધે આ મોટે ભાગે શક્ય છે. આ સેકંડમાં કરેલા સરળ મૂલ્યાંકનનાથી આ ખૂબ જ અલગ છે. 504 જેમાં તે એક સિદ્ધિ આકારણી વહીવટ અને ક્લિનિકલ નિદાનને યોગ્ય ચિકિત્સક તરફથી સરળ બનાવી શકે છે.

સારાંશ:

1. સેક. 504 એ જાહેર સંસ્થાઓમાં વિકલાંગતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓનું ભેદભાવ નિયંત્રણ અથવા બંધ કરવાનો છે, જ્યારે IDEA આ જ શીખનારાઓ માટે એક વિશેષ પ્રકારનું શિક્ષણ (FAPE) બનાવે છે.
2 સેંક માં ઓફર સેવાઓ 504 માત્ર અપંગતા ધરાવતા શીખનારાઓ માટે યોગ્ય હોવું જોઈએ, કારણ કે તેઓ IDEA માં સેવાઓનો વિરોધ કરે છે, જેમાં તેઓ વ્યક્તિગત હોય છે અને વધારાના ઉપચાર પદ્ધતિઓ આપવામાં આવે છે જે સામાન્ય શીખનારાઓને આપવામાં આવતા નથી.
3 સેક. આઇડીઇએના મર્યાદિત સમાવેશના ધોરણોના વિરોધમાં 504 ની "ડિસેબિલિટી" ની વ્યાપક વ્યાખ્યા છે.
4 સેક. આઈડિયામાં મૂલ્યાંકન કરતાં 504 નું મૂલ્યાંકન સરળ છે.