ગ્રોસ વર્કીંગ કેપિટલ અને નેટ વર્કિંગ કેપિટલ વચ્ચેનો તફાવત

કુલ કાર્યકારી મૂડી વિ નેટ વર્કિંગ કેપિટલ

કંપનીની કાર્યકારી મૂડી માટે એક છે કોઈપણ નાણાકીય નિવેદનમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ પગલાંની ગણતરી કરવી તે પણ સરળ છે. તે કંપનીની વર્તમાન નાણાકીય સ્થિતિનું પ્રતિબિંબ છે જે રોકાણકારોને કંપનીના આરોગ્ય (નાણાંકીય) વિશે જાણવામાં મદદ કરે છે. જો કે, ત્યાં ગ્રોસ વર્કિંગ કેપિટલ અને નેટ વર્કિંગ કેપિટલ તરીકે ઓળખાતા બે શબ્દો છે જેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે થાય છે. લોકો આ બંને વચ્ચે ગેરસમજ રહે છે કારણ કે તેઓ તેમની વચ્ચે તફાવત કરી શકતા નથી. કંપનીના આરોગ્યમાં રસ ધરાવનારાઓના કોઈ શંકા દૂર કરવા માટે આ લેખ આ બે ખ્યાલોને થોભશે.

અગાઉ કહ્યું હતું કે, કાર્યકારી મૂડી તેના નાણાંકીય સ્વાસ્થ્યને દર્શાવે છે અને તેની હાલની જવાબદારીઓ તેની વર્તમાન અસ્કયામતોમાંથી બાદ કરીને ગણતરી કરવામાં આવે છે. જો તે હકારાત્મક છે, તો એનો અર્થ એ થયો કે કંપની સારી નાણાકીય તંદુરસ્તી ધરાવે છે અને તેના હાલના સહાયકોને વેચીને તેના ટૂંકા ગાળાની ઋણ ચૂકવી શકે છે. જો તે નકારાત્મક છે, તો કંપની તેની દેવાની જવાબદારીઓને પૂરી કરી શકતી નથી, જો કે તે તેની વર્તમાન અસ્કયામતો જેમ કે રોકડ, એકાઉન્ટ્સ લેવરીબલ્સ અને ઈન્વેન્ટરી વેચે છે. જ્યારે કાર્યકારી મૂડી લાલ હોય છે, તે એક સંકેત છે કે કંપનીની કાર્યકારી કાર્યક્ષમતા ઘટી રહી છે અથવા તે પર્યાપ્ત વેચાણનું ઉત્પાદન કરતી નથી અને સૌથી ખરાબ સંજોગોમાં, નકારાત્મક કાર્યકારી મૂડી કંપનીના નાદારીમાં પરિણમી શકે છે. જેમ કે, કાર્યકારી મૂડી રોકાણકારો માટે એક કંપનીથી રોકાણ અથવા શરમાળ માટે સારો સૂચક છે.

કાર્યકારી મૂડીની બે વ્યાખ્યાઓ એટલે કે ચોખ્ખી કાર્યકારી મૂડી અને કુલ કાર્યકારી મૂડી. જેમ કે કુલ કાર્યકારી મૂડી કંપનીની વર્તમાન વર્તમાન અસ્ક્યામતોનો સરવાળો છે, જ્યારે ચોખ્ખી કાર્યકારી મૂડી વર્તમાન જવાબદારીઓ ઉપર વર્તમાન અસ્ક્યામતોની અધિકતા છે. આનો સ્પષ્ટ અર્થ થાય છે કે તે ચોખ્ખા કાર્યકારી મૂડી છે જે રોકાણકારો માટે મહત્વ ધરાવે છે કારણ કે તે કંપનીના નફાકારકતા અને જોખમ વિશે ઘણું કહે છે.

આમ સ્પષ્ટ છે કે કુલ કાર્યકારી મૂડી માત્ર મૂડીને દર્શાવે છે કે કંપનીએ વર્તમાન એસેટ્સમાં રોકાણ કર્યું છે. તે કંપનીની જવાબદારીઓને ધ્યાનમાં લેતા નથી અને તે કોઈ કંપનીના નાણાકીય સ્વાસ્થ્યનું સાચું સૂચક નથી. બીજી બાજુ, ચોખ્ખી કાર્યકારી મૂડી વર્તમાન અસ્કયામતો અને હાલની જવાબદારીઓનો તફાવત હોવાથી કાર્યક્ષમ કાર્યક્ષમતા અને વધુ વેચાણ પેદા કરવાની ક્ષમતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

સંક્ષિપ્તમાં:

કુલ વર્કીંગ કેપિટલ વિ નેટ વર્કિંગ કેપિટલ

• કાર્યકારી મૂડી કંપનીની તરલતા છે અને તેમાં બે વ્યાખ્યાઓ છે, જેમ કે કુલ કાર્યકારી મૂડી અને ચોખ્ખી કાર્યકારી મૂડી.

• કુલ કાર્યકારી મૂડી તમામ વર્તમાન અસ્કયામતોનું કુલ છે અને રોકાણકારો માટે તે ખૂબ મહત્વ ધરાવતું નથી

• નેટ વર્કિંગ કેપિટલ એ વર્તમાન કંપનીની વર્તમાન જવાબદારીઓ કરતાં વધુ છે, જે શા માટે તે એક મહત્વપૂર્ણ સૂચક છે કંપનીના નાણાકીય સ્વાસ્થ્ય