ગુડ સેલ અને ગ્રેટ સેલ વચ્ચેનો તફાવત

ગુડ સેલ વિ વિટ ગ્રેટ સેલ

વેચાણ અમારા જીવનનો એક અભિન્ન અંગ બની ગયો છે. શું તે નવું વર્ષનું વેચાણ, નાતાલની વેચાણ, નાતાલના વેચાણ પછી, મોસમની વેચાણના અંતની ક્લિયરન્સનું વેચાણ, અમે દરેકને પછી અને પછી વેચાણનું પરિણામ મળે છે. આ વેચાણ લોકોને તેમની મનપસંદ વસ્તુઓ મેળવવા માટે એક સારી તક પૂરી પાડે છે કે તેઓ રોક બોટમ ભાવો પર લાંબા સમય સુધી ખરીદી કરવા ઈચ્છતા હતા. ત્યાં વેચાણ કે નિરાશ છે અને પછી ત્યાં વેચાણ કે જે હમણાં જ જબરદસ્ત છે કોઈ વ્યક્તિ સારી વેચાણ અને એક કે જે માત્ર મહાન છે વચ્ચે તફાવત કેવી રીતે કરે છે? તમે આ બિંદુ પર વિચાર ન કર્યો હોઈ શકે પરંતુ બન્ને અથવા વેચાણ પ્રકારોમાંથી મોટાભાગના લાભ માટે બન્ને પ્રકારનાં વેચાણની લાક્ષણિકતાઓ જાણવું અગત્યનું છે. ચાલો આપણે જોઈએ કે સારા અને સારા વેચાણની કઈ સુવિધાઓ છે.

ગુડ વેચાણ શું છે?

ખરીદદારના પરિપ્રેક્ષ્યમાં સારી વેચાણ એ એક છે જ્યાં પ્રદર્શનમાં અસંખ્ય પ્રોડક્ટ્સ એમઆરપી અને ડિસ્કાઉન્ટેડ ભાવો સાથે સ્પષ્ટપણે લખાયેલા હોય છે. આ વસ્તુઓ ખૂબ જૂના નથી અને ભાવ ખરેખર ગ્રાહકો આકર્ષવા માટે ડાઉન છે. કર્મચારીઓ અથવા વેચાણ કર્મચારીઓ નમ્ર છે અને પૂછો કે શું તેઓ મદદ કરી શકે છે ખરાબ વેચાણ અને સારા વેચાણની વચ્ચે જો કોઈ વાતાવરણ સરસ હોય અને ગ્રાહકો વેચાણમાં કર્મચારીઓ દ્વારા વ્યગ્ર ન હોય તો તે મુક્ત રીતે ભરી શકે છે.

ગ્રેટ વેચાણ શું છે?

તે માત્ર કલ્પિત કપાત નથી કે જે લોકો જુદી જુદી પ્રોડક્ટ્સ માટે પણ શોધી રહ્યા છે. એક મહાન વેચાણ માં કર્મચારીઓ માત્ર નમ્ર નથી; તેઓ ખરેખર તમારી પાસે એક ક્વેરી હોય તેવા કિસ્સામાં મદદ કરવા અને મદદ કરવા માટે નજીક રહે છે. વાતાવરણમાં તાજું અને સ્વચ્છ છે અને ગ્રાહકો ટ્રોલીમાં ઉત્પાદનોને ભટકતા અને પસંદ કરવા માટે પૂરતી જગ્યા છે. જો તે ક્લિયરન્સ વેચાણ હોય તો વેચાણની સવલત માટે ઉત્પાદનોના ભાવ રોક બોલાવે છે. ઘણા બિલિંગ કાઉન્ટર છે જેથી ગ્રાહકોને ચૂકવણી ઝડપથી કરવામાં કોઈ સમસ્યા નથી.

સારી વેચાણ અને એક મહાન વેચાણ વચ્ચેનો તફાવત

તે સ્પષ્ટ છે કે સારી વેચાણ અને એક મહાન વેચાણ વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી. જો તે મેનેજમેન્ટ અને કર્મચારીઓ ગ્રાહકોના મૂળભૂત આરામ પર ધ્યાન આપે અને મુલાકાતીઓ માટે તે ખરેખર આનંદદાયક અનુભવ કરે તો થોડો વધારાના એક પ્રશ્ન છે જે એક સારા વેચાણને ખરેખર મહાન બનાવે છે.