ગવર્નન્સ અને મેનેજમેન્ટ વચ્ચે તફાવત

ગવર્નન્સ વિ મેનેજમેન્ટ ગવર્નન્સ અને મેનેજમેન્ટ એવા શબ્દો છે જે એક સંસ્થાને સરળ અને કાર્યક્ષમ રીતે ચલાવવાની દ્રષ્ટિએ મહત્વ ધરાવે છે. જ્યારે સંચાલક સંસ્થાઓ અને મેનેજર્સ બંને સંસ્થામાં સેવા આપતા હોય છે, ત્યારે તેમની ભૂમિકાઓ અને જવાબદારીઓ સ્પષ્ટ રીતે જોડવામાં આવે છે. બંને ખ્યાલો વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી તેવું લાગે છે કે બંને સંસ્થાઓ તે લક્ષ્યાંકો હાંસલ કરવા માટે ચલાવવાના હેતુ માટે સંસ્થાને નિયંત્રિત કરવાથી સંબંધિત છે. હકીકતમાં, એવા ઘણા લોકો છે જે શબ્દોને એકબીજાના બદલે વાપરતા હોય છે. જો કે, ત્યાં સૂક્ષ્મ તફાવતો છે જે આ લેખમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવશે.

ગવર્નન્સ

આપણે એવા સમયમાં જીવી રહ્યા છીએ, જ્યારે નીતિ અને નિર્માણની નીતિઓ અને સંચાલનની નીતિઓ વચ્ચે સરવૈયારૂપ પધ્ધતિઓ વચ્ચે હવે વધુ પડતું પાણી નથી. આ ખાસ કરીને સાચું છે જ્યારે સંગઠનો તરફથી નાણાકીય અપેક્ષાઓ મેનીફોલ્ડમાં વધારો થાય છે અને કંપનીમાં સંચાલિત સંસ્થાઓ લાંબા સમય સુધી લેટેથહેડ પર નામો નથી અને કંપનીમાં મેનેજરો તરીકે નફાના ઉત્પાદન માટે સમાન જવાબદાર છે.

જોકે, શાસનને એક કાર્ય તરીકે મોટે ભાગે જોવામાં આવે છે જે સંસ્થા માટેના લક્ષ્યાંકો નક્કી કરવા, આ લક્ષ્યાંકો હાંસલ કરવા દિશા, અને સંસ્થામાં કાર્યકર્તાઓની ભૂમિકાઓ અને જવાબદારીઓ સાથે સંબંધિત છે. નિશ્ચિતપણે જુઓ, ગવર્નન્સ એ શબ્દ છે જે સંસ્થામાં WHAT ને વહેવાર કરે છે કારણ કે શબ્દ સરકાર તરફથી આવે છે, અને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સરકાર શું કરે છે. સંસ્થાને શું કરવું જોઈએ અને ભવિષ્યમાં શું બનવું જોઈએ તે મુખ્યત્વે શાસનની ચિંતા છે. ગવર્નન્સ એ નિયમો અને નિયમનોનું પાલન કરે છે અને સંસ્થામાં તકરારને ટાળવા માટે નીતિઓમાં જરૂરી ફેરફારો કરવાનાં છે.

મેનેજમેન્ટ

મેનેજમેન્ટ આ દિવસોમાં સંગઠનોમાં વપરાતા વધુ સામાન્ય શબ્દ છે. તે એક કાર્ય તરીકે જોવામાં આવે છે જે પોતાને એકસાથે વહેંચીને સંસાધનની ફાળવણી અને સંગઠનની કામગીરી સંભાળે છે. સંચાલકની ભૂમિકા એવી દિશામાં સંસ્થાના સરળ ચાલનની દેખરેખ રાખવાની હોય છે જે ગવર્નિંગ બોડી દ્વારા પસંદ કરવામાં આવી છે જે આ દિવસોમાં મોટા ભાગનાં કિસ્સાઓમાં બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ બને છે. મેનેજમેન્ટ એક જ સમયે વિવિધ સ્તરો પર કામ કરે છે અને કંપનીના ચહેરાને માત્ર જાહેર નહીં પરંતુ હિસ્સેદારોને પણ રજૂ કરે છે. કર્મચારીઓની ભરતી અને ફાયરિંગ, બુકિંગ, ચેકિંગ, ઓર્ડર સુરક્ષિત, કાચા માલનું વ્યવસ્થાપન અને ઉત્પાદનની દેખભાળ વ્યવસ્થાપનની તમામ નોકરીઓ છે.

ગવર્નન્સ અને મેનેજમેન્ટ વચ્ચે શું તફાવત છે?

• ગવર્નન્સ એ બોર્ડના ડિરેક્ટર સાથે વધારે સંકળાયેલું છે જ્યારે વ્યવસ્થાપન એ એક સંસ્થામાં વહીવટી અને વ્યવસ્થાપકીય સ્તરના કર્મચારીઓ સાથે સંકળાયેલું છે.

• ગવર્નન્સ એક કાર્ય છે જે લક્ષ્યોની રચના અને આ લક્ષ્યાંકોને હાંસલ કરવા દિશા નિર્દેશ કરે છે, જ્યારે વ્યવસ્થાપન સરળ રીતે સંસ્થાને ચલાવવા માટે રોજિંદા ઓપરેશન્સની સંભાળ રાખવામાં વધુ ચિંતિત છે.

ગવર્નન્સ એ સંસ્થામાં શું જવાબ આપે છે (તે શું કરે છે અને તે કેટલાંક વર્ષોમાં શું બનવું જોઈએ) જ્યારે સંચાલન એ સંસ્થામાં કેવી રીતે જવાબ આપે છે (સંસ્થાના ધ્યેયો કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી).